Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

WORKSHOP

Få det til at ske! – Workshop om adfærdsledelse og implementering

04. november, 2019
Brøndby

Få det til at ske!

Implementering af både store og små forandringer er et uomgængeligt vilkår i både offentlige og private organisationer, og ledere bærer et stort ansvar for implementeringen. Men ser vi på implementering af forandringer i organisationer, er den nedslående kendsgerning, at vi kun lykkes med 30 % af dem. En væsentlig årsag til, at mange implementeringsforsøg
slår fejl er, at organisationens ”hoved, hjerte og fødder” ikke formår at arbejde sammen omkring det at få forandringerne til at slå igennem i både beslutninger og handlinger.

For at sikre at lige netop din organisation lykkes med implementeringen af nye initiativer, gælder det om at sætte adfærd først. Vi mennesker er vanedyr, og derfor kan implementering opleves som noget ubehageligt. Det skyldes mange forhold som fx tab af kontrol, modstand mod forandring, eller at hjernen nu skal bruge energi på noget nyt. Men med en
dybere indsigt i egen og ansattes adfærd og handlemønstre har du muligheden for at designe optimale forudsætninger for at få mere læring, bedre ledelse og mere samarbejde i handling og ikke blot i ord og teori. Kort sagt kan du få det til at ske, du ønsker skal ske, ved at gøre den ønskede og optimale adfærd lettere at udføre i organisationen.

 

På denne heldagsworkshop får du: 

  • redskaber, der hjælper til at skabe gode vaner 
  • hjælp til, hvordan du og dine ansatte kan træne og reflektere over egne beslutninger med henblik på at optimere dem og dermed adfærden
  • indsigt i, hvorfor du og andre agerer, som I gør 
  • kendskab til, hvordan du udvikler adfærdsdesign, der kan få de ønskede forandringer til at ske i din specifikke kontekst
  • hjælp til at planlægge og anvende en velvalgt implementeringsstrategi til den forandring, du ønsker at indføre.

 

Workshoppen er med TORSTEN CONRAD OG HENRIK DRESBØLL. 

 

MÅLGRUPPE
Workshoppen retter sig mod ledere i offentlige organisationer og konsulenter, der arbejder med lærende organisationer og uddannelsesinstitutioner.


Workshoppen afholdes også i Horsens den 7. november 2019. 


Se indbydelse

Program - 4. november 2019, Brøndby

Detaljeret program følger.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 4. november 2019, kl. 09.00 - 16.00.

Konferencested: 
Idrættens hus i Brøndby, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndbyvester.

Pris: 2.298,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 3. oktober 2019.
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Tilmeld dig inden den 28. august 2019 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.