Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

LÆRINGSDAG

Læringsdag: Ledelse og implementering af co-teaching med Wendy Murawski

27. februar, 2020
Roskilde

På læringsdagen kommer alle deltagere "helt ind i maskinrummet" og får konkret hjælp til deres arbejde med at lede og implementere co-teaching.

Co-teaching-eksperten Wendy Murawski vil gennem dialog og inspirerende oplæg hjælpe deltagerne med at sætte retning for dere co-teaching-arbejde. Deltagerne vil få konkrete værktøjer til at lede og implementere co-teaching, herunder:

  • Prioriteringsværktøjer
  • Planlægningsværktøjer
  • Værktøjer til teamsamarbejdet.

Målgruppe:

Dagen er for alle, der er i gang med eller påtænker at gøre co-teaching til en del af deres pædagogiske praksis, både på den enkelte skole, men også som en del af samarbejdet på tværs af skoler, mellem ressourcepersoner og med inddragelse af PPR. Der er ikke krav om at være gået i gang med co-teaching.

Wendy Murawski:

Wendy Murawski er en af USA’s førende eksperter i co-teaching. Hun er ph.d., har vundet flere nationale priser for sit arbejde med og sine publikationer om co-teaching og ikke mindst er hun en sprudlende oplægsholder. Wendy er Executive Director ved Center for Teaching and Learning på California State University, Northridge (CSUN).

Før læringsdagen:

  • Før selve dagen udfylder deltagerne et kort spørgeskema, der giver Wendy Murawski og de øvrige oplægsholdere mulighed for at skræddersy læringsdagen til de tilmeldte. Dette bruges til at sikre relevant indhold af de fælles oplæg samt til at differentiere indholdet af de indlagte læringspitstops.
  • To uger før læringsdagen modtager deltagerne desuden en flipped learning-pakke indeholdende en video, en artikel og en refleksionsopgave – dette sikrer et fælles udgangspunkt.

Efter læringsdagen:

  • Gratis deltagelse i Dafolos co-teachingnetværk.
  • Mulighed for makkerskoleordning.
  • To måneder efter konferencen modtager deltagerne en materialepakke om professionelle læringsfællesskaber som støtte til deres videre arbejde med implementering og ledelse af co-teaching.

Læringsdagen afholdes også i Kolding den 26. februar 2020.

Download detaljeret indbydelse med program her.

Program - 27. februar 2020, Roskilde

08.30 - 09.00

Registrering og kaffe

09.00 - 09.15

Velkommen

v/Dafolo

Deltagerne får mulighed for at dele deres refleksionsopgave med en makker.

09.15 - 10.15

BLOK 1: Om co-teaching som fundament for et inkluderende læringsmiljø

v/Wendy Murawski

I denne blok vil Wendy Murawski involvere deltagerne i en ktivitet, der er centreret omkring en inkluderende læringstilgang og rationalet bag at samarbejde for at imødekomme mange forskellige behov. Deltagerne vil få øje på, hvordan co-teaching passer ind i deres nuværende praksis, ligesom de vil blive introduceret for en række nøglespørgsmål i relation til at implementere og vedligeholde en co-teaching-ordning.

10.15 - 10.30

Læringspitstop 1

Via en faciliteret proces arbejder deltagerne med indholdet i blok 1 og relaterer det til egen praksis.

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.45

BLOK 2: Om at skabe stærke co-teaching-teams og give feedback

v/Wendy Murawski

I denne blok vil Wendy Murawski dele tips og ideer til at identificere stærke co-teaching-partnerskaber og skabe en mere inkluderende og samarbejdsorienteret kultur på skolen. Deltagerne vil blive introduceret for en række nøglekompetencer i co-teaching – hvad skal man som leder kigge efter, lytte efter og spørge om, når man arbejder med co-teaching-teams? Hun vil desuden facilitere en dialog omkring de forskellige måder, man som leder kan give feedback til teams i forbindelse med fælles planlægning og undervisning – med elevernes øgede læring for øje.

11.45 - 12.00 

Læringspitstop 2

Via en faciliteret proces arbejder deltagerne med indholdet i blok 2 og relaterer det til egen praksis.

12.00 - 12.45

Frokost

12.45 - 13.45

Indblik fra praksis: Inddrag alle jeres ressourcer.

v/ Thomas Bertelsen, pædagogisk konsulent, og Birgitte Østerlund Aagaard, leder af PPR, Kolding Kommune

Med udgangspunkt i Kolding Kommunes model vil oplægsholderne fortælle, hvordan de arbejder med co-teaching på tværs af almen- og specialskoler med inddragelse af PPR. Erfaringer med ledelsens rolle, samarbejdet mellem lærer og co-teacher samt supervision og vejledning af coteaching vil blive konkretiseret med eksempler fra praksis.

13.45 - 14.00

Gå-pause


14.00 - 14.45

WORKSHOPRUNDE – VÆLG MELLEM WORKSHOP 1 ELLER 2:

1) I denne workshop vil deltagerne arbejde med ledelse af teamsamarbejdet omkring co-teaching, og hvordan man herigennem sikrer øget kvalitet i undervisningen v/Anne Sophie Engsig, lærer og konsulent

2) I denne workshop vil deltagerne arbejde med co-teaching og universelle læringsdesign. Efter en kort introduktion til begrebet ”universelle læringsdesign” (på engelsk: Universal Design for Learning) arbejder deltagerne med begrebet i praksis via videoeksempler v/Wendy Murawski.

14.45 - 15.15

Pause med kaffe og kage

15.15 - 16.00

BLOK 3: Om at opbygge kapacitet og bæredygtighed

v/Wendy Murawski

I denne blok tilbyder Wendy Murawski deltagerne en række strategier for, hvordan man som leder gennem brugen af dataindsamling og -analyse kan underbygge en bæredygtig co-teaching-ordning.
I denne blok berøres også skemalægning, ligesom deltagerne vil få stillet en række materialer og skabeloner til rådighed til fri afbenyttelse og mulighed for tilpasning til egen praksis.

16.00 - 17.00

Networking, videndeling og parring af makkerskoler for dem, der har tid og lyst.

 

Vi gør opmærksom på, at Wendy Murawskis oplæg er på engelsk.
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 27. februar 2020, kl. 08.30 - 16.00 (17.00).

Konferencested: Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Konferencesprog: Engelsk og dansk.

Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. I får 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding). I får 20% rabat ved seks tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 31. januar 2020. 

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.