Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

WORKSHOP

Hvordan kan vi vide, om der er kvalitet i de nære relationer? Kom godt i gang med kvalitetsvurderinger i dagtilbud

11. november, 2019
Brøndby

Workshop for pædagogiske konsulenter, faglige fyrtårne, ledere i dagtilbud og på forvaltningsniveau.

Workshop i SSTEW - en skala til vurdering vedvarende fælles tænkning og følelsesmæssig trivsel, Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being, SSTEW

 

Debatten om kvalitet i dagtilbud har længe været i gang på dagtilbudsområdet. Med den styrkede pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag er læringsmiljøer af høj kvalitet sat i højsædet.

Men hvordan kan vi se på og vurdere kvalitet i dagtilbuddet – og taler vi samme sprog, når vi taler om kvalitet? Det er nogle af de spørgsmål, som denne workshop vil udforske. 

Stine Elverkilde introducerer til dagen ved at sætte spot på kvalitet i dagtilbud i en dansk sammenhæng, hvor den styrkede pædagogiske læreplan er rammen for det pædagogiske arbejde og institutionens hverdagspraksis.

Dernæst vender vi blikket mod international forskning, når Brenda Taggart fortæller om betydningen af høj kvalitet, og hvordan vi kan vurdere kvalitet, så vi har et solidt vidensgrundlag at tale ud fra.

Over middag introducerer Kathy Sylva til SSTEW-skalaen og giver konkrete eksempler på, hvordan skalaen kan bruges til at se på egen praksis og få et skarpere blik for, hvad kvalitet er, særligt i de vigtige interaktioner mellem barn og voksen. I denne skala er der fokus på den nære relation og vedvarende fælles tænkning med børnene fra 2-5 år.

Som deltager får du på dagen:

• Viden om, hvad forskningen siger om kvalitet og pædagogik, der gør en forskel for børn
• Introduktion til vedvarende fælles tænkning som nøgleelement i høj kvalitet
• Indblik i, hvordan vi kan vurdere kvalitet i de nære relationer
• En grundlæggende forståelse for SSTEWskalaens opbygning 
• Konkrete eksempler på og små øvelser i at bruge skalaen
• Tips til at komme i gang med at bruge skalaen ”hjemme” hos dig og dit team.

DU FÅR ET GRATIS EKSEMPLAR AF SSTEWSKALAEN PÅ DAGEN!
(VÆRDI KR. 359,40 EKSKL. MOMS)

Om dagens oplægsholdere:

Dagens oplægsholdere Stine Elverkilde er lektor, forfatter og foredragsholder og er i særlig grad optaget af, hvordan ny viden bliver til nye handlinger i praksis. Hun har bred erfaring fra dagtilbudsområdet, herunder med kvalitetsudvikling i praksis og arbejdet med at styrke medarbejdere og lederteams samarbejde som professionelle læringsfællesskaber med fokus på realiseringen af den styrkede læreplan.

Brenda Taggart er seniorforsker ved Institute of Education, University College London. Hun har været seniorforsker på EPPSE-projektet fra dets begyndelse i 1997 og til det afslutning i 2014. EPPSE-projektet har fulgt over 3000 børn med det formål at dokumentere dagtilbuddets betydning for deres videre faglige og sociale udvikling.

Kathy Sylva er professor i pædagogisk psykologi ved University of Oxford. Hun var ligeledes en af seniorforskerne på EPPSE-projektet fra 1997-2014.
Hun har betydelig erfaring med undervisning i brugen af SSTEW-skalaen.
 

SSTEW-skalaen

SSTEW-skalaenfor vedvarende fælles tænkning og følelsesmæssig trivsel præsenterer en måde at observere og vurdere kvalitet i pædagogisk praksis med 2-5-årige børn. Fokus er her på den nære relation. Læs mere i det detaljeret program. 
 

Download detaljeret program her. 

 

Program - 11. november 2019, Brøndby

08.30-09.00

Registrering og kaffe med brød

09.00-09.05

Velkomst og praktiske beskeder

v/Dafolo

09.05-09.45

Højkvalitet er hensigten med den styrkede pædagogiske læreplan
– hvilken opgave ligger foran os nu? 

v/Stine Elverkild

09.45-10.00

Pause

10.00-11.30

Hvad siger forskning om høj kvalitet og effektiv pædagogik, og hvordan kan vi vurdere det i pædagogisk praksis?

v/Brenda Taggart
Oplægget vil diskutere brugen af vurderingsskalaer til forskning, til at forbedre praksis og til løbende faglig udvikling og svare på spørgsmål som: Hvad er det, der måles? Hvordan bliver du en pålidelig ”måler”, og vigtigere endnu: Hvad kan du gøre med kvalitetsvurderinger og observationsdata?

11.30-11.40

Kort strækkeben-pause

11.40-12.15

Hvad kan vi vide, og hvordan kan vi fremme kvalitet i læringsmiljøet i et børneperspektiv gennem
datainformeret kvalitetsudvikling?

v/Stine Elverkilde

12.15-13.00 

Frokost

13.00-14.00

Introduktion til SSTEW-skalaen for vedvarende fælles tænkning og følelsesmæssig trivsel

v/Kathy Sylva
Hvad er vedvarende fælles tænkning, hvordan gør denne skala os i stand til at se på kvaliteten i de pædagogiske interaktioner med børn? Det tydeliggøres blandt andet med videoeksempler.

14.00-14.15

Kort Pause

14.15-15.15

Hvordan kan skalaen bruges til selvvurdering og kvalitetsudvikling?

v/Kathy Sylva
Undervejs i Kathy Sylvas workshop vil der være små øvelser og refleksioner til arbejdet med vurderingsskalaen.

15.15-15.45

Pause

14.20-15.15

Opsamling og spørgsmål til dagens oplægsholdere, moderator:
Stine Elverkilde

15.45

Tak for i dag!

 

Flere af dagens oplæg foregår på engelsk. Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 11. november 2019, kl. 08.30-15.45

Konferencested: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndbyvester.
(Konferencen afholdes også i Horsens den 12. november 2019)

Pris: 2.198,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding). 
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 22. oktober 2019.  NB: Workshoppen afholdes. Der er dog ledige pladser. 

Early birk/tilmeld dig inden den 29. august 2019 og få kr. 200,- i rabat!

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.