Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KOMPETENCEUDVIKLING

Co-teaching i praksis

01. januar, 0001
Efter aftale

Co-teaching 

Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen. 


Co-teaching-metoden medvirker til at sikre, at ansvaret for alle elevernes læring og trivsel er fælles. Pointen er, at samarbejdet om de inkluderende
læringsmiljøer styrkes, og fagligheden højnes, når forskellige medarbejdere byder ind med hver deres kompetencer og færdigheder.

Co-teaching er en samarbejdsmetode, hvor medarbejdere med forskellige pædagogiske og didaktiske kompetencer inden for special- og
almenpædagogikken udvikler et ligeværdigt og professionelt samarbejde om systematisk at planlægge, afvikle og evaluere undervisning
samt elevernes læring og trivsel.


I co-teaching arbejder man med udgangspunkt i seks forskellige praksistilgange, der indgår som en rotationsmodel. 

De seks praksistilgange til co-teaching
De seks tilgange danner rammerne for overvejelser om, hvordan undervisningen i en klasse med coteaching bør være.

En underviser, en observerer (anbefalet brug: ofte, men i kortere perioder):
En underviser, den anden observerer. Det kan være godt at få andre øjne på sin undervisning. Det anbefales, at man tager notater imens, så den observerede får den nødvendige data til at udvikle sin praksis ud fra. At være to giver en unik mulighed for at fokusere på eleverne på en måde, som en enkelt person aldrig ville kunne. Dermed kan begge de professionelle opnå et større kendskab til den enkelte elevs læringsbehov.

Stationsundervisning (anbefalet brug: ofte):
Eleverne deles i tre grupper. De to undervisere tager hver en gruppe, og den tredje gruppe arbejder selvstændigt. Undervejs roterer enten elever eller undervisere, så eleverne kommer igennem alle forløb. De to undervisere kan undervise i hvert sit emne, og når eleverne arbejder selvstændigt, kan de løse opgaver med forskellige sværhedsgrader.

Parallelundervisning (anbefalet brug: ofte):
Underviserne underviser hver sin halvdel af klassen, men eleverne roterer ikke. Opdelingen giver den enkelte elev større mulighed for at komme til orde. Man kan dele eleverne på baggrund af niveau og arbejde med materialer med forskellige sværhedsgrader, eller underviserne kan undervise på hver sin måde.

Alternativ undervisning (anbefalet brug: lejlighedsvis):
Den ene underviser arbejder med hovedparten af klassen, mens den anden underviser giver en lille gruppe elever en særlig introduktion til det, klassen skal arbejde med. Det er bydende nødvendigt at rotere i den lille gruppe, for ellers går der ikke længe, før eleverne kan blive stigmatiseret.

Fællesundervisning (anbefalet brug: lejlighedsvis):
Underviserne laver et fælles oplæg foran klassen, hvor de deler ansvaret for undervisningen. Det primære i denne coteaching-tilgang er, at begge undervisere er fuldt engagerede i at udføre den grundlæggende undervisning.

En underviser, en anden assisterer (anbefalet brug: sjældent):
Den ene underviser er placeret i en ledende rolle, mens den anden med stor tydelighed fungerer som støtte i klassen. I denne tilgang leder den ene undervisningen, mens den anden observerer elevernes arbejde, adresserer adfærdsmæssige udfordringer, besvarer elevspørgsmål
og faciliterer instruktion ved at uddele elevmateriale og hjælpemidler.


Kom godt i gang med co-teaching på jeres skole
Inden man kaster sig ud i at undervise ud fra co-teaching-tilgangene, må en række spørgsmål overvejes. På Dafolos kursusforløb tilbydes en grundig gennemgang af den internationalt kendte forsker og forfatter Marylin Friends teori og begreber om co-teaching. På kurset får I svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad gør man helt konkret, for at co-teaching lykkes bedst muligt?
  • Hvilke medarbejdere kan indgå i en co-teaching-ordning?
  • Hvorfor er co-teaching en vigtig vej til styrkelse af inkluderende læringsmiljøer samt højere
  • faglighed blandt elever og voksne?
  • Hvordan tilrettelægges co-teaching bedst muligt?
  • Hvilke udfordringer kan der være i relation til co-teaching – og hvordan
  • kan de bedst muligt løses?


Vi kan skræddersy et forløb, så det passer lige netop ned i jeres praksis, og vil løbende relatere både teori og begreber til praksisnære eksempler fra jeres pædagogiske hverdag, således I kan komme i gang med co-teaching på jeres skole.

Download folderen Co-teaching i praksis, som indeholder modeller for de seks praksistilgange til co-teaching. 

Få et uforpligtende oplæg
Der kan rekvireres inspirationsoplæg om diverse emner, men længerevarende forløb er klart det mest effektive, hvorfor disse foretrækkes. Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af co-teaching med udgangspunkt i netop de ønsker og udfordringer, som din skole eller kommune
står med.

Kontakt
Salgs- og markedskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail: dk@dafolo.dk

Dafolos konsulenter 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.