Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

TEMADAG

Tidlig læring. Sådan kan man gøre! Erfaringer fra Ontario

”I de første seks år af et barns liv skabes grobunden for livslang læring, adfærd, sundhed og trivsel” Dr. James Fraser Mustard

Der er i øjeblikket stort fokus på at styrke kvaliteten i daginstitutionerne. Den styrkede pædagogiske læreplan er på trapperne, og sammen med den er der kommet fokus på, hvordan man styrker den tidlige læring i dagtilbuddene, og hvordan man sikrer, at børn bliver rustet til at kunne lære og udvikle sig hele livet. Allerede fra den allerførste tid i vuggestue eller dagpleje er det vigtigt, at børn indgår i meningsfulde og målrettede læringsmiljøer, som udvikler børns evne til at lære.

På denne temadag kan du møde den internationalt anerkendte tidligere leder Heather Cockburn fra Ontario i Canada, som vil fortælle om erfaringer med at styrke den tidlige læring og fremme udviklingen af robuste børn. For at forstå børns udvikling, skal man, ifølge Cockburn, fokusere på legens rolle og værdsætte de færdigheder, børn udvikler i leg, og som voksen skal man kunne interagere på en måde, der støtter tidlig læring netop i den legende kontekst.
En effektiv udvikling af tidlig læring opnår man ved at have gode faglige ledere, der sætter barnets læring, udvikling og trivsel i fokus, og som samtidig understøtter udviklingen af respekt, tillid, refleksion og samarbejde, ikke kun mellem den voksne og barnet, men også børnene imellem, de voksne imellem og mellem institution og forældre.

Deltagere på temadagen vil få indblik i:

  • Vigtigheden af meningsfulde læringsmiljøer, der baserer sig på pædagogiske tilgange, som understøtter børns tidlige læring.
  • Begrebet tidlig læring og betydningen af barnets kontekst, dvs. de relationer, barnet indgår i og det miljø, det er en del af.
  • Forskningsbaserede strategier, der kan styrke den tidlige læring gennem udforskning og meningsfuld leg.
  • Pædagogisk dokumentation som en måde at forstå og evaluere børns læring og udvikling.
  • Hvordan pædagoger kan blive ”med-lærende”, dvs. hvordan pædagoger kan blive engageret i reflekterende, diskuterende og professionelle læringsfællesskaber med hinanden.

Heather Cockburn er tidligere leder og har omfattende erfaring med børns udvikling. Hun har tidligere være indskolingslærer og er medlem af the Early Year’s comittee for Tillium Lakelands District School Board. Cockburn er meget optaget af uddannelsespolitik og af, hvordan man implementerer politiske tiltag i praksis gennem eksemplarisk, professionel og faglig udvikling. Hun har tidligere været i Danmark for at understøtte kompetenceudvikling.

Anette Jensen er tidligere chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune, hvor hun var i 17 år. Anette Jensen vil være konferenceleder på denne temadag.

Konferencen henvender sig til ledere på forvaltningsniveau, områdeledere, klyngeledere, ledere i dagtilbud og pædagogiske konsulenter samt andre med interesse for professionel, faglig udvikling på dagtilbudsområdet.

Konferencen afholdes også i Brøndby den 17. april 2018
 

Download detaljeret program her.

Program - 16. april 2018, Horsens

08.30 - 09.00

Tjek ind og kaffe/te og morgenmad. 

09.00 - 12.00

Anette Jensen byder velkommen og introducerer til dagens program og til Heather Cockburn,
der vil tale efterfølgende.

12.00 - 13.00

Frokost 

13.00 - 15.30

Efter frokost fortsætter Heather Cockburn.

Et mere detaljeret program følger.  

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 16. april 2018, kl. 8.30 - 15.30
Konferencested: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
Pris: Kr. 1.798,- ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 16. februar 2018. Ønsker du tilmleding herefter, så kontakt evt. forlag@dafolo.dk ved spørgsmål. 

Tilmeld dig inden den 15. december 2017 og få kr. 200,- i rabat!

Temadagen arrangeres i samarbejde med ISL (International School Leadership i Canada).

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.