Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Konference om mindset med Carol Dweck, Martin Renton og James Nottingham

14. august, 2017
Aarhus

Grib chancen for at deltage i en inspirerende dag, og bliv klædt på til at understøtte udviklingen af et dynamisk mindset hos dine elever, medarbejdere, børn, brugere – og måske endda dig selv!

I august gæster den verdenskendte professor Carol Dweck Danmark for at fortælle om sine teorier om dynamisk og fikseret mindset (growth and fixed
mindsets). Hun suppleres af henholdsvis Martin Renton (i Aarhus den 14. august) fra Challenging
Learning. 

Carol Dwecks teorier har haft en afgørende indflydelse på vores forståelse af menneskelig adfærd. Hendes forskning har vist, at vi alle har ubevidste opfattelser af begreber som intelligens, evner, personlighed osv. Omtrent halvdelen af os har fikserede indstillinger til vores intelligens og kobler vores succes til medfødte, naturlige evner eller talent – og vores manglende succes til mangel på samme. Den anden halvdel af os har formbare og mere dynamiske indstillinger til vores intelligens og kobler vores succes til faktorer som indsats, anvendelse og færdigheder, og manglende succes ses som foranderlig: Vi må arbejde endnu hårdere, anvende bedre strategier, søge nødvendig hjælp osv. Omtrent 15 procent af os befinder os et sted imellem de to eller skifter mellem dem, når konteksten ændres – for eksempel med en fikseret tilgang i forhold til vores matematiske evner og en overbevisning om, at vi kan udvikle vores svømmefærdigheder. 

Tankevækkende nok er der ikke en tydelig sammenhæng mellem en elevs mindset og præstation i skolen: Elever med et fikseret mindset kan klare sig lige så godt som elever med et dynamisk mindset. Dette skyldes sandsynligvis, at mange elever (særligt de ”begavede og talentfulde”)
oplever niveauet af udfordringer, de mødes med i skolen, som værende lavt – de møder ikke mange emner, som de anser som problematiske, svære eller krævende. Forskellene viser sig, når eleverne bliver udfordret – ofte først på universitetet eller på arbejdspladsen. Personer med et fikseret mindset viser typisk lav grad af resiliens, udholdenhed og kreativ problemløsning, og de gør derfor ikke fremskridt. I modsætning hertil trives personer med et dynamisk mindset med modgang, og de udvikler nye handlemuligheder og gør fremskridt.


Som professionelle i uddannelsessystemet har vi et stort ansvar i forhold til at støtte vores elever i at udvikle et dynamisk mindset, der afføder en livslang kærlighed til at lære, og ikke en kortsigtet besættelse af præstation.
Martin Renton (i Aarhus) og James Nottingham (i København) giver derfor et indblik i, hvordan et dynamisk mindset kan anvendes i uddannelses-sammenhæng. De præsenterer nogle af de bedste måder, man kan støtte unge mennesker i at udvikle indstillinger til at lære, så de opbygger resiliens og vilje til at træde uden for deres komfortzone og forholder sig åbne over for feedback. Disse ideer understøttes af eksempler fra hele verden og suppleres med forslag til næste skridt.

 
Konferencen afholdes også den 16. august 2017 i København.

Detaljeret program se her. 

Program - 14. august 2017, Aarhus

08.30 - 09.00
Registrering samt kaffe, te og rundstykker

09.00 - 09.20
Velkomst og praktiske beskeder v/Dafolo A/S og Mikael Axelsen, moderator

9.20-10.30
Teorien om mindset – derfor er den så vigtig v/professor Carol Dweck
Kvinden bag forskningen giver en introduktion til formålet med og relevansen af teorien om mindset.
I denne introduktion fortæller professor Carol Dweck om, hvorfor hun overhovedet begyndte at undersøge feltet, hvad hun har fundet ud af undervejs, og hvordan teorien har påvirket pædagogik og kommunikation.

10.30-11.00 Kaffepause

11.00-12.00
Strategier i praksis – mindset i en dansk kontekst
v/Martin Renton (i Aarhus) 
Et dynamisk mindset medfører enormt potentiale i mange forskellige sammenhænge, eksempelvis i uddannelse og privatliv. Men hvordan sikrer vi, at denne viden omsættes i praksis? Det er et af folkene bag Challenging Learnings indsatsområder, og her præsenteres forslag til, hvordan man
som professionel bedst understøtter udviklingen hos børn og unge mennesker.

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.00 Mindset i fremtiden v/professor Carol Dweck
Teorien om mindset udvikler sig løbende, og i øjeblikket undersøger professor Carol Dweck den i forhold til temaer som køn og race. Hun vil desuden skitsere mulige perspektiver som motivation og evner.

14.00-14.30 Kaffepause og opsamling af spørgsmål

14.30-15.30 Opsamling på dagen og spørgsmål
v/Martin Renton (i Aarhus) og v/James Nottingham (i København) og professor Carol Dweck.

15.30 Tak for i dag

Moderator: Mikael Axelsen

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

 

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 14. august 2017. 
Konferencested: Aarhus.
Pris: 2.498,- kr. ekskl. moms.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest 15. maj 2017. (Konferencen afholdes og der er ledige pladser. )

Tilmeld dig inden den 10. april 2017 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk

Du kan allerede nu bestille plads på konferencen ved at maile til Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.