Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Godt i gang med co-teaching – med de seks co-teaching-tilgange

26. marts, 2019
Roskilde

Alle børns oplevelse af at høre til og udvikle sig fagligt

Introduktion

Skoler, der arbejder med co-teaching, har som mål at øge alle elevers læring, tilgodese flere individuelle læringsbehov og understøtte elevernes oplevelse af at være inkluderet i klassens sociale såvel som læringsmæssige fællesskab. Samtidig gives der mulighed for at forbedre undervisningskvaliteten og skabe faglig stolthed. Arbejdet med co-teaching kan dermed være med til at skabe en oplevelse af at arbejde meningsfuldt og passioneret med at bidrage til et formål, der er større end de enkelte involverede: Alle børns oplevelse af at høre til og udvikle sig fagligt.

Co-teaching kræver imidlertid nøje planlægning, systematik, vilje og målrettethed samt et velfungerende teamsamarbejde i form af et professionelt læringsfællesskab. Samtidig kræver det, at man har indgående kendskab til de seks co-teaching-tilgange, og hvordan – og hvor ofte – de forskellige tilgange anvendes i praksis. 

På denne konference får du:

  • Grundig indsigt i de seks co-teaching-tilgange, så du kan bruge dem i egen praksis. De seks tilgange er: stationsundervisning, parallelundervisning, alternativ undervisning, fællesundervisning, en underviser/ en observerer og en underviser/en assisterer.
  • Viden om, hvordan du bedst muligt indretter det fysiske læringsmiljø i et co-teaching-klasselokale.
  • Konkrete redskaber til co-teaching-samarbejdet som en del af det professionelle læringsfællesskab.
  • Indblik i danske erfaringer med co-teaching, herunder pædagogens rolle.
  • Viden om, hvordan de fysiske undervisningsmiljøer i co-teaching kan understøtte læringsmiljøet.
  • Indsigt i og eksempler på, hvorfor co-teaching er en vigtig vej til styrkelse af inkluderende læringsmiljøer.
  • Redskaber til som leder eller konsulent at understøtte co-teaching.


Konferencen henvender sig til alle, der skal i gang med arbejdet med co-teaching på deres skole. Tidligere deltagere i Dafolos konferencer med Marilyn Friend vil på denne konference opleve at komme endnu tættere på, hvordan man helt konkret arbejder med coteaching i praksis.


Målgruppe


Målgruppen er lærere, speciallærere, vejledere, pædagoger, ressourcepersoner, ledere og pædagogiske konsulenter inden for folkeskolen.


Professor Marilyn Friend

... er en internationalt anerkendt forsker og forfatter med en stor og omfattende viden og praksiserfaring inden for co-teaching. Hun har fungeret som konsulent inden for skoleverdenen igennem en lang årrække og har i den forbindelse stået bag mere end 3.000 oplæg og projekter i USA, Canada, Europa og Asien.

Marilyn Friends første bog på dansk hedder Co-teaching i praksis – samarbejde om inkluderende læringsmiljøer. Bogen er en redskabsbog for alle, der er i gang med eller skal i gang med co-teaching på deres skole. Marilyn Friend har også bidraget til antologien Godt i gang med co-teaching – sammen om alle elever. 

Du kan forudbestille bøgerne ved tilmelding til konferencen og få 10 % rabat.


Konferencen afholdes også i Horsens den 27. marts 2019. 


Download detaljeret program her.

Program - 26. marts 2019, Roskilde

08.45-09.15

Registrering samt kaffe, te og rundstykker

09.15-09.25

Velkomst 

v/Dafolo

09.25-10.45

Introduktion til co-teaching og de seks co-teaching-tilgange

v/Marilyn Friend

10.45-11.00

Pause med frugt

11.00-12.00

De seks co-teaching-tilgange i praksis – del 1

v/Marilyn Friend

12.00-12.45

Frokost

12.45-14.15

De seks co-teaching-tilgange i praksis – del 2

v/Marilyn Friend

14.15-14.45 

Pause med kaffe og kage

14.45-15.45

Sessionsrunde: Vælg mellem tre sessioner.

1: Inklusion af børn med særlige behov – i praksis
v/Signe Sass Bjørch, co-teacher på Holmeagerskolen i Greve
Som specialpædagog i en co-teaching-ordning har oplægsholderen til denne session fokus på co-teachingens måde at organisere skoledagen for sårbare børn. I sessionen giver hun en række eksempler fra egen praksis og undervisning samt en oversigt over de mest anvendte hjælpemidler og værktøjer, hun og teamet bruger i det daglige.


2: Det professionelle læringsfællesskab som fundament for co-teaching
v/Lisbeth Vesterheden, lærer og konsulent
For at co-teaching skal kunne fungere i praksis skal den være funderet i en kultur, hvor de professionelle lærer med og af hinanden. Denne session handler om, hvordan man gennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber kan styrke samarbejdskulturen og øge fokus på elevernes udvikling og læring.


3: Skab det bedste fundament for vellykket co-teaching – ledelsens afgørende rolle
v/Marilyn Friend
I denne session er der fokus på at, hvordan skoleledere og konsulenter kan identificere et klart formål med co-teaching og engagere de professionelle i samtaler om roller og ansvar. I sessionen vil deltagerne få indsigt i, hvordan man starter et co-teaching-forløb op, hvordan man støtter undervejs, og hvordan man kan tackle nogle af de mest almindelige dilemmaer. Endelig vil sessionen adressere en række principper for effektive forandringsprocesser og komme ind på, hvordan man kan håndtere eventuel modstand.
En del af dagens program foregår på engelsk, men Marilyn Friend er kendt for at formidle på en yderst levende og
humoristisk måde, og der vil i høj grad være mulighed for at komme i dialog med hende på dagen.


Programmet foregår på dansk og engelsk.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 26. marts 2019, kl. 08.45-15.45.

Konferencested: Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Pris: 2.198,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Der er ledige pladser! (Bindende tilmelding 8. februar 2019).

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk (Der er pt. ledige pladser). Se yderligere betingelser i detaljeret indbydelse. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.