Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Klar til fremtiden? Det 21. århundredes kompetencer i skole og ungdomsuddannelse (udsat på ubestemt tid)

03. december, 2020
Kolding

Som deltager bliver du klædt på til at hjælpe børn og unge med kompetencer for livet, ligesom du får inspiration til at sætte en strategisk retning for, hvordan du kan handle, hvis du vil være med til at påvirke udviklingen – for dig selv, for unge generationer og for kloden.

Nutidens børn og unge er født ind i en digital tidsalder med kunstig intelligens og informationseksplosion, hvor tendenser som fake news og filterbobler dominerer, og hvor opmærksomheden og den kritiske sans bliver sat på en gevaldig prøve. Dette påvirker i høj grad den måde, vi griber uddannelse an på.

De unge er med deres nye vaner og verdensanskuelser en kæmpe disruption for uddannelse og arbejdsmarked. 

Konferencen henvender sig til alle i skole- og ungdomsuddannelsessektoren, der er nysgerrige på fremtidens kompetencer, uddannelsestendenser og den nye digitale verden, og som søger viden om den digitale generations adfærd og verden.

Konferencen afholdes den 1. december 2020 i København og den 3. december 2020 i Kolding. 

Download detaljeret program her.

Program - 3. december 2020, Kolding

08.30 - 09.00

Registrering og kaffe/te og brød

09.00 - 09.15

Velkommen og praktiske oplysninger

v/ Dafolo

09.15 - 10.30

Generation Z og Alpha kommer!

v/Camilla Mehlsen, ekspert i digital medieadfærd

Husker du tiden før internettet? Det gør Generation Z og Alpha ikke. De er de første generationer født ind i en digital tid, og de indtager uddannelse og arbejdsmarked med ændrede vaner, værdier og verdensanskuelser. Hvordan
klæder vi Generation Z og Alpha på til et liv, der er betinget af digitalisering – og hvad kan vi lære af dem, når vi skal tilrettelægge uddannelser og udvikle undervisning? Med tankevækkende eksempler og skarpe perspektiver giver
Camilla Mehlsen indsigt i, hvad der kendetegner Z og Alpha, og hvordan børn og unges digitale adfærd kan inspirere til udvikling af undervisning. 

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 12.00

7 kompetencer til fremtiden

v/Camilla Mehlsen, ekspert i digital medieadfærd 

Hvis vi kigger i krystalkuglen, hvad er så vigtigst at lære i en tid med kunstig intelligens, big data, fake news og informationsboom? Camilla Mehlsen viser, at fremtidens vigtigste kompetenceområder er 7 K’er: koncentration, kommunikation, kollaboration, kritisk tænkning, kreativitet, kuriositet og karakterdannelse.
I oplægget dykker hun ned i, hvorfor de bør være pejlemærker for uddannelse, og hun præsenterer en model for de syv K’er med definitioner og kommer med konkrete bud på, hvad de betyder for undervisning. 

12.00 - 12.45

Frokost

12.45 - 14.00

SESSIONER – vælg en af de følgende:
 

Session 1: Hvordan kan vi arbejde med det 21. århundredes kompetencer i praksis?

v/Lene Heckmann, selvstændig konsulent, Kompetencehuset Heckmann

Det at udvikle kompetencer kan være komplekst og kræver en række af færdigheder, som ikke nødvendigvis kommer af sig selv. Det kræver træning. Eleverne må fx træne det at kunne arbejde sammen, herunder at kunne lytte, dele, give sin mening til kende og tage ansvar. Udvikling af det 21. århundredes kompetencer kalder derfor på en direkte undervisning i og med kompetencerne. I denne session får du konkret inspiration til, hvordan dette kan gøres.

Session 2: Projektbaseret læring i skolen – innovation, passion og autentiske læreprocesser

v/Lene Jensby Lange, direktør i Autens

Skoler og uddannelsesinstitutioner står i en brydningstid på vej mod en hastigt foranderlig fremtid med fokus på nye kompetencer, der kræver et grundlæggende skift fra en lærercentreret undervisning til en innovativ, elevaktiv undervisning og læring i kobling med den omkringliggende verden. Denne session sætter fokus på autentiske læreprocesser i form af projektbaseret læring og innovationsprojekter. 


Session 3: Vedholdenhed – viljen starter, når lysten slutter

v/Allan Kortnum, direktør på Herningsholms Erhvervskole (konferencen i København), og Kasper Ploug Jepsen, lærer på Viborg Gymnasium og HF (konferencen i Kolding)

I en tid hvor smartphones, streamingtjenester og andre medier kæmper om vores opmærksomhed, bliver vedholdenhed af mange set som det 21. århundredes vigtigste ressource. Især i de seneste år er forskningen i emnet steget markant. Men hvad vil det sige at være vedholdende? Hvordan kan man konkret arbejde med vedholdenhed i skolen? Og hvorfor er det overhovedet en fordel at opøve sin evne til fordybelse, når nu telefonen brummer i lommen, og det kun lige tager to sekunder at tjekke?

14.00 - 14.30 

Pause med kaffe og kage

14.30 - 15.30

21. århundredes kompetencer i en dansk skolekontekst

v/Christian Søndermand Bro, pædagogisk konsulent, Dafolo

Tidligere handlede uddannelse om at lære mennesker noget. Nu handler det om at sikre, at vores elever udvikler et pålideligt kompas og de navigationsfærdigheder, der kræves, for at de kan finde deres egen vej igennem en stadig mere usikker, omskiftelig og flertydig verden. Men hvordan kan vi som lærere, vejledere og skoleledere sørge for, at det sker? Afslutningsvis samler pædagogisk konsulent Christian Søndermand Bro op på dagen ved at give konkrete bud og eksempler på, hvordan man kan arbejde med det 21. århundredes kompetencer i en dansk skolekontekst.  Bl.a. inddrages det pædagogiske rammeværk fire-dimensional uddannelse samt eksempler på professionelle læringsfællesskaber, elevsamtaler og konkrete undervisningsforløb med eleverne med øvelser til brug i egen praksis.

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 3. december 2020, kl. 08.30 - 15.30.(Udsat på ubestemt tid)

Konferencested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. 

Rabat
I får 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
I får 20% rabat ved seks tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 30. oktober 2020. 

Tilmeld dig inden den 15. august 2020 og få kr. 300,- i rabat.

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.