Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Co-teaching i praksis – samarbejde om inkluderende læringsmiljøer

25. oktober, 2017
Ballerup

Co-teaching som samarbejdsform vinder frem på danmarkskortet i disse år som et vigtigt redskab til at styrke inklusionsindsatsen.

Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem en almenlærer og en speciallærer, hvor ansvaret for at planlægge, forberede, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles – og ansvaret for alle elevernes læring og trivsel dermed også bliver et fælles anliggende. Pointen er, at samarbejdet omkring de inkluderende læringsmiljøer styrkes, når forskellige medarbejdere byder ind med forskellige kompetencer. 

Denne konference henvender sig til alle, der overvejer, lige er gået i gang med eller savner ny inspiration til arbejdet med co-teaching på deres skole.

På konferencen vil den internationalt anerkendte forsker og forfatter Marilyn Friend komme hele vejen rundt om co-teachingens hvad, hvorfor, hvem, hvordan, hvor og hvornår. Det betyder, at konferencens deltagere vil gå hjem med viden om:
• Hvad er co-teaching – og hvad er det ikke?
• Hvilke af skolens medarbejdere indgår i en co-teaching-ordning?
• Hvordan kan almen- og speciallærer komme godt i gang med deres co-teaching-partnerskab?
• Hvorfor er co-teaching en vigtig vej til styrkelse af inkluderende læringsmiljøer?
• Hvordan tilrettelægges co-teaching bedst muligt?
• Hvilke udfordringer kan der være i relation til co-teaching – og hvordan kan de bedst muligt løses? 

Målgruppen er lærere, speciallærere, vejledere, pædagoger, ledere og pædagogiske konsulenter inden for folkeskolen.

Dagens program foregår på engelsk, men Marilyn Friend er kendt for at formidle på en yderst levende og humoristisk måde, og der vil i høj grad være mulighed for at komme i dialog med hende på dagen.

Konferencen afholdes også i Kolding den 26. oktober 2017.

Download detaljeret program her.

Program - 25. oktober 2017, Ballerup

08.45-09.15

Registrering og morgenmad

09.15-09.30

Velkomst og praktiske beskeder

v. Dafolo

09.30-10.00

Co-teaching i en dansk kontekst – introduktion til dagens emne

v. Janne Hedegaard Hansen, lektor i specialpædagogik, ph.d. og afdelingsleder for Pædagogisk
Sociologi, DPU, Aarhus Universitet

10.00-10.45

Co-teachingens HVAD

v. Marilyn Friend
Denne session handler om co-teachingens vigtigste begreber og knytter co-teaching sammen med skolens inklusionsindsats.

10.45-11.00

Pause med frugt

11.00-12.00

Co-teachingens HVORFOR og HVEM

v. Marilyn Friend
Denne session kommer ind på rationalet bag co-teaching samt redegør for, hvilke af skolens aktører der er en del af en co-teaching-ordning.

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.45

Co-teachingens HVORDAN

v. Marilyn Friend
I denne session kommer vi ind på de forskellige co-teaching-tilgange, og hvordan man helt konkret griber co-teaching an i praksis.

13.45-14.15

Pause med kaffe og kage

14.15-15.00

Co-teachingens HVORNÅR og HVOR – og resten af puslespillets brikker

v. Marilyn Friend
I denne afsluttende session handler det blandt andet om planlægning og logistik – og der er rig mulighed for at stille spørgsmål.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 25. oktober  2017, kl. 08.45 - 15.00
Konferencested: Hotel Lautrup Park, Borupvang 2, 2750 Ballerup.
Pris: 2.198,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 25. august 2017.

Tilmeld dig inden den 15. juni 2017 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.