Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

RECEPTION

KRAP ungerådgivning

20. juni, 2018
Skive

KRAP ungerådgivning

Onsdag den 20. juni afholdes der reception i forbindelse med udgivelsen af bogen KRAP ungerådgivning.

Et alt for stort antal unge mennesker bakser med udfordringer i en kompleks verden, hvor både egne og andres krav og forventninger kan medføre et stort pres. Et stigende antal unge rammes af stress, angst eller depression, og de har brug for vejledning og rådgivning for at få en god start på voksenlivet. Den rigtige støtte til at udfolde og udfordre de svære tanker kan være dét, der former tilværelsen i en mere positiv retning.

Med KRAP-redskaberne får de unge hjælp til at afdække og forstå deres situation, tanker og følelser, og dermed skabes grundlaget for en ændring og udvikling.

Den refleksion og de redskaber og færdigheder, som den unge får med sig i et rådgivningsforløb med KRAP, kan anvendes nu og ved de udfordringer, der måtte opstå fremover.

Bogen indeholder en kort introduktion til tilgangen og elementerne i KRAP, og derefter behandles udbredte temaer og problemstillinger i ungdomslivet, herunder:

  • Motivation
  • Mestring
  • Selvværd
  • Angst
  • Depressive tanker
  • ADHD
  • Udfordrende forældrerelationer

KRAP i skolen er skrevet af Lene Metner med Camilla Winther, Maria Metner, Tinna Winther Olesen og Marie Troelsgaard fra PsykologCentret Viborg og Skive.
 

Receptionen begynder kl. 14, hvor Dafolo vil byde velkommen, hvorefter Lene Metner og hendes medforfattere siger et par ord.

Herefter vil Dafolo byde på lidt godt til ganen.

Sted:
PsykologCentret
Ågade 8, 7800 Skive

Tid:
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 14

Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest den 13. juni 2018 på www.dafolo.dk/arrangementer   
Arrangementet er gratis. 
Tilmeldingen er bindende. Bliver du forhindret, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få muligheden. 

Download indbydelsen. 

Evt. spørgsmål
Kontakt Dorte Kristensen, Dafolo på tlf. 9620 6666 eller mail dk@dafolo.dk 

På gensyn!
DAFOLO

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.