Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Varsling af barselsorlov

- digital løsning sikrer korrekt og fyldestgørende indberetning

Varsling af barselsorlov for offentligt ansatte

Indberetning af oplysninger om barselsorlov kan være en kompleks opgave både for den ansatte og for kommunens løn- og personaleafdeling. Reglerne på området giver ofte anledning til misforståelser, som betyder ekstraarbejde, fordi regneark eller dokumenterne må sendes retur for at rette fejlene.

Vi har udviklet en digital indberetningsløsning, der validerer forældreroller, automatisk beregner orlovsperioder og indeholder digital signering. Desuden sendes automatisk kopi af den indsendte barselsaftale til både kommunen og medarbejderen. Det letter den administrative opgave og øger kvaliteten i de data, der modtages.

Løsningen indeholder et forløb, der trin for trin hjælper den ansatte igennem indberetning af oplysninger. I forløbet vises hjælpetekster i et forståeligt sprog, som er med til at sikrer korrekt udfyldelse af felter. Indberetningsforløbet afsluttes med digital signering af den ansatte, hvorefter barselsaftalen automatisk sendes til den nærmeste leder til signering. Til slut sendes aftalen løn- og personaleafdelingen.

Let at forstå – enkel at anvende

Løsningen indeholder alle relevante forældreroller: Mor/kvindelig ansatte og Far/Medmor ansatte. Letforståelige tekster giver den ansatte korrekt information om regler og retningslinjer, f.eks. om reglerne om orlov med eller uden løn. Løsningen indeholder funktionalitet, der automatisk beregner datoer for orlovsperioder med udgangspunkt i barnets fødselsdato. Indberetningsforløbet er designet, så den ansatte kun præsenteres for relevante spørgsmål. Det betyder f.eks. at en ansat, der har svaret ’ja’ til at forlænge sin orlov, bliver bedt om at besvare spørgsmål om orlovsforlængelsens længde. Forløbet afsluttes med en overskuelig opsummering af de oplysninger, der er indtastet, hvorefter barselsaftalen signeres og indsendes til kommunen.MedarbejderOnline – den tekniske platform

Løsningen til indsendelse af oplysninger om afholdelse af barselsorlov er udviklet indenfor rammerne af MedarbejderOnline, der er en portalløsning, som gør det muligt for kommunale medarbejdere at indberette f.eks. timer, ferie og kørsel og efterfølgende signere digitalt og indsende oplysninger til kommunens administration. MedarbejderOnline kan også anvendes af medarbejdere, der har daglig arbejdsplads udenfor kommunens centrale administration. Det kan f.eks. være, plejeforældre, dagplejere, køkkenassistenter, rengøringsassistenter, medarbejdere i daginstitutioner eller tekniske servicemedarbejdere. Via en tablet eller en anden mobil enhed kan brugeren logge på med NemID, der sikrer korrekt identifikation.

MedarbejderOnline understøtter funktionalitet til håndtering af signering af to parter, hvor det enten er medarbejder eller leder der indlede, udfylder og signerer. Typen af indberetningsforløb eller formularer, der gøres tilgængelige via MedarbejderOnline, afhænger af jeres behov og ønsker. Vi bidrager gerne med sparring omkring definition af forretningsregler og design af processer, der optimerer brugervenligheden og sikrer kvalitet i de indsamlede data.

Eksempler på andre fagspecifikke løsninger

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.