Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Digital timeseddel til dagplejere

- korrekt beregning af løn med sikker online-timeregistrering

Sikker online timeregistrering danner grundlag for korrekt beregning af løn

- intelligent håndtering af tilfældigt overarbejde, gæstebørn og andre afvigelser

Indberetning af arbejdstid, overarbejde, gæstebørn og andre elementer, der danner grundlag for beregning af løn til dagplejere, kan være vanskelig at håndtere. Både for dagplejeren, der skal indsende oplysningerne og for kommunens løn- og personaleafdeling, der skal bruge oplysningerne til korrekt lønudbetaling.

Vi har udviklet en digital indberetningsløsning, der guider dagplejeren igennem et brugervenligt forløb, der indledes og afsluttes med digital signering. Efter signering sendes automatisk en kopi af timesedlen til både lederen og dagplejeren. Det letter den administrative opgave og øger kvaliteten i de data, der modtages. Til slut sendes de indberettede data til løn- og personaleafdelingen.

Løsningen kan anvendes på alle mobile enheder, så dagplejeren kan vælge at indberette via en smartphone, iPad eller PC. Nemform driftes af Dafolo, mens det indholdsmæssige ansvar ligger hos kommunerne.

Brugervenlig og nem at anvende

Løsningen indeholder funktionalitet, som sikrer at dagplejeren kun får vist relevante indtastningsfelter. Svares f.eks. ’ja’ til tilfældigt overarbejde, vises efterfølgende felter til indtastning af dato og tidspunkt samt tilføjelse af yderligere felter i tilfælde af, at der har været tale om flere tilfælde af overarbejde.

På baggrund af de indtastede oplysninger foretages automatisk sammentælling af relevante lønelementer som f.eks. ”grønne pladser” og ”antal vederlag”, der anvendes som grundlag for udbetaling af løn.

Inden indsendelse af timesedlen vises en opsummering, der giver et overblik over funktionstillæg. Herefter kan timesedlen signeres med NemId og indsendes til kommunen.

MedarbejderOnline – den tekniske platform

Løsningen til indsendelse af oplysninger om afholdelse af barselsorlov er udviklet indenfor rammerne af MedarbejderOnline, der er en portalløsning, som gør det muligt for kommunale medarbejdere at indberette f.eks. timer, ferie og kørsel og efterfølgende signere digitalt og indsende oplysninger til kommunens administration. MedarbejderOnline kan også anvendes af medarbejdere, der har daglig arbejdsplads udenfor kommunens centrale administration. Det kan f.eks. være, plejeforældre, dagplejere, køkkenassistenter, rengøringsassistenter, medarbejdere i daginstitutioner eller tekniske servicemedarbejdere. Via en tablet eller en anden mobil enhed kan brugeren logge på med NemID, der sikrer korrekt identifikation.

MedarbejderOnline understøtter funktionalitet til håndtering af signering af to parter, hvor det enten er medarbejder eller leder der indlede, udfylder og signerer. Typen af indberetningsforløb eller formularer, der gøres tilgængelige via MedarbejderOnline, afhænger af jeres behov og ønsker. Vi bidrager gerne med sparring omkring definition af forretningsregler og design af processer, der optimerer brugervenligheden og sikrer kvalitet i de indsamlede data.

Eksempler på andre fagspecifikke løsninger

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.