Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Læreplanen for de mindste

05. november, 2019
Middelfart

Vi retter blikket skarpt mod et udvalg af tematikker, du som dagpleje- eller vuggestuepædagog vil møde i dit arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan og giver dig gode råd og inspiration til din praksis..

Hvilke overvejelser er som dagpleje- eller vuggestuepædagog særligt væsentlige at gøre sig i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan? Hvad giver især god mening i arbejdet med de helt små – de 0-2-årige børn? I snart et år har landets dagtilbud – herunder vuggestuer samt private såvel som kommunale dagplejer – arbejdet med at implementere læreplanens pædagogiske grundlag og de i alt seks temaer i den daglige praksis. Vi retter på denne konference blikket skarpt mod et udvalg af tematikker, du som dagpleje- eller  vuggestuepædagog vil møde i dit arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan og giver dig gode råd og inspiration til din praksis.

På denne konference vil du især blive klogere på følgende:

  • Hvad betyder den styrkede pædagogiske læreplan for hverdagen i vuggestuer og dagplejer?
  • Hvilken indflydelse har voksen-barn-relationen på et pædagogisk læringsmiljø?
  • Hvordan kan vi fremme, at børn oplever tillid og tryghed hos de voksne og i fællesskabet?
  • Hvordan tilrettelægger vi gode legemiljøer for børn – og hvordan deltager vi selv i legen?
  • Hvilke indsigter kan den nyeste hjerneforskning give os ift. børns leg, læring og dannelse?


Konferencen henvender sig særligt til dagplejeog vuggestuepædagoger, pædagogiske ledere, konsulenter og alle med interesse for det pædagogiske
arbejde med de mindste børn.


Download detaljeret program her.
- I det detaljeret program kan du læse mere om oplægsholderne. 

Program - 5. november 2019, Middelfart

09.00-09.30

Tjek-ind samt kaffe/te og morgenmad

09.30-09.35

Velkomst og praktiske beskeder

v/Esben Klange, forlagsredaktør, Dafolo

09.35-10.30

Læringsmiljøet som omsorgsmiljø – og voksen-barn-samspillet

v/ Lone Svinth, ph.d., Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Når vi har at gøre med de mindste børn i dagtilbud, er et omsorgspædagogisk ståsted alfa og omega. Børn skal opleve tryghed og tillid, de skal opleve, at de har en værdi som menneske og en værdi i fællesskabet. Dagens første oplæg vil handle om, hvordan det pædagogiske personale kan arbejde specifikt med den slags  oplevelser, og hvordan personalet i hverdagen bedst muligt kan skabe en omsorgspædagogisk praksis for de mindste børn.

10.30-10.45

Pause med frugt

10.45-12.15

Har du leget med dine børn i dag?

v/Nanett Borre, selvstændig motorikkonsulent, forfatter
Hvordan findes legen på den pædagogiske scene? Hvad står der om legen i den styrkede
pædagogiske læreplan? Og hvilken rolle spiller legen i arbejdet som vuggestue- eller
dagplejepædagog? Nanett Borre guider os i sit oplæg igennem legen i den pædagogiske
praksis med gode bud på vokseninitierede bevægeaktiviteter, som sætter fut og bevægebegejstring
i små glade ben.

12.15-13.15

Frokost

13.15-14.10

Relationens betydning for det 0-2-årige barn og de pædagogiske opgaver i forhold til mikroovergange

v/ Ole Henrik Hansen, ph.d., lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Det lille barn udvikler sig gennem relationer til både omsorgsgivere og omverden. Vuggestuen og dagplejen som læringsmiljø er først og fremmest et miljø, hvor barnet i trygge rammer kan opleve en samhørighed med empatiske omsorgsgivere, der formår at gennemføre aktiviteter og samvær, som er tilpasset barnets funktionsniveau, så barnet i relationen lærer og udvikler sig. I sit oplæg vil Ole Henrik Hansen præsentere os for viden om vuggestuer og dagplejer som læringsmiljø, herunder den væsentlige betydning af barn-voksen-relationen samt perspektiver på de opgaver, der knytter sig til mikroovergangene i hverdagen.

14.10-14.30 

Pause med kage

14.30-15.30

0-2-åriges hjerner – leg, læring og dannelse hos de mindste

v/ Ann-Elisabeth Knudsen, cand. mag. i psykologi, konsulent og forfatter Den nyeste hjerneforskning har testet forskellige typer af lege for at finde ud af, hvordan legen påvirker børns hjerner og udvikling. Kan nogle typer af lege f.eks. modvirke børns stress? Og er det muligt at bruge selve legen til at støtte barnet, styrke barnets selvværd og sikre glæden i hverdagen? 

15.30

Tak for i dag

v/Dafolo

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. 

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 5. november 2019, kl. 09.00 - 15.30.

Konferencested: 
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Pris: Kr. 2.198,- ekskl. moms pr. deltager / kr. 1.978 ekskl. moms pr. deltager for nuværende medlemmer af I børnehøjde*. Der ydes 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
*Prisen er inkl. et års gratis medlemskab af Dafolos fællesskab I børnehøjde (www.ibornehojde.dk).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 11. oktober 2019. NB: Konferencen gennemføres.
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Tilmeld dig inden den 3. juli 2019 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.