Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

UDDANNELSE

Fleksible og inkluderende læringsmiljøer med UDL

27. september, 2023
Hvidovre

Uddannelsen starter den 27. september 2023 på Scandic Hvidovre (5 moduler frem til 19. marts 2024). Uddannelsen afholdes også i Horsens. 
 

Skab deltagelsesmuligheder for alle elever med UDL –Universal Design for Learning

Med UDL vendes blikket mod didaktikken i undervisningen, og fokus er at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever gennem veltilrettelagt undervisning. UDL står for Universal Design for Learning og er en forskningsbaseret tilgang til undervisning, der fremmer inkluderende og fleksible læringsmiljøer.

På denne uddannelse lærer du, hvordan du kan skabe deltagelsesmuligheder for alle elever med UDL’s didaktiske ramme. Uddannelsen er for dig, der er lærer, pædagog ressourceperson, vejleder, konsulent eller leder i skole og kommune. 

På uddannelsen arbejder du med: 

 • Hvad er UDL, og hvilket fundament står det på?
 • Hvordan kan UDL skabe deltagelsesmuligheder for alle elever?
 • Hvordan kan du anvende UDL i din praksis?

Hvorfor UDL?

UDL er en forskningsbaseret didaktisk ramme, der kan understøtte lærernes arbejde med at undervise de mangfoldige børnegrupper. Med UDL skaber man flere didaktiske veje i undervisningen, så man reducerer barriererne for elevernes deltagelse i læring og sikrer fleksible læringsmiljøer.

UDL er en tilgang, der tilbyder lærere konkrete didaktiske greb, der kan skabe mere fleksibilitet i undervisningens praksis. Når undervisningen tilrettelægges med UDL, gives der flere muligheder for adgang til stoffet, indtryk, og flere muligheder for at udtrykke sig, udtryk. Samlet set betyder det, at eleverne får flere muligheder for at være deltagende.

UDL’s didaktiske ramme rammesætter desuden elevernes engagement og motivation og giver bud på, hvad man som professionel kan arbejde med helt konkret for at tilvejebringe muligheder og anledninger til, at elevernes motivation og engagement højnes.

Om uddannelsen
På uddannelsen lærer du at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever med udgangspunkt i UDL’s didaktiske ramme.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig både til dig, der er tæt på eleverne, men også dig, der lykkes genne andre. Du er fx lærer, pædagog, ressourceperson, vejleder, konsulent, afdelingsleder eller skoleleder.

Dit udbytte

På uddannelsen lærer du at kvalificere undervisningens elementer med UDL’s ramme i forhold til deltagerne. Du får desuden viden og konkrete redskaber til en undervisning med UDL.

Vi sætter jeres praksis i centrum og kobler det med nyeste viden og forskning på området.

Du lærer:

 • Hvad UDL er, og hvilken forskning der ligger bag
 • Hvordan UDL kan praktiseres i en dansk skolekontekst, og hvad det kan bidrage med
 • Hvad den nyeste motivationsforskning siger, og hvordan UDL giver bud på arbejdet hermed
 • Hvordan du som professionel kan skabe deltagelsesmuligheder for alle elever gennem dine didaktiske overvejelser, der rækker ind i både indtryk og udtryk i undervisningen
 • Hvilke perspektiver og UDL-redskaber du kan bruge i din undervisning
 • Hvordan du kan komme fra intention til handling med adfærdsdesign.

Indhold og opbygning

Uddannelsen tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag og praksis. Du arbejder med egne cases undervejs i forløbet, så både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver.

Uddannelsen har fem moduler:

Modul 1: Introduktion til UDL

Hvad er UDL, og hvilken forskning ligger bag? Hvorfor er det relevant i dansk skolekontekst, og hvad kan det bidrage med?

Modul 2: Motivation og engagement

Motivation og engagement er det grundlæggende bagtæppe i al gøren og laden, også i pædagogisk praksis. Hvad er det, og hvordan kan UDL’s ramme bidrage til at arbejde med og højne elevernes motivation og engagement i praksis?

Modul 3: Muligheder for indtryk

Undervisning handler om den lærendes proces med at tilegne sig viden. UDL opererer i den forbindelse med begrebet indtryk. Hvad dækker det over? Hvorfor og hvordan kan man variere og give muligheder for indtryk i praksis? Hvordan kan man som professionel understøtte alle elevers kompetencer i denne proces?

Modul 4: Muligheder for udtryk

At tro på, at elever bedst integrerer læring ved at gøre noget med det – selv. Dette ståsted tager UDL alvorligt og forholder sig til med begrebet udtryk. Men hvordan kan udtryk se ud i praksis, og hvordan kan man som professionel understøtte elevernes kompetencer bedst muligt i deres læringsproces?

Modul 5: UDL i organisationen og jeres læringsrejse

Hvorfor og hvordan kan man implementere UDL i organisationen? Hvilke gevinster kunne der være ved at arbejde med UDL som fælles skoleindsats, og hvilke eksempler fra skolerne kunne man drage nytte af? Hvordan kunne man komme i gang? På dette modul afslutter vi uddannelsen med ”jeres læringsrejse”.

Uddannelsen er tilrettelagt, så:

 • 20 % foregår inden selve modulerne (tekstlæsning og refleksion over egen praksis)
 • 30 % foregår på modulerne (teori, metoder, dialog og refleksion)
 • 50 % foregår efter modulerne (ny viden afprøves i praksis gennem aktionslæring)

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

TID
Alle dage kl. 9-15. To af dagene foregår online via TEAMS. 

Start 27. september 2023. Derefter 24. oktober 2023 (online), 11. december 2023, 30. januar 2024 (online) og 19. marts 2024.

STED
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre (Vi forbeholder os ret til at ændre uddannelsesstedet).

UNDERVISERE
Pædagogiske konsulenter fra Dafolo

PRIS
19.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

EARLY BIRD
Ved tilmelding inden den 27. juni 2023 er prisen 17.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

PRISEN INKLUDERER:

 • En bogpakke og artikelsamling – bl.a. Perspektiver på psykologisk tryghed af red. Peter Andersen og Karsten Mellon. 

 • Undervisningsmaterialer, redskaber, drejebøger, plakater og skabeloner

 • Forplejning på modulerne (fysiske)

 • Uddannelsesbevis

TILMELDING
Bindende tilmelding/afbestillingsfrist den 7. september 2023. Efter tilmeldingsfristen kontakt Dafolo på forlag@dafolo.dk

NB! Der er begrænset antal pladser, så sørg for at tilmelde dig hurtigt. 

Mulighed for tilkøb af tre læringsunderstøttende online-samtaler: 5.000 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag). Uddannelsen kan også rekvireres og skræddersyes til kommuner, skoler og institutioner.

Tilmeld dig her

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.
 
***

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde