Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Dialogbaseret partnerskab mellem Brugerklubben SBSYS og Dafolo

Sammen om det digitale Danmark

Ambitionen for medlemmerne af Brugerklubben SBSYS er at indfri borgernes forventninger til sammenhæng og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Det stiller krav om intelligent digitalisering, der understøtter processer, sikrer sporbarhed og håndterer distribution af fortrolige data. I Brugerklubben løfter medlemmerne i fællesskab opgaven med investering i udvikling af fælles it-infrastruktur til gavn for effektivisering i den enkelte medlemsorganisation.

Som samarbejdspartner og leverandør har vi siden 2015 bidraget til udvikling, support og driftsunderstøttelse af integrationsplatformen SBSIP. Oprindeligt blev samarbejdet etableret med Convergens, der i 2021 ved fusion blev en del af Dafolo.

Moduler, komponenter og webklinter på SBSIP

SBSIP-platformen sikrer primært integration mellem SBSYS ESDH og Digital Post, fjernprint, selvbetjeningsløsninger, registre til Serviceplatformen og Datafordeleren samt en række fagsystemer. Platformen indgår i medlemmernes it-infrastruktur og spiller en central rolle i forhold til at understøtte et stigende behov for løst koblede systemintegrationer. Gennem udvikling af moduler, komponenter og webklienter har Brugerklubben løbende investeret i udvikling af funktionalitet, der skaber værdi i medlemsorganisationernes digitale forvaltninger. Ud over at understøtte systemintegrationer udvikles der også procesorienterede webklienter på SBSIP-platformen, der understøtter specifikke sagsbehandlingsprocesser, herunder fx forskellige webbaserede ESDH-klienter, værktøjer til Aktindsigt, SamlePDF, Genogram, opslag mod registre, etc.

Udviklingsprojekterne igangsættes primært ud fra Brugerklubbens langsigtede udviklings-road map, men er andre gange også initieret af en eller flere medlemsorganisationer. SBSIP webklienterne NemSag, P-Sag og Børn og Unge-webklient er eksempler på procesorienterede webklienter udviklet med udgangspunkt i Brugerklubbens road map. Det samme gælder integrationer til Serviceplatformen og Datafordeleren, opslag i Sags- og Dokumentindekset samt overgangen til den seneste udgave af Digital post. Blandt løsninger udviklet på baggrund af medlemmernes initiativ er fx SBSYS integration til Teams, Integration til Hjernen og Hjertet og Kvalitetssikringsmodulet.

Agil udvikling og brede kompetencer

Alle typer af projekter baseres på vores gennemprøvede og agile udviklingsmetode, der sikrer gennemskuelighed i processen, skalerbarhed, stor pålidelighed i estimater og høj kvalitet i leverancen. Som udviklingspartner til Brugerklubben bringer vi en bred vifte af kompetencer i spil herunder erfaringer med UX design, databaser, systemarkitektur, open source og applikationsudvikling. Dels for at kunne løse de konkrete opgaver, dels for at kunne rådgive og udfordre Brugerklubben ifm. den løbende udvikling af en infrastruktur, der imødekommer teknologiske og lovgivningsmæssige krav. Vores specialister inden for Digital post er særligt relevante, fordi fordeling af beskeder på tværs af kommunikationskanaler er afgørende for at kunne effektivisere den digitale forvaltning. Inden release af den enkelte leverance gennemfører vi de nødvendige tests i form af bl.a. funktionelle tests, integrationstests, belastningstests og sikkerhedstests. En årlig revision i form af en ISAE 3402- og en ISAE 3000-erklæring kontrollerer og validerer, at vi overholder vores forpligtelser til henholdsvis drift af SBSIP og som databehandler.

Fælles for alle leverancer er, at de stilles til rådighed for alle Brugerklubbens medlemmer sammen med tilhørende systemdokumentation og brugervejledninger, der løbende opdateres. Med et mål om at øge ibrugtagningen af udviklet funktionalitet har vi udviklet et antal implementeringspakker, som sikrer en smidig proces for opsætning og idriftsættelse hos den enkelte medlemsorganisation. Blandt implementeringspakkerne er fx TeamsJournalisering.

Service og support

I rollen som service- og support-partner for Brugerklubben overvåger vi kritiske punkter for at sikre stabil drift af SBSIP-platformen og afvikling af regler for beskedfordeling. Medlemmerne har også adgang til uddannelse af brugere i egen organisation f.eks. i opsætning af regler eller integrationer på SBSIP-platformen. Vi håndterer desuden henvendelser fra medlemmerne i form af incidents og service requests og anvender indsigterne fra Servicedesk-funktionen i dialogen med Brugerklubbens sekretariat om løbende forbedring og udvikling af servicen overfor medlemmerne. 

Det er vores mission at inspirere og bidrage til digitalisering af det offentlige Danmark gennem faglig indsigt, udsyn og dialog i øjenhøjde. Vi ser derfor samarbejdet med Brugerklubben SBSYS som en enestående mulighed for at bidrage til at øge effektivitet, vækst og velfærd ved at levere digitale løsninger, der fungerer i praksis og gør en forskel i brugerens hverdag.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde