Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Løsning til indbringelse af sager for husleje- og beboerklagenævn

Brugervenligt design, korrekt datafangst, kortere sagsbehandlingstid

Selvbetjeningsløsningerne henvender sig til lejere og udlejere og eventuelle fuldmagtshavere for disse ved ønske om indsendelse af sag til klagenævnene. Løsningerne opfylder designkravene for borger.dk og virk.dk og leveres med relevante integrationer til Serviceplatformen og ESDH.

Korrekt datafangst, betaling og autojournalisering

Ved anvendelse af løsningen opnår kommunen sikkerhed for indsamling af netop den information som skal til for at belyse den konkrete sagstype, betaling for den indsendte sag samt opfyldelse af kommunens digitaliseringsstrategi. Hertil kommer muligheden for automatisk og korrekt journalisering.

Brugervenligt design – enkel at anvende

Løsningen er udviklet som en dialogbaseret selvbetjeningsløsning, som gør det enkelt for brugeren at anvende. Ved hjælp af integration til CPR og CVR, opslagstabeller og andre former for hjælpefunktioner sikres korrekt datafangst, så sagsbehandleren modtager fyldestgørende oplysninger første gang. Dermed kan sagsbehandlingstiden forkortes, fordi sagsbehandleren slipper for at bruge tid på at kontakte lejer eller udlejer for at indhente nødvendig information.

Løsninger til lejere og udlejere

Vi tilbyder to selvbetjeningsløsninger; én del til lejere og én anden del til udlejere. Begge løsninger indeholder funktioner, der kategoriserer indbringeren og registrerer, om klagen er indsendt med eller uden fuldmagt. Med løsningen indsamles information om sagstypen, lejemålets præcise adresse og relevante bilag. Løsningen indeholder en brugervenlig guide med svarafhængige spørgsmål, så brugeren kun bliver bedt om at indberette oplysninger, der er relevante i den konkrete sag. For eksempel er det kun muligt at indsende forhåndsgodkendelse, når brugeren har identificeret sig som udlejer og der er tale om et privat lejemål. Afslutningsvist præsenteres brugeren for en opsummering af alle indtastede oplysninger med mulighed for tilbageløb for ændring. Ud fra sagstypen opkræves det korrekte beløb for indbringelse af klagen, hvorefter betaling sker online. Taksterne for indbringelse af sager ajourføres af Dafolo i forhold til gældende lovgivning. Brugeren præsenteres for kvittering for betaling og indsendelse. Kvitteringen bliver samtidig sendt til brugerens digitale postkasse. Korrekt grundlag for sagsbehandling – første gang Kommunen modtager indberetningen i form af en e-mail til en af kommunens sikre postkasser.

Egne informations- og kvitteringstekster

I det tilhørende Dafolo Administrationssystem har kommunen selv mulighed for at tilpasse tekster til indledning og kvittering i løsningerne. Det kan for eksempel være oplysning om forventet sagsbehandlingstid eller priser for indbringelse af forskellige sagstyper.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.