Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KOMPETENCEUDVIKLING

Find dit hvorfor: Sådan finder du formålet for dig og dit team!

Efter aftale
Efter aftale

Find dit hvorfor 

”Hver af os har et HVORFOR, et dybt rodfæstet formål, en sag eller en overbevisning, som er kilden til vores passion og inspiration. Du ved måske endnu ikke, hvad dit er, eller hvordan du skal udtrykke det i ord. Men vi kan garantere dig for, at du har et.”
Fra bogen Find dit hvorfor – en praktisk guide til at finde formålet for dig og dit team.

Traditionelt er der en tendens til, at organisationer og medarbejdere fokuserer på, HVAD vi skal HVORDAN, og ikke så meget HVORFOR vi egentlig gør dette og hint. De amerikanske ledelseskonsulenter Simon Sinek, Peter Docker og David Mead opfordrer i bogen Find dit hvorfor (2018) til, at man i organisationerne i langt højere grad italesætter, hvad den enkelte i organisationen har af formål med henblik på at styrke organisationens overordnede HVORFOR. Hvad er vi som organisation eller virksomhed sat i verden til/for? Hvilke fortællinger i organisationen viser dette, og hvad gør disse fortællinger andre end os selv i stand til?

Efter flere år med stort fokus på mål, handleplaner, performancekultur, test, evaluering, hvad og hvordan etc. ja, så svinger pendulet nu igen mere over imod det værdiorienterede; det visionære, drømmene, og hvorfor vi gør de ting, som vi gør. Vi er på vej væk fra snævre præstationsmål og søger i stedet mål, der giver mening for den enkelte i hverdagen. Bevægelsen er vigtig, idet det er væsentligt for alle, at ens job giver mening, og dette har en afsmittende effekt i forhold til dem, man arbejder sammen med: borgere, kollegaer, børn, unge og forældre.  Mange organisationer er med fordel i gang med at revitalisere sine medarbejdere og give dem øget trivsel, energi og motivation ved at lade dem fortælle om, hvad der egentlig driver dem, og hvad der faktisk får dem til at stå op om morgenen.

Bevægelsen er ikke fra ét til noget andet – fx fra mål til formål – nej, det handler om et både-og, hvis ikke bare det skal blive ved de interessante snakke og velmente intentioner. Det handler om formål OG mål; visioner OG konkrete handleplaner; HVORFOR og HVAD samt HVORDAN.

Med et kompetenceudviklingsforløb i ”Find dit hvorfor” har vi netop fokus på, hvordan du som enkeltperson, team og organisation finder frem til dit og jeres hvorfor. Når du kender dit, teamets og organisationens hvorfor, er det nemmere at formulere, hvad der giver dig tilfredsstillelse og driver din adfærd i dit arbejde. Flere organisationer, kommuner, skoler og dagtilbud taler netop om bevægelsen fra mål til formål, hvor kompetenceudviklingen i ”Find dit hvorfor” kan bidrage til tydeliggørelse af formål – et fælles formål, der vækker begejstring og fremdrift!

Kompetenceudviklingen kunne indeholde

  • Viden om, hvad ”hvorfor” egentlig er, og hvorfor det er vigtigt at kende det både som enkeltperson og som organisation. 
  • Kreative processer til at du, teamet og organisationen finder frem til jeres hvorfor.
  • Viden om, hvordan du anvender dit/din organisations hvorfor i praksis og gør det til en del af din/organisationens fortælling.
  • Grundlæggende viden om Den Gyldne Cirkel (hvad, hvordan, hvorfor) – en simpel, men effektiv model til inspirerende lederskab, der kan hjælpe os med at forstå, hvorfor nogle mennesker og organisationer inspirerer os mere end andre.

Vi kan skræddersy et forløb, så det passer lige netop ned i jeres praksis, og vil løbende relatere både teori og begreber til praksisnære eksempler fra jeres pædagogiske hverdag, således I kan komme i gang med Find dit hvorfor: Sådan finder du formålet for dig og dit team! institution.

 

Få et uforpligtende oplæg
Der kan rekvireres inspirationsoplæg om diverse emner, men længerevarende forløb er klart det mest effektive, hvorfor disse foretrækkes. Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af Find dit hvorfor: Sådan finder du formålet for dig og dit team! med udgangspunkt i netop de ønsker og udfordringer, som din institution eller kommune står med.

Kontakt
Salgs- og markedskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail: dk@dafolo.dk

Dafolos konsulenter 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.