Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Læreplanskonference. Veje til en styrket evaluerings- og refleksionskultur – sådan griber I det an!

25. september, 2019
Roskilde

Evaluering og refleksion er kommet i fokus i den styrkede pædagogiske læreplan..

Det pædagogiske personale skal sammen med lederen opbygge en kultur, hvor evaluering og refleksion indgår som naturlige elementer i det daglige arbejde. På denne konference vil vi i fællesskab se nærmere på, hvad de to begreber rummer, og hvorfor det er vigtigt at evaluere og reflektere over praksis. Professionelle læringsfællesskaber introduceres som en vej til at skabe en kultur for det løbende og systematiske arbejde med børnenes såvel som de professionelles udvikling.

På denne konference får du:

  • Indsigt i begreberne evaluering og refleksion
  • Viden om, hvordan I kan arbejde med at implementere en styrket evaluerings- og refleksionskultur i jeres dagtilbud
  • Kendskab til begrebet professionelle læringsfællesskaber og dets anvendelse i praksis.

Flipped learning – få det bedste udgangspunkt for dagens læring! 
Forud for konferencen får du som deltager tilsendt en materialepakke med en video samt artikel, så du er klædt på med basisviden til selve dagen.

Konferencen henvender sig til ledere, pædagogiske konsulenter, faglige fyrtårne og pædagoger i dagtilbud.


Konferencen afholdes også i Kolding den 10. oktober 2019.

Download detaljeret program her.

Program - 25. september 2019, Roskilde

09.00-09.30

Registrering og kaffe med brød

09.30-09.45

Velkomst og praktiske beskeder

v/dagens moderator Susanne Hermansen

09.45-10.45

Hvad er en god refleksionskultur?

v/Ane Qvortrup

I denne indledende del vil Ane Qvortrup præcisere, hvad der kendetegner en god refleksionskultur i dagtilbud. Her vil hun tage udgangspunkt i ideen om og egne studier af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud, og forklare hvordan begrebet professionelle læringsfællesskaber kan understøtte professionelles refleksion, læring og samarbejde om kvalitet i dagtilbud.

10.45-11.00

Pause med frugt

11.00-12.00

Lederens rolle i at skabe en stærk evalueringskultur

v. Malene Skov Dinesen

Hvordan ved vi, at vi har en stærk evalueringskultur? Data og viden – og ikke mindst en stor mængde nysgerrighed og tillid – er centrale bestanddele af vejen derhen. Malene Skov Dinesen giver i dette oplæg råd om, hvordan lederen i samspil med det pædagogiske personale kan integrere evalueringskulturen i det daglige arbejde.

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.00

At reflektere over det uventede i hverdagens praksis

v. Anders Skriver Jensen
I dette oplæg behandler Anders Skriver Jensen, hvordan det pædagogiske personales arbejde med at skabe gode læringsmiljøer handler om at forholde sig reflekteret til formål, mål og indholdet af disse – og stiller samtidig spørgsmålet: Hvordan finder vi balancen
mellem det uventede og det planlagte – mellem nærvær og læreplansfokus?

14.00-14.20 

Refleksionshul

v. Susanne Hermansen og Anders Skriver Jensen
Refleksioner i praksis! De to oplægsholdere stiller spørgsmål til hinanden – og modtager perspektiver fra deltagerne over temaet.

14.20-14.40

Pause med kaffe og kage

14.40-15.30

Erfaringer fra praksis – hvordan kommer vi videre herfra?

v. Susanne Hermansen
I denne afsluttende del af programmet får vi – på baggrund af erfaringer fra praksis – gode råd til, hvordan vi bringer vores viden om evaluering og refleksion i spil, når vi vender tilbage til hverdagen.

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen den 25. september 2019 i Roskilde

Tidspunkt: 25. september 2019, kl. 09.00-15.30.

Konferencested: Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris: 2.198,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding). 
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 2. september 2019.  

Tilmeld dig inden den 2. juli 2019 og få kr. 300,- i rabat!

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk. Se yderligere betingelser i detaljeret indbydelse. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.