Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Dialogisk undervisning – styrk elevernes læring gennem samtale og skrift

30. oktober, 2018
Lyngby

Vi kommer hele vejen rundt om, hvad dialogisk undervisning er, og hvordan den kan se ud!

Introduktion

Dialog er grundlaget for læring, fordi den giver plads til, at man kan interagere med og engagere sig i viden og i andres ideer. Dialogisk undervisning er undervisning, der udnytter det mundtlige til at engagere, stimulere og udvikle børns tænkning og læring, og er derfor optaget af, hvordan vi kan sikre et flerstemmigt klasserum, hvor alle stemmer i klassen høres. Når undervisningsformen er dialogisk, får eleverne lejlighed til at udføre læringsopgaver sammen, lytte til hinanden, dele idéer, overveje alternativer og bygge videre på andres og egne ideer. Gennem dialog og i turtagningen, hvor der skiftevis lyttes og tales, udvikles og udvides elevernes viden, og de opnår stadig dybere læring.

På denne konference vil den engelske uddannelsesforsker Robin Alexander, der anses som manden bag begrebet ”dialogisk undervisning”, komme hele vejen rundt om, hvad dialogisk undervisning er, og hvordan den kan se ud. Det betyder, at konferencens deltagere vil gå hjem med viden om:

  • indsigt i den grundlæggende teori bag dialogisk undervisning.
  • konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde med dialogisk undervisning i eget klasserum.
  • hvordan du kan bruge dialog til at hjælpe elever med at opnå en dybere forståelse og et sprog for at tale om egen læring.
  • hvilke kommunikationsmønstre der sættes i gang i forbindelse med klasserumsdiskussionen.

Dialog er grundlaget for læring, fordi den giver plads til, at man kan interagere med og engagere sig i viden og i andres ideer. Dialogisk undervisning er undervisning, der udnytter det mundtlige til at engagere, stimulere og udvikle børns tænkning og læring, og derfor er optaget af, hvordan vi kan sikre et flerstemmigt klasserum, hvor alle stemmer i klassen høres. Når undervisningsformen er dialogisk, får eleverne lejlighed til at udføre læringsopgaver sammen, lytte til hinanden, overveje alternativer og bygge videre på andres og egne idéer. Gennem dialog og i turtagningen, hvor der skiftevis lyttes og tales, udvikles og udvides elevernes viden, og de opnår stadig dybere læring.
 

Målgruppen er lærere, ledere og konsulenter indenfor folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Sprog: Dagens program foregår delvist på engelsk.

Hovedtalere på konferencerne er:
Robin Alexander, professor ved University of Cambridge og en af Storbritanniens førende uddannelsesforskere Olga Dysthe, professor emeritus ved Bergen Universitet og anerkendt lærings- og klasserumsforsker.
 

Download detaljeret program her.

Program - 30. oktober 2018, Lyngby

08.30 - 09.00

Registrering og kaffe

09.00 - 09.10

Velkommen og praktiske oplysninger

v/Dafolo

09.10 - 09.30

Introduktion til dialogisk undervisning

v/Marie Neergaard, adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring

09.30 - 10.30

Dialogisk undervisning: hvad, hvorfor, hvordan?

v/Robin Alexander, professor ved University of Cambridge
De fleste undervisere accepterer, at dialog er et vigtigt redskab i både undervisning og læring, men nogle former for dialog er mere produktive end andre. Termerne ”dialog” eller ”dialogisk” kan imidlertid tolkes på forskellige måder. I dette oplæg vil Robin Alexander præsentere tankerne bag dialogisk undervisning, hvorfor det giver mening at arbejde dialogisk, og hvordan det kan se ud i praksis.

Robin Alexander er professor på University of Cambridge og en af Storbritanniens førende undervisningsforskere. Hans arbejde med at forbedre elevresultater gennem dialogisk undervisning anvendes i praksis i britiske skoler, og effektiviteten af dette arbejde blev i 2017 demonstreret i et stort kontrolforsøg i Storbritannien. Alexander var en blandt flere keynote-talere ved Det Børnekulturelle Topmøde i København i 2016.

10.30 - 10.50

Pause

10.50 - 11.50

At få det til at ske: dialogisk undervisning i praksis

v/Robin Alexander, professor ved University of Cambridge
I denne direkte fortsættelse af formiddagens session vil Robin Alexander præsentere praksisresultater fra et nyligt forsøg med at udvikle skolebaserede strategier til arbejdet med dialogisk undervisning i praksis. Blandt de anvendte strategier, der også vil kunne anvendes i et dansk klasserum, er træning, mentorordninger, videoanalyse og lektionsstudier.

11.50 - 12.25

Frokost

12.25 - 13.35

Dialogisk pædagogik: inspiration og forskningserfaringer

v/Olga Dysthe, professor emeritus, Bergen Universitet
Den anerkendte norske lærings- og klasserumsforsker Olga Dysthe fortæller om sin egen praksisorienterede, pædagogiske forskning i det dialogiske klasserum, samt det fundament og de dialogiske traditioner hun har baseret sin tilgang på.

13.35 - 14.35

Sessionsrunde 1 - der udvælges to sessioner ved tilmeldingen. Vælg mellem:

Session 1. Den gode dialog i undervisningen

v/Lene Heckmann og Mette Meineche, konsulenter i Kompetencehuset Heckmann
Dialog skal motivere og aktivere – og så skal den få eleverne til at tænke. Klassesamtalen er udbredt i de danske undervisningslektioner, og denne session giver klassesamtalen et eftersyn samt konkrete værktøjer til, hvordan den kan udvikles. Her gives bl.a. inspiration til, hvordan man stiller gode spørgsmål, hvordan eleverne kan aktiveres, og hvordan de kan lære af og med hinanden.

2. Dialogbaseret undervisning i skrivning

v/Olga Dysthe, professor emeritus, Bergen Universitet
Fokus i denne session vil være på, hvordan skrivning som proces kan bruges som redskab for læring. Gennem praksiseksempler fra undervisning i skolen, fra bøgerne Ord på nye spor og Det flerstemmige klasserum samt senere observationsstudier gives konkrete redskaber til, hvordan skrivning kan støtte læring i alle fag.
(Bemærk at denne session kun udbydes i første runde)

3. Alternativer til håndsoprækning: Metoder der sætter alle elever i spil

v/Marie Neergaard, adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring
Mange elever oplever hver dag at sidde i et deltagelsesparadoks, når læreren på den ene side værdsætter elevernes deltagelse i mundtlige aktiviteter og på den anden side organiserer klasserumssamtaler, som forhindrer den. Dette sker fx, når læreren initierer interaktionsmønstre, hvor 1) læreren stiller spørgsmål, 2) elever svarer ved håndsoprækning, og 3) læreren evaluerer, om svaret er ”rigtigt”, ”godt”, ”flot” eller ”forkert”. Dette lukker for samtalen og indbyder kun få og ofte de udadvendte elever til at deltage. Som alternativ til dette præsentereres en række metoder, der åbner for videre  samtale og skaber ligeværdige deltagelsesmuligheder for alle elever. Metoderne bidrager dermed til, at alle stemmer i klassen sættes i spil.

14.35 - 14.55

Pause

14.55 - 15.55

Sessionsrunde 2. Vælg mellem ovenstående sessioner

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 30. oktober 2018, kl. 8.30 - 15.55
Konferencested: Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby
Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 29.oktober 2018 (flyttet fra den 25. september 2018). Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk 

Tilmeld dig inden den 28. juni 2018 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.