Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

FN´s verdensmål i praksis. Sådan skaber vi robuste og ansvarlige verdensborgere

29. april, 2020
Herning

Hvordan kan vi arbejde med børn og unge i dagtilbud og uddannelsessystemet, således de bliver ansvarlige verdensborgere?

I 2015 vedtog FN de sytten verdensmål for en bæredygtig udvikling i verden. Målene gælder frem til 2030, og indtil da handler det om, hvordan vi kan realisere dem. Ét er de gode intentioner og målsætninger – noget andet er den konkrete ændrede adfærd og målopnåelse. 

Hvordan kan vi arbejde med børn og unge i dagtilbud og uddannelsessystemet, således de bliver ansvarlige verdensborgere? Dette spørgsmål omhandler denne konference med konkret og praktisk afsæt i FC Midtjylland og ISI´s (Idrætsskolerne i Ikast) etablerede skole Guldminen. Her tror man mere på miljø end på talent, når man godt nok skal skabe verdens bedste fodbold- og håndboldspillere, men først og fremmest udvikle mennesker, der efter endt skolegang møder ungdommen og voksenlivet som ansvarlige, læringsparate og robuste verdensborgere, der er klar til at gå forrest. Derfor har FN´s verdensmål en central placering i Guldminens pædagogiske hverdag.

Hvad får du med dig hjem?: 

  • Indsigt i verdensmålene og historien bag dem samt mulighederne i dem

  • Konkrete erfaringer, idéer og redskaber til hvordan man kan lede samt undervise med og i FN's 17 verdensmål

Målgruppe

Lærere, pædagoger og ledere på folke- og friskoler. Undervisere og ledere på ungdomsuddannelser. Konsulenter og chefer fra forvaltninger.

Konferencen er arrangeret af Dafolo og Guldminen. 


Download detaljeret program her.

Program - 29. april 2020, Herning

08.30 - 09.00

Registrering samt kaffe/te og brød

09.00 - 09.10

Velkomst og praktiske oplysninger

v/Dafolo

09.10 - 10.00

Hvad omhandler verdensmålene? Hvad er historien bag dem?

v/ Jens Christian Wandel, mangeårig FN-diplomat og en af arkitekterne bag FN's verdensmål.

10.00 - 10.10

Pause

10.10 - 11.00

Mulighederne i verdensmålene

v/ tidligere finansminister mv. og folketingsmedlem Kristian Jensen (V) 
Som udenrigsminister var Kristian Jensen ansvarlig for den danske forhandling op til vedtagelsen af FN’s 17 verdensmål i 2015. I dag er Kristian Jensen formand for Christiansborgs tværpolitiske netværk for verdensmålene, der skal sætte fart på arbejdet med bæredygtighed og sikre et konstruktivt samarbejde om målene på tværs af partier og ministerier. Kristian Jensen ser målene som en fantastisk mulighed for danske virksomheder, skoler og organisationer ift. at imødekomme en bæredygtighedsdagsorden og indfri menneskers behov for mere meningsfyldt og visionært arbejde.

11.00 - 11.10

Pause

11.10 - 12.00

Et paradigmeskifte i dansk skoletradition – idrætsfriskolen Guldminen

v/ skoleleder Svend Erik Schmidt, Guldminen
Sådan er vi i fuld gang med at skabe et verdensklassemiljø, hvor eleverne udvikles til robuste kompetente verdensborgere, komplette grundatleter og dygtige håndbold- og fodboldspillere samtidig med, at fagligheden og humøret er i top i en uhøjtidelig atmosfære.

12.00 - 12.45 

Frokost

12.45 - 13.45

Workshoprunde 1

13.45 - 14.00

Pause - med kaffe, te og kage

14.00 - 15.00

Workshoprunde 2

15.00 - 16.00

Rundvisning på MCH Arena (FC Midtjylland)

 

Workshops (man skal ved tilmeldingen vælge to workshops)

Verdensmålene på Guldminen v/ lærere, ledere og bestyrelsesmedlemmer på Guldminen

1) Konkrete eksempler på arbejdet med verdensmålene på 0.-4. klassetrin på Guldminen
v/ undervisere Conny Hamann-Boeriths og Danusan Sritharan (0.-2. klasse), Lone Klausen og
Mikkel Jakobsen (3.-4. klasse)

2) Konkrete eksempler på arbejdet med verdensmålene i et ledelsesmæssigt perspektiv
v/ sportslig udviklingschef Jonas Blikstad, Guldminen og skoleleder Svend Erik Schmidt, Guldminen

3) Etableringen af Guldminen med verdensmålene som udgangspunkt i et ledelsesperspektiv
v/ forstander Torben Østergaard, ISI (Idrætsskolerne i Ikast) og direktør Claus Steinlein, FC Midtjylland

4) Visionerne med Guldminen
v/ bestyrelsesmedlem Frans Hammer, Guldminen og chefscout Kåre Kjærsgård, FC Midtjylland.

Læs mere om verdensmålene her: https://www.verdensmaalene.dk//
Læs mere om friskolen Guldminen her: https://www.guldminen.dk/
Læs mere om ISI (Idrætsskolerne i Ikast) her: https://www.isi.dk/

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 29. april 2020, kl. 08.30 - 16.00.

Konferencested: 
MCH Arena (FC Midtjylland), Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning.

Pris: 1.950,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 20. marts 2020. 

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Tilmeld dig inden den 1. februar 2020 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Forlagsekspedition med omtanke!

I Dafolo har vi truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til at begrænse risikoen for corona-smitte blandt vores medarbejdere. Det betyder, at vi fortsætter ekspeditionen af ordrer på daglig basis, ligesom vi som sædvanlig er tilgængelige på telefon og på mail.