Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Digital løsning til bestilling og betaling af madservice

- lad borgerne visitere sig selv


Vi har udviklet en løsning, så borgere, der ønsker at anvende madservice, selv kan vælge leverandør via Internettet. De godkendte leverandører modtager automatisk bestillingerne, og der dannes automatisk samtykke som sendes til Udbetaling Danmark til brug for modregning i borgerens pension. Når leveringen skal sættes på pause og genoptages, sker dette også via webløsningen, som har sparet kommunen for rigtig mange telefonopringninger og desuden lettet opgaven med visitering.

Løsningen understøtter kommunernes indsats med at automatisere administrative opgaver, hvor det giver mening. I forhold til opgaven med visitering af borgere til kommunens madservice og borgernes bestilling af måltider fra en selvvalgt leverandør, har såvel borgere som kommunen og de tilknyttede leverandører fordel af den digitale løsning. Selve visiteringsprocessen foretages af borgeren selv, der trin for trin guides igennem et forløb, som med det samme afklarer, om borgeren er berettiget til at anvende den kommunale madservice. Det sparer tid hos sagsbehandleren samtidig med, at borgeren undgå at skulle vente på afklaring og svar. Når borgeren skal bestille sine måltider, viser løsningen automatisk valgmulighederne fra de leverandører, kommunen har en aftale med. Borgerne har taget særdeles godt imod løsningen, fordi de i ro og mag kan sidde derhjemme – ofte sammen med en pårørende – og vælge de måltider, de ønsker leveret. Når bestillingen er bekræftet, sendes den automatisk til de valgte leverandører, ligesom udgifterne til egenbetaling automatisk registreres og fratrækkes borgerens pension.

Med den digitale madservice-løsning kan kommunens hjemmehjælpere fokusere på at hjælpe de borgere, der har særlige ernæringsbehov ifm. underernæring eller manglende funktionsevne.

Madservice-løsningen er udviklet, så den kan anvendes fra både PC og tablet, og den tekniske løsning består af en selvbetjeningsløsning med NemId-signering, en postklient til SBSYS og en integrationsløsning til Udbetaling Danmark og er leveret i et samarbejde med vores datterselskab Convergens.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.