Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Digitale løsninger

Dafolo-selskab skal videreudvikle platform til Brugerklubben SBSYS

26. november, 2016

I april i år købte Dafolo A/S it-specialistvirksomheden Convergens i Rødovre. Nu har vi sammen med vores datterselskab vundet en større opgave udbudt af Brugerklubben SBSYS, der er en forening bestående af knap halvdelen af landets kommuner.

Opgaven består i videreudvikling og vedligehold af Brugerklubbens integrationsplatform SBSIP, der er en løsning til digitalisering af den administrative og politiske sagsbehandling i kommunerne.

De mange kommuner, der er medlem af Brugerklubben, anvender i dag integrationsplatformen SBSIP, der oprindelig er udviklet i samarbejde med Convergens, til håndtering af en række integrationsopgaver. Og i en netop afsluttet udbudsrunde har Convergens med Dafolo A/S som underleverandør vundet opgaven med at videreudvikle og vedligeholde platformen. I de kommende år skal Convergens således, ud over håndtering af integrationsplatformen, levere den første version af et nyt interface til SBSYS. Igennem øget fokus på brugervenlighed, skal der leveres en række klienter, som skal understøtte de nuværende og fremtidige udfordringer, systemet skal imødekomme.

Som forening for fællesoffentligt samarbejde har Brugerklubben udfordret den traditionelle software branche, således at kommuner, der er en del af Brugerklubben i dag får leveret moderne systemer til helt andre priser end hidtil samtidig med, at løsningerne matcher krav til funktionalitet i praksis. Filosofien om, at kommunerne i fællesskab investerer i udviklingsopgaver stiller krav til leverandørerne om at være en professionel og faglig kompetent sparringspartner og ikke blot leverandør af it.

Sammen med de øvrige leverandører til Brugerklubben, skal Convergens og Dafolo sikre kommune-medlemmerne i Brugerklubben en driftssikker løsningsplatform i årene fremover. Således får Convergens en rolle som sparringspartner i forhold til at understøtte forretningskritiske processer til gavn for en sammenhængende digital forvaltning.

Rammeaftalen mellem Brugerklubben SBSYS og Convergens med Dafolo som underleverandør kommer i forlængelse af, at de to virksomheder i april i år indgik en aftale om at forene kræfterne og styrke positionen i markedet som leverandører af sammenhængende indberetningsløsninger med en dybere integration til kundens forretningssystemer. Om aftalen siger Dafolos adm. direktør Hans Christian Højslet ”Jeg er både glad og stolt over, at vi allerede ser et positivt resultat af samarbejdet med vores kolleger i Convergens. Det vidner om, at vi vores position som it-leverandør er blevet styrket og, at der er skabt et godt grundlag for videreudvikling af vores forretning”.

Om Brugerklubben
Brugerklubben SBSYS blev i 2003 stiftet som en udviklings- og indkøbsforening for offentlige virksomheder. Brugerklubben består i 2016 af 36 kommuner og 1 region. I alt har 95 kommuner og 4 Regioner, som potentielle medlemmer, tilsluttet sig de nye rammeaftaler, der løber frem til udgangen af 2020.

Om Convergens og Dafolo
Både Convergens og Dafolo har en lang tradition og stor erfaring inden for sikker håndtering af dataudveksling men med hver sin profil. Begge virksomheder har i en årrække leveret digitale løsninger til de danske kommuner. Convergens har i en årrække leveret ESDH-løsninger og har siden 2010 udviklet løsninger til integration mellem forskellige it-systemer. Dafolo har stærke kompetencer inden for udvikling af brugervenlige selvbetjeningsløsninger og administrative formularløsninger, der øger værdien af digitalisering.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.