Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Digital indstilling til PPR-vurdering

Sikker it-understøttelse af indstilling til pædagogisk psykologisk vurdering

- overskueligt forløb til involvering af relevante parter

At udarbejde en PPR-indstilling kan være en kompleks og tidskrævende proces. Både fordi en indstilling kræver involvering af alle relevante parter og fordi, der skal indsendes beskrivelser, der på en faglig fyldestgørende måde gør rede for barnets situation. En mangelfuld indstilling vil forsinke gennemførelse af barnets pædagogisk psykologiske vurdering og beslaglægger ressourcer hos kommunens administrative personale.

Med en Borgeronline® selvbetjeningsløsning til indstilling af pædagogisk psykologisk vurdering indsamles de nødvendige oplysninger hos alle relevante parter, der hver især logger på med NemId.

Trin for trin guides parterne igennem udfyldelsen af relevante oplysninger, som kan suppleres med vedhæftning af bilag. I forløbet med udfyldelse af indstillingen sendes der løbende advis til parterne. Når alle relevante parter har signeret digitalt, indsendes indstillingen til en sikker funktionspostkasse i kommunen, og de indsendte oplysninger er klar til journalisering.


Brugervenligt design, korrekt datafangst, kortere sagsbehandlingstid

Via løsningens administrationssystem er der mulighed for at tilføje egne informations- og kvitteringstekster. Det kan for eksempel være oplysning om forventet sagsbehandlingstid eller vejledning om kommunens retningslinjer på området.

Indberetningsforløbet indeholder kontekstafhængig funktionalitet, så brugerne automatisk bliver præsenteret for præcis de felter, der er relevante. Bor barnet f.eks. hos plejeforældre, fremkommer der automatisk felter til indtastning af oplysninger om plejeforældrene.

Den systematiske dataindsamling giver sikkerhed for, at kommunen modtager fyldestgørende oplysninger til behandling af indstillingen til vurdering samtidig med, at alle relevante parter modtager dokumentation af processen.

Eksempler på andre fagspecifikke Borgeronline® løsninger

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.