Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Læreplanskonferencen. Stærke læringsmiljøer - spot på leg, læring og gode pædagogiske rutiner (12.04.18)

11. april, 2018
Horsens

Vi sætter spot på de gode læringsmiljøer, som finder sted både i børnenes leg, i de aktiviteter, vi planlægger for dem, og i hverdagens rutinesituationer.

Introduktion
Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er i fuld gang, og snart står vi med seks reviderede læreplanstemaer, hver med få, brede læringsmål, som skal ud at virke i praksis. 

En af de grundlæggende tanker bag den styrkede læreplan er udviklingen af gode læringsmiljøer. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at læringen ikke bor i det enkelte barn, men fremmes og udvikles i et samspil med de pædagogiske læringsmiljøer, det møder. 

På forårets læreplanskonference sætter vi spot på de gode læringsmiljøer, som finder sted både i børnenes leg, i de aktiviteter, vi planlægger for dem, og i hverdagens rutinesituationer.

Konferencen vil gennem sine oplæg komme ind på følgende spørgsmål:

 •  Hvordan kan vi konkret skabe gode læringsmiljøer for børnene?
 •  Hvordan fremmer vi børnenes nysgerrighed og læringslyst?
 •  Hvordan styrker vi deres mindset (og vores eget) og gør dem robuste i mødet med verden?
 •  Hvilken betydning har legen i den nye læreplan?
 •  Hvordan tilrettelægger vi gode legemiljøer for børn – og hvordan deltager vi selv i legen?
 •  Hvordan arbejder vi pædagogisk med hverdagens rutinesituationer?
 •  Hvordan sætter vi læringsmål for de gode læringsmiljøer?

Konferencen målgruppe er ledere og pædagogisk personale i dagtilbud, pædagogiske konsulenter og dagtilbudschefer.

Konferencen afholdes også i Ballerup den 12. april 2018.

Download detaljeret program her.

Program - 11. april 2018, Horsens

08.30 - 09.00

Registrering og kaffe/morgenmad

09.00 - 09.10

Velkomst og morgensang

v/Dafolo

09.10 - 09.45

Den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmiljøer

v/Andreas Rasch-Christensen
Den styrkede læreplan fremhæver læringsmiljøerne som centrale for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Men hvad ligger der i begrebet, og hvordan bliver den nye læreplan er godt redskab til at skabe gode læringsmiljøer?

09.45 - 10.30

Styrk børnenes læringslyst gennem et dynamisk mindset!

v/James Nottingham
Et dynamisk mindset kan støtte børn i at blive mere determinerede, mere engagerede i læring, mere resiliente, bedre i stand til at håndtere tilbageslag og mere empatiske. Ikke desto mindre er gennemslagskraften af et dynamisk mindset i dagtilbud mindre end gennemsnittet. Denne lave effekt af et dynamisk mindset betyder ikke, at det ikke er indsatsen værd.
Det betyder blot, at implementeringen af dynamisk mindset ikke går så godt (endnu!). I dette oplæg vil James vise, hvad man kan gøre ved dette, så både børn og personale kan blomstre. Oplægget vil inkludere følgende centrale punkter:

 1. Skabe klarhed over forskning i dynamisk mindset
 2. Vise, hvordan man kan skabe betingelserne for at opmuntre til et dynamisk mindset hos alle (børn og personale)
 3. Vise måder at organisere læring, så det støtter opbygningen af et dynamisk mindset
 4. Undersøge, hvordan sproget påvirker mindset.

Oplægget er på engelsk.

10.30 - 10.50

Kort kaffepause

10.50 - 12.00

Styrk børnenes læringslyst gennem et dynamisk mindset! (Fortsat)

v/James Nottingham

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 14.15

Legen er grundlæggende

v/Sarah Damgaard Warrer
I den styrkede læreplan står legen som en af de centrale grundpiller i det pædagogiske grundlag i dagtilbuddet. Med afsæt i barnets legende væsen sættes fokus på erkendelsen af børns leg og eksperimenterende virksomhed som væsentlig for deres læring, udvikling, trivsel og dannelse. Børn leger for at lege, de leger spontant og af sig selv. I legen undersøger børn sig selv og omgivelserne både i egne lege og i pædagogisk strukturerede aktiviteter med voksne. Oplægget sætter fokus på virksomhedsformen leg, hvad børn lærer, når de leger, og hvorfor legen er så vigtig. I oplægget kan du høre om, hvorfor børnenes frie, uforstyrrede leg og pædagogstøttet leg skal tilgodeses i hverdagen, og hvorfor det også er vigtigt, at de voksne skaber pirrende legemiljøer.

14.15 - 14.45

Pause med kaffe/te og kage

14.45 - 16.00

Læreplanen som støtte til at arbejde med læringsmål og udvikle gode rutiner i den pædagogiske praksis

v/Søren Smidt
Den styrkede læreplan sætter fokus på at støtte gode læringsmiljøer, også de læringsmiljøer, som tilrettelægges omkring institutionens rutinesituationer. Dette oplæg viser, hvordan man kan arbejde pædagogisk og reflekteret med hverdagens rutiner og ikke mindst, hvordan man kan sætte gode læringsmål for dette arbejde.

16.00

Tak for i dag

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 11. april  2018, kl. 8.30 - 16.00
Konferencested: Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens.
Pris: 2.498,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 22. marts 2018.(forlænget fra 13. marts 2018).
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk 

Tilmeld dig inden den 25. januar 2018 og få kr. 200,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.