Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

NETVÆRK

Netværk for ledere

Et ledernetværk bidrager til en professionalisering af ledelsesopgaven

At være leder er et spændende og til tider udfordrende job – et job, der kræver, at du hele tiden er i udvikling. Det kan også til tider være et ensomt job, for når der virkelig er pres på, er du i den grad alene. Her kommer netværk ind som et vigtigt element.

I et professionelt netværk med andre ledere, har du et professionelt, personligt og fortroligt frirum. Et frirum, hvor du kan få sparring på hverdagens udfordringer og opgaver og samtidig udvikle dig løbende.

Et ledernetværk bidrager til en professionalisering af ledelsesopgaven, og dermed styrker det den enkelte deltagers evne til at lede og udvikle både sig selv og medarbejderne. 

Sammenfattende er netværk en systematisk og erfaringsbaseret læringsproces. 

En fokuseret studietur kan indgå som en del af gruppens udviklingsforløb.

Facilitering: Alle møderne i netværket faciliteres af en netværksfacilitator. Opgaverne er, ud over at styre tiden og sikre, at den aftalte dagsorden holder sig på sporet, at sørge for, at alle medlemmer får det optimale udbytte. Netværksfacilitator er med til at drive dialogen og sikre energien og det faglige udbytte.
Facilitator lægger i samarbejde med netværket en udviklingsplan for møderne 12 måneder frem. Endvidere er facilitator ansvarlig for de praktiske opgaver før, under og efter møderne, fx datoer, værtsskaber, emner og eksterne oplægsholdere. Det giver deltagerne mulighed for udelukkende at fokusere på videndeling, udvikling og erfaringsudveksling. Netværksfacilitator er endvidere vidensbærer til andre lignende netværk, så ideer, der måtte opstå, bliver til gensidig inspiration – naturligvis i respekt for fortroligheden.

Frirum: Det er af afgørende betydning, at lederne oplever netværket som et sted, hvor de frit, åbent og kritisk kan tale om både ledelse og organisation. Derfor er det vigtigt, at man ikke er i netværk med enten overordnede eller underordnede ledere fra samme institution eller organisation/kommune, og at der internt i netværket er klare aftaler om fortrolighed og tryghed i forhold til den viden, man deler.

Fleksibilitet: Det er vigtigt med en fleksibel beslutningsstruktur, kompetence- og rollefordeling. Det giver plads til refleksion over deltagernes værdier og praksis. Omvendt er det vigtigt, at mål, indhold og proces er kendte, så alle deltagere går fra netværksmødet med nye indsigter.

Forpligtelse: Netværksdeltagerne skal gerne opleve en høj grad af gensidig forpligtelse og afhængighed, hvor de oplever et værdifuldt udbytte af netværksmøderne, som de ikke ville kunne erhverve på anden vis. Endvidere er det vigtigt, at deltagerne prioriterer møderne. Det kan ofte være svært i en travl hverdag med mange opgaver.

Feedback: Læringen i netværket sker ved, at deltagerne kontinuerligt giver konstruktiv feedback på og reflekterer over hinandens erfaringer, værdier og holdninger i forhold til de valgte og aftalte temaer.

Målgruppe: ledere på forvaltningsniveau, områdeledere, klyngeledere, ledere i dagtilbud og pædagogiske konsulenter samt andre med interesse for professionel, faglig udvikling på dagtilbudsområdet.

Download detaljeret program her. 

Eksempel på en dagsorden for et netværksmøde: 

 

• Velkommen og siden sidst

Facilitator byder velkommen til nye medlemmer, overleverer hilsner fra medlemmer, der ikke er
til stede, og orienterer om relevante nyheder fra Dafolo (arrangementer, kurser etc.).

• ”Værtens halve time”

Værten præsenterer sin virksomhed eller et emne, virksomheden er optaget af og får evt. sparring
på et emne, der optager vært og/eller virksomhed.

• Dagens tema/case

Oplæg om dagens tema – enten eksternt eller fra et medlem af gruppen.
Refleksion over dagens tema.

• Bordet rundt

Hvad optager den enkelte deltager lige nu? Evt. kan det aftales, at 1-2 medlemmer på forhånd
melder ind med en udfordring, de ønsker drøftet i netværket.

• Evaluering af netværksmødet og planlægning af næste møde samt ”kig” på kommende
møder. 

 

Mulige emner kunne være:

• Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
• Ledelse af læring
• Facilitering i eget lederteam
• Facilitering af institutionens team
• Ledelse tæt på
• Facilitering af sig selv som leder
• Grafisk facilitering (hvordan skaber jeg et fælles billede af institutionens mål og indsatsområder)
• Osv.

Netværksfacilitator: Anette Jensen, tidligere chef for Uddannelse og Læring, Vejle Kommune. 

Praktiske oplysninger om netværksmøderne

Første netværksmøde er kl. 15.00 - 17.30 den 15. maj 2018. Dette møde er gratis og omhandler ledelse af tidlig udvikling og læring i dagtilbud. 

Der afholdes fire møder om året. 
Pris: Kr. 1.700,- ekskl. moms om året. 

Tilmeldingsfrist til første netværksmøde den 15. maj 2018 er den 13. april 2017. Tilmelding kan ske på www.dafolo.dk/arrangementer. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.