Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

23. maj, 2022
København

Fokus på hjemmelæringsmiljøer gør en forskel for børnenes videre liv


En af de ting, der ifølge forskning kendetegner et dagtilbud af høj kvalitet, er en høj grad af forældresamarbejde og forældreinvolvering. 

Når det pædagogiske personale støtter forældrene i at støtte barnets læring derhjemme, skabes der sammenhæng for barnet. Og det styrker samarbejdet omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Konferencen henvender sig til ledere i dagtilbud, fyrtårne og pædagogisk personale, konsulenter og andre med interesse for børn i dagtilbud.

KONFERENCENS FOKUS:

  • Hvordan bidrager arbejdet med hjemmelæringsmiljøer og et tæt forældresamarbejde til høj kvalitet i et dagtilbud?
  • Hvordan samarbejder man med udsatte familier?
  • Hvordan understøtter lederen det professionelle arbejde med forældresamarbejde og hjemmelæringsmiljøer?

I FÅR:

  • Relevant forskningsviden på området
  • Eksempler fra praksis
  • En håndsrækning til jeres videre arbejde

Før konferencen: får deltagerne tilsendt en digital materialepakke bestående af en podcast samt et spørgeskema som forberedelse til dagen.

På dagen: får alle deltagere et eksemplar af bogen Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer redigeret af Stine Elverkilde.

Efter konferencen: modtager deltagerne handlingsrettede refleksionsspørgsmål til de enkelte oplæg til understøttelse af den lokale dialog og videre det lokale arbejde.


På konferencen kan du blandt andre høre Stine Elverkilde fortælle om vigtigheden af at have fokus på, hvordan børnene støttes i deres udvikling derhjemme. Elverkilde er aktuel med bogen Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer 

Program: 23. maj 2022, København

08.45-09.00

Tjek-ind samt kaffe/te og brød

09.00-09.15

Velkommen

v/ pædagogisk konsulent, Dafolo

09.15-10.20

Hvad ved vi om betydningen af forældresamarbejde og hjemmelæringsmiljøer? DEL 1

v/ Stine Elverkilde

Vi dykker ned i den forskningsviden, der er om betydningen af forældresamarbejde og hjemmelæringsmiljøer, blandt andet fra EPPSE-projektet (Effective Pre-school Primary and Secondary Education project). Og vi ser på, hvad der ligger til grund for begrebet hjemmelæringsmiljøer.

10.20-10.40

Pause

10.40-11.40

Hvad ved vi om betydningen af forældresamarbejde og hjemmelæringsmiljøer? DEL 2

v/ Stine Elverkilde

Hvad efterspørger forældrene? Og hvilke barrierer ser vi?

11.40-12.40

Frokost 

12.40-13.40

Barnets sprogtilegnelse og betydningen af sprogmiljøet derhjemme

v/ Justin Markussen-Brown

Oplægget dykker ned i den betydning sprogmiljøet derhjemme har for et barns sprogtilegnelse, også når det gælder to-sprogede børn.

Hvordan hjælper vi forældrene med at skabe et stimulerende sprogmiljø derhjemme?

13.40-14.40 

Hvordan understøtter ledelsen forældresamarbejdet og arbejdet med hjemmelæringsmiljøer

v/ Betina Byriell Larsen, pædagogisk konsulent i Gladsaxe

I 2016 blev indsatsområdet ”Fælles ansvar for barnets læring” politisk besluttet i Gladsaxe Kommune.

Vi skal høre om indsatsen, der forpligtiger dagtilbud i kommunen til at udvikle samarbejdet med forældrene, med fokus på børnenes læring. 

14.40-15.00

Pause

15.00-15.45

Hvordan oversætter vi dagens vidensinput til praksis?

v/ Stine Elverkilde

Vi samler op og bringer dagens viden i spil i deltagerne egne lokale kontekster. 


15.00-15.45

Evaluering og tak for i dag

v/ pædagogisk konsulent, Dafolo

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE:
 

  • Stine Elverkilde, lektor, forfatter og foredragsholder med bred erfaring fra dagtilbudsområdet. 
  • Justin Markussen-Brown, ph.d. og uddannet lingvist samt stifter af Sprogklar. 
  • Betina Byriell Larsen, pædagogisk konsulent og tidligere områdeleder i Gladsaxe Kommune.

HVORNÅR

23. maj 2022, klokken 9-15.45 (morgenkaffe og brød kl. 8.45-9.00).

STED

Vartov, Farvergade 27, 1463 København

PRIS

Prisen er kr. 1.998,- ekskl. moms pr. person

Prisen er inkl. bogen bogen Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer redigeret af Stine Elverkilde (værdi: kr. 264,- ekskl. moms), som udleveres til deltagerne på konferencen.

I får 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution ved en samlet tilmelding.

Bindende tilmelding fra den 25. april 2022
Konferencen afholdes og der er ledige pladser

KONFERENCETILBUD:

Sammen om barnets læringshistorie - praksisguide til et fornyet forældresamarbejde og et styrket læringsmiljø

Pris: kr. 149,- ekskl. moms (normalpris kr. 240,- ekskl. moms)

Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen. 

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Såfremt en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 2080 2828 / 9620 6666.
 
***

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde