Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Læreplanen i hverdagen

13. marts, 2019
Vingsted v/ Vejle

Kom i dybden med de mere brede begreber, den styrkede pædagogiske læreplan indeholder, bl.a. læring, læringsmiljøer, forældresamarbejde, refleksion og leg.

Introduktion

Med den styrkede pædagogiske læreplan har vi fået et nyt pædagogisk grundlag, der blandt andet indeholder følgende elementer: et bredt læringsbegreb, et øget fokus på leg, på forældresamarbejde og på etableringen af stærke læringsmiljøer. Lige netop alt dét er i fokus på denne konference, hvor vi sammen skal se på, hvordan læreplanen kan forstås i praksis, og hvordan læreplanen med dens mange elementer kan blive en del af hverdagen og dermed sikre et dagtilbud af høj kvalitet.


Deltagerne på denne konference vil:

 • Komme i dybden med de mere brede begreber, den styrkede pædagogiske læreplan indeholder, bl.a. læring, læringsmiljøer, forældresamarbejde, refleksion og leg.

 • Få indblik i, hvordan man kan fremme et dynamisk mindset, fordi man med et dynamisk mindset kan givebørnene lyst til at lære – både af de voksne og af hinanden.

 • Blive inspireret til, hvordan man kan fremme den gode dialog og interaktion, der af forskningen bliver fremhævet som nogle af de største faktorer for dagtilbud af høj kvalitet.

 • Blive klogere på, hvad et godt læringsmiljø er, og hvordan man etablerer dem.

 • Få ideer til, hvordan man planlægger sin pædagogiske praksis, og hvordan man efterfølgende reflekterer over den.

 • Gå hjem med nye forståelser af, hvordan man kan gøre læreplanen til en del af hverdagen.


Målgruppe

Ledere, pædagoger og pædagogiske konsulenter samt andre med interesse for emnet. 

 

På konferencen møder du:

 • James Nottingham, manden bag bøgerne og fænomenet Challenging Learning.
 • Susanne Hermansen, indehaver af og chefkonsulent i Neu;Sight.
 • Kristina Avenstrup, områdeleder for Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune.
 • Nanett Borre, uddannet pædagog, iyengaryogalærer, motorikvejleder og internationalt certificeret børneyogalærer.
 • Peter Rod, uddannet cand.pæd. og har en baggrund som lektor på professionshøjskoler og som chefkonsulent inden for offentlig ledelse af dagtilbud og skoler.

Konferencen afholdes også i København den 14. marts 2019.

 

Download detaljeret program her.

Program - 13. marts 2019, Vingsted v/Vejle

09.00-09.30

Tjek ind samt kaffe/te og morgenmad

09.30-09.40

Velkomst og rammesætning for dagen

v/Dafolo

09.40-10.40

Udfordrende læring for små børn

v/James Nottingham
Dagtilbud har en helt særlig opgave i at nære børns naturlige læringslyst, fremme deres læring og ikke mindst lære dem at lære. Også når det er så udfordrende, at de får lyst til at give op. Et dynamisk mindset kan støtte børn i at blive mere determinerede, mere engagerede i læring, mere resiliente, bedre i stand til at håndtere tilbageslag og mere empatiske. I dette oplæg udfolder James Nottingham, hvad læring er for de mindste børn, og hvordan man kan fremme et dynamisk mindset og et bredt læringsbegreb, så både børn og personale kan blomstre.

10.40-11.00

Kort pause med kaffe og frugt  

11.00-12.00

Dialog og interaktion

v/James Nottingham
Forskning viser, at den gode interaktion og dialog er en af de korteste veje til dagtilbud af høj kvalitet. Dialog er også en af de bedste måder, hvorpå børnene kan opøve nogle gode tænkevaner. Dialog gør det muligt for os voksne at bryde ind i læreprocessen ved at give umiddelbar feedback og vejledning til børnene og ved at udfordre dem. I dette oplæg vil Nottingham fortælle om, hvordan den voksne kan arbejde med dialog som et fleksibelt og stimulerende tankeredskab, og hvordan man gennem interaktion og dialog kan forstå børnenes personlige og sociale verden.

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.15

Sessionsrunde

SESSIONER (ved tilmelding vælger man én session)

Session 1. Udvikling af læringsmiljøet på tværs af dagtilbud og hjem
v/Kristina Avenstrup (Aflyst)
Denne session præsenterer perspektiver på et ressourceorienteret forældresamarbejde, hvor forældres viden om barnet tildeles central betydning i den professionelle opgaveløsning. Omdrejningspunktet er udvikling af læringsmiljøet på tværs af dagtilbud og hjem med et fælles fokus på, hvad de voksne omkring barnet skal være gode til. I oplægget indgår konkrete eksempler på, hvordan de centrale temaer i den styrkede læreplan; børns legeudvikling og inddragelse af børns perspektiver kan gøres til et fælles ansvar for pædagogisk personale og forældre.

Session 2. Pædagogisk tilrettelæggelse af læringsmiljøer, refleksion og evaluering
v/Peter Rod (Gennemføres)
Denne session former sig som en faglig dialog om visuelle værktøjer til tilrettelæggelse af læringsmiljøer og faglige refleksioner, der i egen praksis evaluerer sammenhængen mellem børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse og de brede pædagogiske mål. Sammen forsøger vi at finde ud af, hvordan det pædagogiske personale organiserer og understøtter læringsmiljøer i hverdagens mange timer.

Session 3. Leg!
v/Nanett Borre (Aflyst)
I denne session fokuserer vi på, hvorfor og hvordan legen er kommet tilbage på den pædagogiske scene. Vi kigger ligeledes på, hvilket potentiale der gemmer sig i leg, hvordan legen er præsenteret i den styrkede læreplan, og hvad det betyder for den pædagogiske praksis fremadrettet. Sidst men ikke mindst, skal vi se nærmere på, hvorfor det er så uhyre vigtigt, at den voksne er en legende rollemodel i dagtilbuddet – og hvordan man bliver det! I slutningen af sessionen præsenteres du for konkrete og vokseninitierede bevægeaktiviteter, som både kan sætte fut i og skabe bevægebegejstring i små glade ben.

14.15-14.30 

Kort pause med kaffe og kage

14.30-15.45

Gode læringsmiljøer – hvad er det?

v/Susanne Hermansen
Med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan skal pædagogerne kunne organisere og facilitere et godt læringsmiljø. Det handler blandt andet om at udvikle en meningsfuld evaluerende og reflekterende praksis, men også om at skabe sammenhængende, inkluderende og fællesskabende læringsmiljøer. Så hvordan gør pædagogen det? Første skridt er at se sig selv som den vigtigste enkeltstående faktor i læringsmiljøet og tage den nye rolle på sig. I dette oplæg sætter vi fokus på pædagogens (nye) rolle, og hvordan man gennem systematisk arbejde kan udvikle gode, stærke læringsmiljøer for alle børn.

15.45

Tak for i dag

 

Programmet foregår på engelsk og dansk.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 13. marts 2019, kl. 09.00-15.45.

Konferencested: Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Konferencesprog: Dansk og engelsk. 

Pris: 2.498,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Der er stadig ledige pladser. (Bindende tilmelding 8. februar 2019).

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk. (Der er pt. ledige pladser).Se yderligere betingelser i detaljeret indbydelse. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.