Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Elevfravær – strategier og indsatser. Vi gentager succesen!

29. april, 2019
Horsens

Konkrete bud på strategier til at håndtere den komplekse problemstilling på skole og kommuneniveau

Vi ved, at skolegang og uddannelse er afgørende for børn og unges muligheder på sigt. Rambøll-rapporten Undersøgelse af hjemmeundervisning, fravær og børn uden for undervisningstilbud fra 2018 viste, at skolefraværet er foruroligende højt. I 69 kommuner har 10-20 procent af eleverne over 10 procents fravær, mens 13 kommuner kæmper med højt fravær blandt mere end 20 procent af børnene. Og en opgørelse fra Undervisningsministeriet fra samme år viser, at det gennemsnitlige fravær er steget med en dag sammenlignet med tre år tidligere.

Mange kommuner og skoler har ikke en systematisk praksis i forhold til opfølgning på elever med langtidsfravær, som reelt ikke modtager undervisning i lange perioder, og indsatserne over for elever med mere sporadisk, men for højt, fravær, varierer i systematik og intensitet. Der er derfor mere end nogensinde brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær. Heldigvis ved vi en
del om, hvilke strategier og indsatser der synes at have en positiv effekt i forhold til at nedbringe fraværet og få de unge tilbage på rette spor. 

Denne konference sætter derfor fokus på, hvad den nyeste forskning fortæller os om begrundelserne for fraværet og giver konkrete bud på strategier 
til at håndtere den komplekse problemstilling på skole- og kommuneniveau. Der gives eksempler på forskellige indsatser og den tværprofessionelle systematik og samarbejde, som indsatsen kræver.

Deltagere på denne konference vil:

  • Få kendskab til noget af den første forskning, der er udført på området, og få viden om, hvilken systematisk og tværprofessionel indsats der kræves for at reducere elevfravær og skolevægring.
  • Få kendskab til og indsigt i, hvordan man som skoleleder kan stå i spidsen for at reducere skolefravær.


På konferencen vil du møde:

  • Mikael Thastum er professor i klinisk børnepsykologi og børnesundhedspsykologi og leder af Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
  • Trude Havik er førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og forfatter til bogen Skolefravær, som udkommer på dansk i foråret 2019.
  • Rani Bødstrup Hørlyck er skoleleder på Søndervangskolen i Aarhus. Hun har i sine 30 år i den danske folkeskole haft særligt fokus på potentialet i børns diversitet. Nomineret til titlen som ”Årets dansker” af Berlingskes læsere i 2017.

Konferencen henvender sig til skoleledere, pædagogiske ledere og ressourcepersoner i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, ansatte hos PPR, pædagogiske konsulenter og socialrådgivere.


Konferencen afholdes også i Brøndby den 30. april 2019.

Download detaljeret program her.

Program - 29. april 2019, Horsens

09.00-09.30

Registrering og kaffe med brød

09.30-09.35

Velkomst og praktiske beskeder

v/Dafolo

09.35-10.45

Hvordan kan vi forstå bekymrende skolefravær hos børn og unge?

v/ Professor Mikael Thastum, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Foredraget vil diskutere, hvad der karakteriserer børn med bekymrende skolefravær, hvad vi ved om risikofaktorer for, at børn udvikler bekymrende skolefravær, og om det giver mening at differentiere mellem forskellige typer af og funktioner ved skolefravær hos børn og unge. Herunder præsenteres resultater fra en ny undersøgelse af karakteristika ved børn med bekymrende skolefravær.

10.45-11.00

Kaffepause

11.00-12.00

Back2School-projektet

v/ professor Mikael Thastum, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Back2School er en ny intervention for børn med bekymrende fravær, der afprøves i Aarhus Kommune. I projektet sammenlignes effekten af denne intervention med kommunens sædvanlige indsatser. Principperne for Back2School-interventionen samt resultater fra pilotafprøvningen
af interventionen vil blive præsenteret.

12.00-12.45

Frokost

13.00-14.00

Forebyggende indsats mod fravær – og tidlige tiltag

v/ Trude Havik, førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger
Der findes mange begreber og typer af skolefravær, og grundene er ofte sammensatte og komplekse. Den forebyggende indsats i skolen og i støttesystemet omkring skolen er afgørende, uanset hvilken type fravær der er tale om. Men er det overhovedet hensigtsmæssigt at skelne mellem variationer i fravær? Dette uddybes her af Trude Havik, som har skrevet sin doktorafhandling om skolefravær og skolens rolle i forhold til skolevægring.

14.15-14.30 

Kaffepause

14.30-15.45

Fra ”ghettoskole” til ambitiøs heldagsskole


v/ Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder ved Søndervangskolen i Aarhus Kommune
I dette oplæg inviteres deltagerne med på den rejse, som, Søndervangskolen har været på de seneste 10 år. I vil få et indblik i en af Danmarks måske mest spændende folkeskoler. Den særlige elevsammensætning er der mange, der har en mening om, men nok et minimum af reelt kendskab til. Oplægget vil tage afsæt i skolens fakta og resultater samt de konkrete greb, vi har taget undervejs. Alle 200 skoledage tæller – for såvel elever som medarbejdere.
Derfor har vi i årenes løb arbejdet målrettet med at nedbringe det alt for store fravær, som tidligere var et af vores kedelige kendetegn. Dette har vi gjort ved hjælp af anvendelse af systematik og metode. Jeg vil i mit oplæg dele de erfaringer, vi har gjort os undervejs, samt præsentere de konkrete værktøjer og metoder, vi har anvendt. Når nedbringelse af fravær har stået centralt for os, er det i virkeligheden ret banalt – for det ser faktisk ud til (og heldigvis), at det har stor betydning for undervisningens kvalitet og elevens læringsudbytte, at børnene rent faktisk kommer i skole – det samme gælder for deres lærere – således de begge to er i skole (og helst på samme tid). 

15.45

Tak for i dag

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. Konferencesprog: norsk og dansk. 

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 29. april 2019, kl. 09.00 - 15.50.

Konferencested: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Konferencen gennemføres og der er ledige pladser! (Bindende tilmelding fra den 29. marts 2019)
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Tilmeld dig inden den 20. januar 2019 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.