Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Masterclass

Metalæring og det 21. århundredes kompetencer

Hvordan frembringer vi motiverede og engagerede lærende, der er parate til at mestre morgendagens uforudsete udfordringer?

I dagens uddannelsesmiljø er det vigtigt, at børn og unge dannes til at kunne agere i en verden, hvor der på den ene side er flere muligheder end nogensinde før, men på den anden side også flere trusler og udfordringer. Når mulighederne er mangfoldige i forhold til, hvor man kan bo, hvad man kan blive, hvilket liv man vil leve, stiger presset også på den enkelte. De mange valgmuligheder gør os ikke nødvendigvis lykkeligere, så hvordan ruster vi børn og unge bedst muligt til et samfund med flere muligheder end nogensinde? Med andre ord: Hvordan frembringer vi motiverede, engagerede lærende, der er parate til at mestre morgendagens uforudsete udfordringer?

På denne masterclass præsenterer den amerikanske uddannelsesekspert Charles Fadel et handlingsorienteret, strukturelt rammeværk i fire dimensioner for de kompetencer, der er brug for i dette århundrede.
Fadels fire bud på det 21. århundredes kompetencer er:

• Man skal erhverve sig den nødvendige viden.
• Man skal erhverve sig de relevante færdigheder og kompetencer.
• Man skal kunne metalære – man skal ikke alene kunne lære noget, men også kunne aflære sig noget og
”omlære”, hvilket kræver bevidsthed om egne læringsstrategier.
• Man skal have karakterdannelse.

På denne masterclass vil Charles Fadel beskrive, hvorfor lige netop disse fire kompetencer er afgørende for fremtiden, og hvordan man arbejder med dem i praksis. Der vil efter hver session være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog med Charles Fadel om, hvordan man klæder børn bedst muligt på til fremtiden og til en tid med mange ændringer, muligheder og valg.

Konferencen henvender sig til skoleledere, konsulenter, lærere og politikere.

Den 21. september 2017 afholdes heldags-konference med bl.a. Charles Fadel. Se programmet her. 


Download detaljeret program til masterclass her.

Program - 20. september 2017, Brøndby

12.30 - 13.00

Registrering og sandwich

13.00 - 13.10

Velkomst 

v. Dafolo

13.10 - 13.30

Introduktion til Charles Fadel

v. Jens Rasmussen, professor, DPU, Aarhus Universitet

13.30 - 14.45

Charles Fadel: "Hvorfor"

En læreplan for det 21. århundrede skal udarbejdes, så den afspejler overgange, foranderlighed
og adaptabilitet. Det kan gøres ved at arbejde med de fire dimensioner: viden,
færdigheder, karakterdannelse og metalæring og samspillet imellem dem.

14.45 - 15.00 

Pause

15.00 - 16.00 

Charles Fadel: “Hvad” og lidt om “Hvordan”

I denne del beskrives en taksonomi, der fungerer på tværs af kulturer og krav, og det gennemgås, hvordan man udvikler en matrix, der kan bruges til på systematisk vis at indarbejde de fire dimensioner i alle fagområder. Eksempler fra både matematik- og sprogfag.

16.00 - 16.30

Spørgsmål og dialog

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 20. september 2017,  kl. 12.30 - 16.30.
Konferencested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
Konferencesprog: Konferencen foregår på engelsk. 
Pris: 998,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 18. august 2017.

Tilmeld dig inden den 28. juni 2017 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Gratis smagsprøve på...