Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

RECEPTION

Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik

28. januar, 2019
København

Gratis reception med bobler og faglige oplæg: Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik

 

KOM og VÆR med til at fejre udgivelsen DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN – GRUNDBOG TIL DAGTILBUDSPÆDAGOGIK!

På dagen vil der være tre faglige oplæg med tre af bogens forfattere, efterfølgende bobler og mulighed for at tale med forfatterne og hinanden
– og så er det helt GRATIS! 

PROGRAM FOR DAGEN
VELKOMST v. Mette Johnsen Elbeck, forlagsredaktør, Dafolo A/S

INTRODUKTION TIL BOGEN v. Trine Holst Mortensen, ekstern redaktør på udgivelsen

TRE FAGLIGE OPLÆG VED BOGENS FORFATTERE

  • ”Faglig ledelse med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan” v. Mette Lykke Gravgaard
  • ”Faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer” v. Anders Skriver Jensen
  • ”Muligheder og dilemmaer i forældresamarbejdet” v. Pia Beier Lund


Herefter er der bobler, mulighed for at hilse på hinanden og kigge i bogen, som kan købes til særpris ved arrangementet.

Se detaljeret indbydelse.
 

OM BOGEN
I 2018 blev der vedtaget ændringer til dagtilbudsloven, som blandt andet har til formål at styrke kvaliteten i dagtilbud gennem en styrket pædagogisk læreplan. Disse ændringer tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud med fokus på at etablere gode læringsmiljøer for alle børn i alle hverdagens situationer, fra leg og spontane situationer over vokseninitierede aktiviteter til rutiner.

Denne bog bidrager med et nyt og relevant vidensgrundlag, der kan understøtte realiseringen af de nye lovændringer og den tilhørende bekendtgørelse. Bogen retter sig mod det grundlæggende pædagogiske fundament, der beskrives og vægtes i lovgivningen og i Master for en styrket pædagogisk læreplan.

Bogen fungerer som grundbog til faglige ledere, studerende og pædagogisk personale på grund-, efter- og videreuddannelse på dagtilbudsområdet.
Bogen henvender sig desuden til alle, der beskæftiger sig med dagtilbud, og som ønsker en indføring i det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbudsloven.

Tid: Mandag den 28. januar kl. 14.00-16.00.
Sted: Lokale K4.16, Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 1799 KBH V.

Tilmelding skal ske via www.dafolo.dk/arrangementer senest den 21. jnauar 2019 kl. 12.
Arrangementet er gratis. 
Tilmeldingen er bindende. Bliver du forhindret, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få muligheden.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.