Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

TEMADAG

Læreplansdagen 2020: Leg og dannelse i dagtilbud

20. oktober, 2020
Brøndby

Kom og vær med i vores fælles afdækning af, hvordan legen og dannelsen kan understøttes, arbejdes med og fremmes i din daglige praksis. Vi garanterer, at det bliver lærerigt!

Legen er en afgørende del af børns dannelse. Ofte hører vi, at de to hører nært sammen, og at vi for at fremme børns dannelse bør investere mere tid og nærvær i legen – og i højere grad skabe fokus på den frie, fjollede og til tider vilde leg. Men hvorfor er det lige, at disse to emner fra den styrkede pædagogiske læreplan danner så godt et makkerpar – hvorfor er det, at vi bør have leg og dannelse for øje i vores praksis?

Hos Dafolo ønsker vi i samarbejde med en række dygtige forskere og praktikere at sætte fokus på legen og dannelsen i dagtilbud anno 2020: Over en periode i foråret skaber vi grobund for, at du i din praksis både kan observere og stille dig nysgerrig i forhold til legen og dannelsens betingelser på din arbejdsplads. Vores læreplansdag er derfor en del af vores fælles undersøgelse – og både før og efter denne dag støtter vi dig i din nysgerrighed og refleksion over temaet i din praksis.

Når dagen er slut, er du blevet klogere på:

 • hvad der menes med begrebet ”barnets dannelse”
 • hvilken rolle legen er i stand til at spille i forhold til at fremme dannelse, sprog og motorik
 • hvordan du som leder kan understøtte og arbejde med legen i din institution
 • hvordan du som pædagog kan deltage nysgerrigt og undersøgende børns leg
 • hvorfor det giver mening også at forholde sig til neuropsykologien, når vi taler om børns leg.

Vi vil dagen igennem have skarpt fokus på, hvordan du bedst muligt kan omsætte din nye viden til praksis! Derfor vil du i god tid inden temadagen modtage en materialepakke med en række artikler samt oplæg til opmærksomhedspunkter, du på forhånd kan undersøge. Temadagen vil bygge videre på dine undringer og lade dig gå i dybden med din egen praksis.

På temadagen vil du møde:

 • Lars Geer Hammershøj, ph.d., professor, DPU, Aarhus Unversitet
 • Ann Elisabeth Knudsen, konsulent og forfatter, lektor i psykologi
 • Kristina Avenstrup, uddannet pædagog, områdeleder, Børnehusene Kokkedal
 • Nanett Borre, uddannet pædagog, motorikvejleder og internationalt certificeret børneyogalærer
 • Lotte Salling, uddannet bevægelsespædagog, foredragsholder og forfatter 
 • Tea Thyrre Sørensen, musikpædagog, certificeret coach og pædagogisk supervisor
 • Anne Sophie Engsig, konsulent, Dafolo.

Målgruppe

Dagen er målrettet dagtilbudspædagoger, pædagogiske ledere, faglige fyrtårne og pædagogiske konsulenter og alle med interesse for børns leg og dannelse.
 

Indbydelse med detaljeret program kan findes her. 

Program - 20. oktober 2020, Brøndby

08.30 - 09.00

Tjek ind samt kaffe/te og morgenmad

09.00 - 09.15

Velkomst og praktiske oplysninger

v/Anne Sophie Engsig, Dafolo

09.15 - 11.00

Leg, dannelse og kreativitet: hvordan står det til?

v/Lars Geer Hammershøj
I dagens første oplæg tager Lars Geer Hammershøj udgangspunkt i det paradoks, at leg og dannelse er blevet de nye centrale begreber i dagtilbudsloven og den styrkede læreplan samtidig med, at der er udbredt bekymring for, at børn leger mindre i dag. I oplægget giver han sit bud på, hvorfor leg og dannelse er vigtige i dag, og hvad dannelse er i dagtilbud, og hvordan dannelse fremmes gennem leg.

11.00 - 11.15

Pause

11.15 - 11.45

Opsamling på formiddagens pointer – hvad ønsker du at blive klogere på?

v/ Anne Sophie Engsig, Dafolo

Vi fokuserer i denne session på de emner, I hver især ønsker at blive klogere på: Det kan være ting, I på forhånd har observeret eller noteret jer i jeres praksis over foråret, det kan være undringer på egne eller dine kollegers vegne. Du får i denne session mulighed for at drøfte dine spørgsmål med dagens andre deltagere i mindre grupper. I denne  korte fællesrefleksion sætter vi først og fremmest ord på, hvad vi indtil nu har bidt mærke i – og hvad vi stadig mangler svar på. 

11.45 - 12.45

Frokost

12.45 - 14.00 

Praksisrettede værksteder

I denne session tilbydes valget mellem fire forskellige praktiske værksteder med hver deres fokus på legens egenskaber (du skal ved din tilmelding vælge et værksted).


• VÆRKSTED 1: Lederens arbejde med legen v/ Kristina Avenstrup

Med den styrkede pædagogiske læreplan er legen blevet helt central i det pædagogiske arbejde. På dette værksted sættes fokus på lederens opgave med at understøtte det pædagogiske personales arbejde med at sikre alle børns adgang til de vigtige legefællesskaber. Deltagerne får mulighed for at afprøve to konkrete metoder, man som leder kan bruge til at skabe og understøtte refleksion over børnenes adgang til leg og de voksnes legepraksis.


• VÆRKSTED 2: Bevægeglæde – for børn og voksne v/ Nanett Borre

Nanett Borre vil i sit værksted fokusere på, hvordan du som pædagog kan være med til at udvikle børns  bevægeglæde og kropslighed. I værkstedet præsenteres du for - og inddrages i! - en række sjove lege, der vil skabe fut og bevægelse ude på stuerne.


• VÆRKSTED 3: Sproglege – sådan leger du sproget frem v/ Lotte Salling

Helt i læreplansdagens praksisrettede ånd vil Lotte Salling i dette værksted give gode råd og ideer til, hvordan rytmik, leg og latter kan inddrages i arbejdet med at øge børns sproglige færdigheder og selvværd: Ofte er det blot simple ændringer, som kan gøre en stor forskel ift. koncentration, glæde og indlæringslyst.


• VÆRKSTED 4: Udviklingsleg – legens betydning for barnets neuropsykologiske udvikling
v/ Tea Thyrre Sørensen

I dette værksted er barnets neuropsykologiske udvikling i fokus. Her undersøger Tea Thyrre Sørensen, hvordan man gennem enkle og virkningsfulde lege kan styrke børns legefærdigheder og understøtte deres udvikling af opmærksomhed, turtagning, impulskontrol og indlevelse i andre og præsenterer en håndfuld lege, du kan tage med hjem til hverdagens praksis. 

14.00 - 14.15

Pause – med kaffe og kage

14.15 - 15.15

Børns leg og dannelse

v/Ann Elisabeth Knudsen

Kan vi ud fra den aktuelle hjerneforskning blive klogere på, hvordan forskellige lege påvirker børns udvikling?
Findes der ligefrem læringsformer, vi bør undgå, hvis vi ønsker at tage hensyn det tempo, som barnets hjerne udvikler sig i? Ann Elisabeth Knudsen vil i dette oplæg sammenholde pointer fra hjerneforskningen med konkrete eksempler fra praksis – med henblik på bedst muligt at kunne hjælpe børn med at blive glade, motiverede og lærelystne.


15.15 - 15.35

Hvad gør vi, når vi kommer hjem? Farvel og på gensyn.

v/Anne Sophie Engsig, Dafolo

I dagens sidste session opfordrer vi dig til at bringe dagens oplæg i spil: Hvad husker du især? Hvad vil du arbejde videre med, når du kommer hjem? Du får mulighed for at lave forpligtende aftaler og indgå i sparringsnetværk med de andre deltagere på dagen. Sammen får vi det bedste ud af dagens pointer – klar til praksis!

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 20. oktober 2020, kl. 08.30 - 15.35.

Konferencested: 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager/ Kr. 1.798,- ekskl. moms. pr. deltager for medlemmer af I børnehøjde. 
Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 10. september 2020. 

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Tilmeld dig inden den 15. august  2020 og få kr. 200,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.