Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Co-teaching HELT tæt på DIN praksis

05. oktober, 2022
Hellerup

Konferencen afholdes den 5. oktober 2022, Hellerup Skole i Gentofte

Tilmeld jer med det samme til denne eftermiddag og få svar på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor er co-teaching så god en idé?
 • Hvordan understøtter co-teaching de inkluderende læringsfællesskaber?
 • Hvad skal der til og hvordan gør vi helt konkret?

Co-teaching har været meget synligt i flere år i både forskning, bøger og tale. Nu har vi også fået gode danske erfaringer. Derfor holder vi en konference, der går helt tæt på din praksis.

I løbet af eftermiddagen vil du møde nogle af de mennesker, der har arbejdet med co-teaching helt inde i klasserne og gjort sig gode erfaringer, de gerne deler ud af.

Vi har sammensat et spændende program, så du får:

 • Viden om co-teaching og erfaringer fra en dansk kontekst
 • Redskaber til at forstå og udvikle forudsætningerne for co-teaching
 • Adgang til forskellige workshops, der går tæt på netop jeres praksis og dine behov, som leder, vejleder eller lærer/pædagog – I vælger den workshop, der passer til jer
 • Masser af praksiseksempler fra nogle af dem, der har arbejdet længe med co-teaching
 • Idéer til jeres egne næste skridt i jeres organisation. 

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Konferencen henvender sig til lærere, speciallærere, vejledere, ressourcepersoner, pædagoger, ledere og pædagogiske konsulenter inden for skolen. 

I FÅR - Materialer:

Før konferencen får I tilsendt et materiale, der kan forberede jer på det I skal møde på eftermiddagen. Materialet indeholder blandt andet refleksionsspørgsmål om jeres virkelighed og muligheder for at praktisere co-teaching og ’kom godt i gang’- læsning.

Under konferencens forskellige oplæg og workshops får du praksisnære redskaber og handouts med konkrete skabeloner og øvelser, du kan arbejde med undervejs på dagen, og når I kommer hjem.

I får mulighed for at købe alle de bøger, der handler om co-teaching i praksis til en fordelagtig pris. Blandt andet oplægsholderen Jonas Holchs meget praksisrelevante udgivelse: Klar til co-teaching

Efter konferencen får I som deltagere tilsendt relevante opfølgningsredskaber, så I kommer godt i gang med jeres nye viden på din skole. Samtidig får I udvalgte slides, redskaber og øvelser elektronisk, så I kan formidle dagens input og læring videre til jeres kolleger. 

Program - 5. oktober 2022, Hellerup Skole

13.30-14.00

Ankomst med kaffe/te og brød 

14.00-14.15

Godt i gang

Fælles tjek ind og dagens program

v/ pædagogisk konsulent, Dafolo

 • Dagens program/mål og det praktiske
 • Hovedspørgsmålet for dagen
 • Hvad skal co-teaching være et svar på?
 • Hvordan styrker vi kvaliteten, når to professionelle arbejder i samme læringsrum?

14.15-15.05

Hvad ved vi om co-teaching?

v/ Jonas Holch Jensen

 • Vidensoplæg med eksempler fra praksis
 • Hvad ser vi når det lykkes?
 • Hvad skal der til?
 • Hvor bliver det svært?

15.05-15.15

Vi flytter os

15.15-16.00

1. runde workshops (der skal ved tilmeldingen vælges to workshops)

 1. Vejlederen som co-teacher v/ Micki Sonne Kaa Sunesen
 2. Faglig ledelse af co-teaching v/ Lene Zacharias
 3. Redskabskassen – en guidet tour og hands on v/ Jonas Holch Jensen 

Se uddybning af de tre workshops længere nede

16.00-16.20

Pause med kaffe/te og kage 

16.20-16.50

Alt det rundt om co-teaching

v/ Micki Sonne Kaa Sunesen

 • Hvad ved vi fra forskningen?
 • Hvad kan de resultater lære os?
 • Hvordan får vi co-teaching ind i vores hverdagspraksis blandt alt det andet? 

16.50-17.00 

Vi flytter os 

17.00-17.45

2. runde workshops (der skal ved tilmeldingen vælges to workshops)

 1. Vejlederen som co-teacher v/ Micki Sonne Kaa Sunesen
 2. Faglig ledelse af co-teaching v/ Lene Zacharias
 3. Redskabskassen – en guidet tour og hands on v/ Jonas Holch Jensen 

Se uddybning af de tre workshops længere nede

17.45-18.00

Afrunding og tak for i dag

v/ pædagogisk konsulent, Dafolo

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE:

Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d. Ejer af Nordic Learning - Research and education.

Micki er forsker i dagtilbud og skole. Erfaringsmæssigt har Micki en baggrund som lærer, konsulent, leder og forsker i kommune, undervisningsministeriet, universiteter og konsulenthuse. Micki er uddannet lærer, PD i pædagogisk psykologi, kandidat i pædagogisk psykologi og Ph.d. med speciale i kompetenceudvikling i dagtilbud og skole. Han er desuden certificeret organisationscoach.  

Jonas Holch Jensen har flere års erfaring med at benytte co-teaching i arbejdet med med inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen, både som lærer, faglig vejleder og som læringskonsulent. Pt. arbejder Jonas med at facilitere co-teaching på organisatorisk niveau og som co-teachingmakker i en række folkeskoleklasser.

Jonas har udgivet bogen Klar til co-teaching - Perspektiver og eksempler fra en dansk skolekontekst.

Denne bog bidrager med værktøjer og praksiseksempler fra en dansk skolekontekst, hvor co-teaching bliver anvendt til at forbedre elevernes læringsmuligheder og lærernes didaktiske værktøjskasse.

Lene Zacharias og Louise Frederiksen, pædagogiske konsulenter ved Dafolo

Louise og Lene arbejder i en række praksisnære forløb i hele landet, hvor der er stilles skarpt på at omsætte co-teaching til reel praksisudvikling. Der arbejdes helt ude i klasserne, på teamniveau, vejlederniveau og ledelsesniveau i forløbene.

I deres arbejde udvikler de øvelser, modeller og relevante redskaber, der kan støtte de professionelle i deres næste skridt mod en styrket kvalitet, når der er to voksne i læringsrummet. Lene og Louise arbejder med afsæt i den forskning og oversætter det til konkrete praksishandlinger der kan lykkes i en travl hverdag.

HVORNÅR

5. oktober 2022, klokken 13.30-18.00 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 13.30-14.00)

STED

Hellerup Skole, Dessaus Blvd. 10, 2900 Hellerup

PRIS

Prisen er kr. 750,- ekskl. moms pr. person

TILMELDING
Der er ledige pladser og konferencen gennemføres. 

Afbestillingsdato: 15. september 2022 (Bindende tilmelding herefter).

KONFERENCETILBUD:

Klar til co-teaching – Perspektiver og eksempler fra en dansk skolekontekst af Jonas Holch Jensen
Pris: kr. 174,25,- ekskl. moms (normalpris kr. 205,- ekskl. moms).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

Co-teaching i praksis - samarbejde om inkluderende læringsfællesskaber af Marilyn Friend
Pris: kr. 389,- ekskl. moms (normalpris kr. 489,- ekskl. moms).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen. 

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Såfremt en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.
 
***
Uddybning af workshops:

1) Redskabskassen – en guidet tour og hands on v/ Jonas Holch Jensen

I mit daglige arbejde med co-teaching har jeg gennem erfaring og udvikling arbejdet med en række redskaber, der understøtter samarbejdet om co-teaching i praksis.

I denne workshop går vi i dybden med gode erfaringer og praksiseksempler på de seks tilgange i praksis og vi ser på hvilke redskaber, der kan støtte jeres samarbejde.

Vi gennemgår relevante redskaber og prøver dem af i små øvelser, med afsæt i mine mange erfaringer med hvad der virker i en travl hverdag. Her er vi helt tæt på dig og læringsmiljøet.

2) Vejlederen som co-teacher v/ Micki Sonne Kaa Sunesen

Vejledere og øvrige ressourcepersoner i PLC kan være stærke nøglepersoner, når co-teaching skal implementeres, styrkes og fastholdes i hverdagens pædagogiske praksis.

Vi sætter spot på vejlederrollen og på hvordan vejledere i samarbejde med ledelsen kan gå forrest, når co-teaching skal fungere i dagligdagen og styrke kvaliteten med to professionelle i læringsrummet. I denne workshop arbejder vi særligt med afsæt i spørgsmålene:

Hvordan agerer man bedst som vejleder og ressourceperson, når vi skal have co-teaching ud at gå i praksis?

Hvordan kan jeg som vejleder fungerer som co-teacher?

3) Faglig ledelse af co-teaching v/ Lene Zacharias

Velfungerende co-teaching kræver et smidigt og vedvarende samarbejde mellem lærere/pædagoger, vejledere og ledere. Ledelse er altafgørende når vi taler co-teaching. I denne workshop arbejder vi med ledelsens rolle rundt om og inde i praksis, når co-teaching skal lykkes og fungere som medskaber af de inkluderende læringsmiljøer, vi ønsker. Vi arbejder med følgende spørgsmål:

Hvordan skaber jeg motivation og gode rammer for co-teaching?

Hvordan går jeg som leder tæt på praksis gennem stærk faglig ledelse?

Hvordan viser jeg medarbejdere og vejledere mulighedsrummet for at ’få det til at ske? 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde