Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Løsning til indberetning af timer for

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og Ledsageordning

 

Korrekte timeregistreringer hver gang - automatisk udregning af korrekte satser sparer tid på kontrol og fejlrettelser

At gennemse og kontrollere indberettede timer for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og Ledsageordning kan være tidskrævende og besværlig. Indberetningsskemaer udfyldt med kuglepen eller blyant kan være svære at læse, og der er ingen garanti for, at skemaerne er udfyldt korrekt.

Vi har udviklet to meget brugervenlige løsninger målrettet hhv. BPA-arbejdsgiver og handicap hjælper/ledsager, der letter arbejdet med at gennemse og kontrollere timesedler. Løsningerne udfyldes på PC, iPad eller smart phone og tilgås via et weblink, der indeholder funktionalitet, som automatisk holder styr på satser og tillæg med udgangspunkt i kalenderdage og –datoer. I løsningen til Borgerstyret Personlig Assistance kan borger og handicaphjælper løbende registrere timer. Timeregistreringerne kan udfyldes løbende og enten signeres med NemID og indsendes digitalt eller underskrives og printes eller signeres med NemID og indsendes digitalt. Alle timer og tillæg opsummeres pr. måned, så den indsendte timeregistrering giver et godt overblik over det samlede antal indberettede timer for måneden og år til dato. Det gør det enkelt at sikre, at de bevilgede timetal er overholdt og, at omfanget af tillæg er korrekt.

Det minimerer kontrolopgaven for kommunen og er samtidig med til at minimere antallet af fejlrettelser af afsluttede udbetalinger.

Løsning til indberetning af timer for Borgerstyret Personlig Assistance §95-96

I løsningen til indberetning af timer i forhold til borgerstyret personlig assistance, kan BPA-arbejdsgiver eller handicaphjælperen starte timeregistreringen. Der kan markeres for rådighedstillæg og/eller sygdom ved handicaphjælper. Hvis der markeres for Rådighedstillæg, udløses ingen timetillæg, men der summeres pr. dato/måned. Hvis der markeres for Sygdom ved handicaphjælper, udløses ingen normtimer, men derimod sygetimer.

Har BPA-arbejdsgiver og modtageren af handicaphjælp mulighed for digital signering, kan timeregistreringen signeres digitalt af begge parter og herefter sendes til kommunen som sikker post. Hvis BPA-arbejdsgiver og modtageren af handicaphjælp ikke har mulighed for digital signering, udskrives timeregistreringen og underskrives manuelt af begge parter, hvorefter den afleveres til kommunen.

Løsning til indberetning af timer for Ledsageordning §97

I løsningen til indberetning af timer inden for ledsageordningen er det altid Ledsageren, som foretager timeregistreringen. Der kan markeres for Feriekoloni samt Aflysning under 4 timer. Disse markeringer udløser ingen timetillæg, men markeringerne summeres pr. dato/måned. Summeringen pr. måned, total, ved Feriekoloni viser om det er feriekoloni på hverdage eller på søn-og helligdage.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.