Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

WORKSHOP

Få det til at ske! – Workshop om adfærdsledelse og implementering (Workshoppen er udskudt på ubestemt tid)

23. april, 2020
Hvidovre

Få det til at ske!

For at sikre at lige netop din organisation lykkes med implementeringen af nye initiativer, reformer og tiltag, gælder det om først og fremmest at have fokus på adfærden på arbejdspladsen. Vi mennesker er vanedyr, og derfor kan implementering og forandringer opleves som noget ubehageligt. Det skyldes mange forhold som fx tab af kontrol, modstand mod forandring, eller at hjernen nu skal bruge energi på noget nyt. Men med en dybere indsigt i egen og kolleger og ansattes adfærd og handlemønstre har du muligheden for at designe optimale forudsætninger for at få mere læring, bedre ledelse og mere samarbejde i handling og ikke blot i ord og teori. Kort sagt kan du få det til at ske, du ønsker skal ske, ved at gøre den ønskede og optimale adfærd lettere at udføre i organisationen.

På denne heldagsworkshop får du:

  • redskaber, der hjælper til at skabe gode vaner
  • hjælp til, hvordan du og dine ansatte kan træne og reflektere over egne beslutninger med henblik på at optimere dem og dermed adfærden
  • indsigt i, hvorfor du og andre agerer, som I gør 
  • kendskab til, hvordan du udvikler adfærdsdesign, der kan få de ønskede forandringer til at ske i din specifikke kontekst 
  • hjælp til at planlægge og anvende en velvalgt implementeringsstrategi til den forandring, du ønsker at indføre.

Workshoppen er med TORSTEN CONRAD OG HENRIK DRESBØLL. 
 

Torsten Conrad er implementerings-, ledelses- og inklusionsspecialist og er efterspurgt som foredragsholder, underviser og sparringspartner for ledelsen, når det drejer sig om at skabe bæredygtige implementeringsprocesser i organisationen. Har mere end 17 års ledelseserfaring og er forfatter til både bøger og artikler om implementering og forandring- og forankringsprocesser.

Henrik Dresbøll er cand.mag. i Cognitive Semiotics, medstifter af det første adfærdsbureau i Danmark og ejer og direktør i det kreative adfærdsbureau WElearn, der arbejder med adfærdsindsigt med henblik på at forbedre hverdagen for flest mulige mennesker, så de bliver lykkeligere, dygtigere og rigere. Henrik Dresbøll er en travl foredragsholder med 40-50 foredrag om adfærd om året og arbejder derudover p.t. på en bog om implementering i et adfærdsperspektiv, der forventes at udkomme senere på året hos Dafolo.

MÅLGRUPPE
Workshoppen retter sig mod ledere i offentlige organisationer og konsulenter, der arbejder med lærende organisationer og uddannelsesinstitutioner.


Download detaljeret indbydelse og program her. 

Program

Dagens workshop giver dig værktøjerne til at lede forandringer sikkert fra intention til handling og hjælper dig og dit team godt på vej til at lede implementering i jeres konkrete kontekst. Med afsæt i indsigter, læring og teorier arbejder vi med konkrete cases fra jeres hverdag for at komme dybere ned i forståelsen af den adfærd, som jeres implementeringstiltag kræver. Gennem korte oplæg rammesættes øvelser, der gør, at I får en mere effektiv læringsproces, der gør det nemt at overføre indholdet fra dagens workshop til egen praksis.


09.00-09.30
Registrering og kaffe

09.30-09.40
Velkomst og praktiske beskeder
v/Dafolo

09.40-10.45
Implementering: Hvad er det? Implementering som læreproces og adfærdsdesign
v/ Torsten Conrad

I dette oplæg får du en generel indføring i begrebet implementering. Vi ser på implementering som læreprocesser og som adfærdsdesign med særligt fokus på stilladsering. Udgangspunktet er to konkrete cases. Derudover ser vi på vigtigheden af en grundlæggende og vedholdende systematik, og du får en indføring i implementeringsstilladset – en forskningsbaseret metode, der understøtter alle faserne i implementering.

10.45-11.00
Pause

11.00-12.30 
De fire tilgange til implementering, og hvordan du arbejder med dem
v/ Torsten Conrad

I denne session gennemgås de fire tilgange for implementering: ”Gør det”, ”Tæt på”, ”Tag selv” og ”Sammen”, og med udgangspunkt i disse arbejder vi med konkrete cases fra jeres egen hverdag. Det sker gennem bl.a.:

  • Kortlægningsøvelse: Hvilke tilgange anvender I typisk, og hvad er fordele og udfordringer ved disse?
  • Teamarbejde med afsæt i egen kontekst: Med afsæt i dagens oplæg skal I lave en konkret handleplan.
  • Hvilken type ledelseshandlinger knytter sig til de forskellige tilgange?

12.30-13.15
Frokost

13.15-14.15
Hvordan leder man forandring, og hvad er adfærdsledelse?
v/ Henrik Dresbøll

I denne session ser vi på overgangen fra mere traditionel forandringsledelse til adfærdsledelse, og hvad det betyder for dig som leder af implementeringsprocesser. Vi kommer ind på klassisk teori for forandringsledelse og handlingsteorier og ser på de største udfordringer i forhold til at kunne lede adfærd og implementering. Med afsæt i den nyeste viden fra adfærdsvidenskaben ser vi på roller, funktioner og opgaver for en adfærdsleder, der ønsker at få forandringer til at ske og blive til virkelighed, og på på teorier for adfærdsdesign.

14.15-14.30
Pause

14.30-16.00 
Hvordan undgår vi adfærdsfælderne og får forandringer til at ske?
v/ Henrik Dresbøll

En af de store udfordringer ved implementering er, at vi ofte designer tiltag ud fra et fejlagtigt syn på, hvordan mennesker bearbejder information, træffer beslutninger og foretager handlinger. Vi er ganske enkelt ikke så rationelle, som vi tror – det fortæller vores egne erfaringer os, når vi skal ændre vaner og fx begynde at løbe, og det fortæller adfærdsvidenskaben os gang på gang. I denne session får du indsigt i de syv adfærdsfælder, du skal undgå for at få forandringer til at ske, og du introduceres til en 9-punkts metode til at skabe de ønskede forandringer.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. 

Praktiske oplysninger om konferencen

Grundet omstændighederne med Covid-19, så er workshoppen udskudt på ubestemt tid. Vi melder her på siden senere en ny dato ud samt alle tilmeldte vil få direkte besked. 

Tidspunkt: 23. april 2020, kl. 09.00 - 16.00.

Konferencested: Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Pris: 2.298,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 23. marts 2020.

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Tilmeld dig inden den 3. februar 2020 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 
 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?

Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Forlagsekspedition med omtanke!

I Dafolo har vi truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til at begrænse risikoen for corona-smitte blandt vores medarbejdere. Det betyder, at vi fortsætter ekspeditionen af ordrer på daglig basis, ligesom vi som sædvanlig er tilgængelige på telefon og på mail.