Digitale produkter

- udviklet af professionelle aktører og forskere inden for undervisning og læring

Digitale produkter

It skal give mening i undervisningen – ellers er der ingen grund til at arbejde digitalt. It skal være et valg og en metode blandt mange tilgængelige metoder. Det er grundtanken i Dafolos udgivelser inden for det it-didaktiske område, som rummer digitale redskaber til de professionelle, digitale læremidler til elever i grundskolen samt bøger om it i teori og praksis.

Med vores digitale redskaber ønsker vi at inspirere de professionelle med nyeste viden inden for pædagogik og didaktik og tilbyde redskaber, der omsætter denne viden til praksis.

De digitale læremidler til elever i grundskolen er udviklet på baggrund af, hvad, vi ved, virker i skolen. F.eks. er læremidlet Styr på stavning udviklet ud fra en viden om, at staveindlæring skal være kontekstbaseret. På samme måde er læremidlet Ordet rundt bygget op om en systematisk tilgang til sprogtilegnelse.

Vi udgiver ligeledes løbende bøger om it, som skal være med til at skabe et refleksionsgrundlag hos de professionelle om brugen af it i undervisningen samt inspirere til, hvordan it kan tænkes ind i undervisningen, så det netop giver mening.     

Vores digitale og it-didaktiske udgivelser er udviklet af professionelle aktører og forskere inden for didaktik og læring, som har indsigt i mulighederne inden for it, og hvordan it kan understøtte og udvikle den eksisterende praksis.   

 • Læringsskala og Trivselsskala

  Et forskningsforankret redskab til måling af elevers læring og trivsel Læringsskala og Trivselsskala er et digitalt redskab, der dels kan måle, om eleverne lærer noget, dels om de trives.

  Læs mere
 • Dafolo Rubrics

  Rubrics er et digitalt redskab, der med afsæt i tanken om en god vurderingspraksis støtter lærerens inddragelse af forenklede Fælles Mål i planlægning af undervisningen og den løbende, fremadrettede vurdering af den enkelte elev.

  Læs mere
 • Styr på stavning

  Undervis i stavning på en ny og sjovere måde i folkeskolens 5.-9. klasser! Det digitale læremiddel Styr på stavning baserer sig på kontekstorienteret staveundervisning, hvor undervisningen tager udgangspunkt i tekster, eleverne selv skriver og læser.

  Læs mere
 • Skoleportalen

  Hele skolens indgang til værktøj og viden om læring og pædagogik. Et abonnement til skoleportalen.dk giver fri adgang for alle skolens medarbejdere til skoleportalens tre områder: lærer, SFO-pædagog og skoleledelse.

  Læs mere

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Forlagsekspedition med omtanke!

I Dafolo har vi truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til at begrænse risikoen for corona-smitte blandt vores medarbejdere. Det betyder, at vi fortsætter ekspeditionen af ordrer på daglig basis, ligesom vi som sædvanlig er tilgængelige på telefon og på mail.