Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Lærerens relationskompetence. Betydning, kendetegn og betingelser

22. november, 2017
København

Lærerens relationskompetence er nødvendig for at fremme børn og unges trivsel, personlige, sociale og faglige udvikling, og for at klasser bliver læringsfællesskaber med engageret fordybelse.  

Men hvad er det præcist, man gør, når man agerer relationskompetent, og hvad skal der til psykologisk og strukturelt for, at det lykkes?

På baggrund af praksisnær forskning giver Louise Klinge sammen med en række eksperter viden og oplevelser, der støtter lærere, pædagoger, skoleledere, undervisere på læreruddannelsen og politikere i at skabe en skole med positive relationer mellem børn og voksne, hvor undervisningen blomstrer.

Plenum

Louise Klinge beskriver først betydningen af og kendetegn ved relationskompetencen. Dernæst foldes de tre centrale betingelser for at agere relationskompetent i undervisningen ud: 1) oplevelser af selvbestemmelse, kompetence og samhørighed, 2) generel og specifik viden om børn og læreprocesser og 3) receptiv rettethed.

Alle pointer relateres til konkret praksis med henblik på at øge børn og voksnes glæde og engagement i skolehverdagen. Undervejs illustreres pointerne i bevægende og skarpe "levende powerpoints" spillet af professionelle skuespillere fra TeaterSpektrum.

Sessioner

I eftermiddagens sessioner er der fordybelse i de yderligere fire betingelser for relationskompetencen. Gennem oplæg, dialog og øvelser bidrager eksperter – knyttet til hver betingelse – til fundamentet for en skolehverdag, hvor børn og unge bliver mødt relationskompetent.

Download detaljeret program her.

Program - 22. november 2017, København

08.30 - 09.00

Ankomst, kaffe og morgenmad

09.00 - 09.10

Velkomst og praktiske beskeder

v. Dafolo

09.10 - 10.40

Relationskompetencens betydning og kendetegn

v. Louise Klinge
Teaterspektrum levendegør undervejs centrale pointer

10.40 - 11.00

Pause med sund snack

11.00 - 12.00

Den professionelles psykologiske behov, viden om børn og læreprocesser og receptiv rettethed

v. Louise Klinge
Teaterspektrum levendegør undervejs centrale pointer

12.00 - 12.45

Frokost

12.45 - 15.45

To sessionsrunder - der udvælges to sessioner ved tilmeldingen:

Session 1

Nærvær er forudsætningen for at både elever og lærere kan navigere samstemt. Psykolog og forfatter Clarissa Corneliussen har speciale i professionelt nærvær og relationer og har i mange år arbejdet med organisationsudvikling på alle niveauer, senest i uddannelses- og skoleverdenen. Sessionen hjælper til, hvordan man i en krævende hverdag skaber det nærvær, der er afgørende for at imødekomme både elevernes og sine egne behov.

Session 2

Mentalisering muliggør, at læreren på samme tid har eleverne og sit eget sind på sinde. Hermed kan læreren tage højde for de tanker og især følelser, der er i spil hos både sig selv og eleverne. Når læreren mentaliserer, opnås der er bedre forståelse, og der skabes en relation præget af tillid og tryghed. Lektor og forfatter Christina Fogtmann vil i denne session skærpe og træne deltagernes mentaliseringsevner.

Session 3

Positive emotioner fremmer kognitiv formåen, kreativitet, venlighed, hjælpsomhed, konflikthåndteringsevner samt mindre stress, og børns læring er afhængig af en god stemning. Lektor Nina Tange, der er leder af master i positiv psykologi, Aarhus Universitet, giver indsigt i, hvordan man kan øge mængden af positive emotioner på arbejdspladsen, blandt andet ved at den enkeltes styrker kommer i spil.

Session 4

Fag- og almendidaktisk kompetence. På baggrund af Spiral-projektet med 350 børn og 35 lærere og pædagoger giver projektleder på Experimentarium Morten Kisendal Fabricius og Per Krull, ph.d. i designtænkning og iværksætteri, eksempler på en moderne didaktik, som skaber engagerede læringsfællesskaber, med afsæt i børns måde at være i verden på.

(Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet)

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 22. november kl. 08.30 - 15.45
Konferencested: Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup.
Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 10. november 2017. (fristen er forlænget). 

Tilmeld dig inden den 1. september 2017 og få kr. 300,- i rabat!

Tilmeldingen sker på www.dafolo.dk/arrangementer /tilmeldingsknappen

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.