Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Skab fleksible og inkluderende læringsmiljøer med UDL

30. november, 2023
Roskilde

30. november 2023 i Roskilde 

 

Universal Design for Learning (UDL) er en tilgang til læring og undervisning, der fremmer inkluderende og fleksible læringsmiljøer. UDL tilbyder en didaktisk tilgang til inklusion, mellemformer og co-teaching og kan udgøre den praksisnære og indholdsmæssige side af disse strategier.

Tilgangen understøtter dermed læreres og pædagogers arbejde med at undervise en mangfoldighed af børn og inspirere til at arbejde med flere didaktiske veje i undervisningen, der kan guide arbejdet med:

  • at sikre fleksible læringsmiljøer
  • at reducere elevers barrierer for deltagelse i undervisningen.

UDL er ikke en metode eller et færdigt didaktisk design, men en tilgang, der overskueligt og systematisk tilbyder de professionelle konkrete didaktiske greb, der skaber mere fleksibilitet i undervisningens udførelse.

En god inkluderende undervisning må tage højde for elevernes forskelligheder ved at tilbyde forskellige veje til indtryk, udtryk og motivation. Ved at tilbyde og opfordre til at gå forskellige veje i læreprocessen skabes mere lige muligheder for at kunne deltage i de aktiviteter, der indgår i undervisningen.

Ved at arbejde med UDL flyttes fokus fra elevernes særlige behov og til, hvordan læringsmiljøet kan tilrettelægges, så alle børn får flere muligheder for at kunne deltage og lære. Fx kan en elev, der har svært ved at læse en trykt tekst, blive set som en elev med et handicap i et læringsmiljø, hvor trykte tekster er den eneste vej til viden. Men i et læringsmiljø med mulighed for andre typer af indtryk – fx ved at kunne lytte til teksten eller se en video om emnet – vil eleven ikke møde de samme barrierer for deltagelse og læring.

FORMÅLET MED DAGEN ER:

  • At få aktuel viden og forskning om UDL og helt konkrete bud på, hvordan UDL kan praktiseres i en skolehverdag. 

PÅ KONFERENCEN FÅR DU:

  • Indsigt i, hvordan UDL praktiseres, og hvordan det skaber mere inkluderende læringsmiljøer
  • Hjælp til at lykkes med UDL for herigennem at skabe bedre rammer for alle børn
  • Konkrete eksempler på, hvordan man kan anvende UDL i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisning
  • Hjælp til at bruge børnenes forskelligheder som udgangspunkt for planlægningen af undervisningen, men inden for en fælles ramme og et fælles fokus.

MÅLGRUPPEN

Konferencen henvender sig til ledere, inklusions- og læringsvejledere, lærere og pædagoger i skoler samt til PPR-psykologer, pædagogiske konsulenter og andre på forvaltningsniveau, der er optaget af at udvikle fleksible og tilgængelige læringsmiljøer for alle børn.

Program i Roskilde den 30. november 2023

9.00 – 9.30 

Tjek ind – kaffe/the og brød

9.30 – 9.45

Velkomst

v/ Dafolo-konsulent Louise Vibech Frederiksen

9.45 – 11.45

Hvad er UDL, og hvordan kan det understøtte en inkluderende skole og undervisning? 

v/ Lotte Hedegaard-Sørensen og Mette Molbæk, hhv. lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og forsknings- og programleder på VIA.

I dette oplæg giver Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen en introduktion til Universal Design for Learning (UDL), og hvordan du kan forberede, udføre og evaluere undervisning, så du når ud til alle børn i klassen. 

Du får viden om, hvordan UDL-rammeværket kan anvendes helt konkret – med eksempler fra et kompetenceudviklingsforløb i Skive Kommune, der havde fokus på at styrke ordblinde elevers deltagelsesmuligheder. Du får også eksempler på, hvordan UDL-rammeværket kan bruges som observations- og analyseredskab i arbejdet med inkluderende undervisning, og hvordan UDL kan blive en del af de professionelles samarbejde om udviklingen af en mere inkluderede undervisning.

I oplægget inviterer Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen til en diskussion af mulighederne i UDL og viser, hvorfor UDL kan være en hjælp til lærere og pædagoger, der ønsker at udvikle undervisningen. Der vil blive indlagt en kort pause undervejs.

11.50 – 12.00

Kort opsamling: Hvad er de vigtigste pointer fra formiddagen?

v/ Louise Vibech Frederiksen

12.00 – 12.45

Frokost og fordeling i sessioner

12.45 – 13.45

1. runde sessioner

Ved tilmeldingen vælges to sessioner. Se uddybning af sessioner længere nede.

1.    En dansk UDL-model i praksis (Aflyst)
v/ Katrine Krogholm Olsen, UCN

2.    Differentiering og deltagelsesmuligheder – sådan arbejder du med UDL i praksis
v/ Kisa Laursen, Gladsaxe Skole

3.    Elevengagement og motivation i undervisningen 
v/ Marie Uldall, Dafolo

13.45 – 14.00

Kort pause og fordeling i sessioner

14.00 – 15.00

2. runde sessioner

1.    En dansk UDL-model i praksis (Aflyst)
v/ Katrine Krogholm Olsen, UCN

2.    Differentiering og deltagelsesmuligheder – sådan arbejder du med UDL i praksis 
v/ Kisa Laursen, Gladsaxe Skole

3.    Elevengagement og motivation – hvordan i praksis med UDL?
v/ Marie Uldall, Dafolo

15.00 

Tak for i dag

Du har efterfølgende mulighed for at tale med Dafolos konsulenter om erfaringerne med UDL fra skoler rundt i landet.

 
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
 

KONFERENCESPROG
Dansk 

HVORNÅR
30. november 2023, kl. 9.00-15.00 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.00-9.30)

STED
Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde (Vi forbeholder os ret til at ændre stedet)

PRIS
Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

EARLY BIRD
Tilmeld dig inden 15. september 2023, og få early bird-pris til 1.998 kr. 
ekskl. moms og energi- og miljøbidrag

TILMELD DIG KONFERENCEN
Tilmeldingsfrist: 27. oktober 2023, kl. 12 (bindende tilmelding herefter). Konferencen gennemføres. Det er stadig muligt, at tilmelde sig. Ved evt. spørgsmål kontakt Dorte Kristensen på tlf. 9620 6666 eller dk@dafolo.dk

KONFERENCETILBUD
Ny udgivelse: Universal Design for Learning – fleksible og inkluderende læringsmiljøer for alle af Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen.

Pris: Kr. 187,50 kr. ekskl. moms - spar 15% rabat (normalpris 220,50 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag). Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

VÆLG MELLEM TRE SESSIONER
 

1)    En dansk UDL-model i praksis 
v/Katrine Krogholm Olsen og Charlotte Haaber, UCN


På denne workshop får du viden og konkrete eksempler på, hvordan du med afsæt i Universal Design for Learning kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, hvor alle elever er med. Vi giver fagspecifikke eksempler på, hvordan du kan imødekomme elevernes forskellige forudsætninger ved at planlægge fleksible og mangfoldige læreprocesser, der gør det muligt for eleverne at deltage i undervisningen og lære på mange forskellige måder. Som en hjælp til dette arbejde introducerer vi vores bud på en UDL-model.

Sessionen giver svar på følgende spørgsmål:
•    Hvordan kan jeg gøre det muligt for eleverne at engagere sig i undervisningen?
•    Hvordan kan jeg præsentere indholdet i min undervisning, så det er tilgængeligt for alle elever?
•    Hvordan kan jeg igangsætte forskelligartede læreprocesser, så alle elever kan være med?

2)    Differentiering og deltagelsesmuligheder – sådan arbejder du med UDL i praksis
v/ Kisa Laursen

Denne workshop giver en introduktion til, hvordan du kan bruge principperne i UDL til at øge deltagelsesmulighederne i undervisningen og styrke udviklingen af elevernes autonomi og selvkompetence. Du får eksempler fra praksis og gode værktøjer til, hvordan man kan give eleverne forskellige muligheder for:
•    at engagere sig i undervisningen
•    at tilegne sig stoffet 
•    at udtrykke, hvad de har lært.


3)    Elevengagement og motivation – hvordan med UDL?
v/ Louise Vibech Frederiksen, Dafolo

I denne workshop er fokus på, hvordan du kan arbejde med at engagere og motivere børnene i undervisningen. Vi tager et kort vidensdyk ned i, hvad forskningen siger om motivation og engagement, og fortsætter med, hvordan kan denne viden omsættes til praktiske handlinger i læringsrummet med UDL som bagtæppe? Vi kommer desuden til at diskutere elevforudsætninger og elevinddragelse ud fra praktiske eksempler, som led i at understøtte engagementet og motivationen. 

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde