Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

LÆRINGSDAG

Læringsdag om Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner i dagtilbud (NB: Udsættes på ubestemt tid)

04. november, 2020
Horsens

De nye ”faglige fyrtårne” og andre ressourcepersoner, som vi kender dem, står over for nye krav og forventninger til, at de er med til at styrke børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse – blandt andet gennem bidrag til styrkede læringsmiljøer og til etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddene.

På denne læringsdag vil vi beskæftige os med disse krav og forventninger og forholde os til, hvordan de faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner kan indfri disse krav og forventninger – og dermed bidrage til kvalitetsløft på dagtilbudsområdet.

Men hvad er et fagligt fyrtårn egentlig? Hvordan er man et fagligt fyrtårn? Hvordan er man leder for faglige fyrtårne? Hvad betyder det for samarbejdet med ledelse, kolleger og forældre, at man er fagligt fyrtårn? Og hvordan understøtter man som fagligt fyrtårn bedst udviklingen af gode læringsmiljøer for alle børn og en øget kvalitet i dagtilbuddet? Og hvordan kan man som ekstern ressourceperson indgå i kvalitetsudviklingen?

Disse spørgsmål og mange flere kan vi sammen blive klogere på, når Dafolo inviterer til læringsdag fyldt med inspiration og refleksion.

Når dagen er slut, ved vi mere om:

  • Hvorfor faglige fyrtårne spiller en central rolle i dagtilbuddenes arbejde med at realisere den styrkede læreplan.
  • Hvad faglige fyrtårnes arbejde består af, og hvilke kompetencer de bør besidde.
  • Hvordan faglige fyrtårne kan arbejde i praksis og på bedste vis sikre udviklingen af stærke læringsmiljøer for alle.

Målgruppe:

Læringsdagen henvender sig til faglige fyrtårne, ressourcepædagoger, støttepædagoger, specialpædagoger, eksterne konsulenter, vejledere og videnspersoner (fx fra PPR), pædagogiske konsulenter/udviklingskonsulenter med opgaver i dagtilbud og dagtilbudsledere.

På læringsdagen møder du:

FRANK SPRING, Leder af forebyggelse og særlige indsatser i Center for Børn og
Læring i Lejre Kommune og er blandt andet leder af kommunens ressourceteam på dagtilbudsområdet. Han har tidligere arbejdet som pædagogisk konsulent og som adjunkt og lektor på Professionshøjskolen Absalon med særligt fokus på pædagogik og ledelse.

METTE NORS, pædagogisk konsulent, Dafolo.

Tidligere deltagere:

"Helt vidt gode oplæg, som uddyber rollen som fyrtårn ... rigtig givende materiale at
tage med hjem."

”En levende og engageret oplægsholder. God dynamik og vekselvirkning mellem
oplæg og refleksion.”
 

Læringsdagen afholdes den 4. november 2020 i Horsens og den 11. november 2020 i Brøndby. 

Download indbydelse med detaljeret program her. 

Program - 4. november 2020, Horsens

08.30-09.00

Registrering og kaffe/te med brød

09.00-09.15

Velkomst og tjek ind

v/Mette Nors

09.15-10.00

Hvorfor har vi faglige fyrtårne i dagtilbud?

v/Frank Spring
Vi starter læringsdagen med at indkredse, hvorfor det i det hele taget er blevet aktuelt at have faglige fyrtårne i dagtilbud. De faglige fyrtårnes og andre ressourcepersoners berettigelse drøftes, og vi uddyber forståelsen af faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner som afgørende for kvalitetsudvikling i dagtilbuddene.

10.00-10.15

Fagligt pitstop 

v/Mette Nors
Drøftelse af læringspointer og opsamling af spørgsmål: Var der noget, der undrede mig, og hvad ønsker jeg at blive endnu klogere på? 

10.15-10.30

Kort pause med frugt

10.30-11.45

Hvad består faglige fyrtårnes arbejde af, og hvad skal de kunne?

v/Frank Spring
At være fagligt fyrtårn er at være en ny slags professionel i dagtilbuddet. Vi kigger nærmere på, hvad der ligger i denne funktion, hvilke forskellige roller den kan indebære og ikke mindst, hvilke kompetencekrav den fører med sig.

11.45-12.45

Frokost

12.45-13.30

Hvad består faglige fyrtårnes arbejde af, og hvad skal de kunne? (fortsat)

v/Frank Spring

13.30-14.00 

Fagligt pitstop

v/Mette Nors 
Drøftelse af læringspointer og opsamling af spørgsmål: Var der noget, der undrede mig, og hvad ønsker jeg at blive endnu klogere på? 

14.00-14.15

Pause med kaffe og kage

14.15-15.30

Hvordan er man fagligt fyrtårn i praksis? Vi har fokus på værktøjer!

v/Frank Spring
Vi fokuserer på, hvordan faglige fyrtårne blandt andet ved at benytte sig af konkrete værktøjer kan agere i praksis. Vi gennemgår eksempler på sådanne værktøjer, og deltagerne får mulighed for at drøfte deres egne praksiserfaringer med hinanden.

14.15-15.30

Tjek ud og tak for i dag

v/Mette Nors
Gennem en faciliteret proces udvælges ved hvert bord to spørgsmål fra dagens pitstops, som deltagerne ønsker at få foldet ud i Frank Springs opfølgende artikel.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. 

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 4.. november 2020, kl. 08.30 - 16.00.

Konferencested: Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms. (Inkl. bogen Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner i dagtilbud - viden og værktøjer af Frank Spring og Heidi Honig Spring (normalpris kr. 239,- ekskl. moms).
Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 2. oktober 2020. Tilmeld dig inden den 15. august 2020 og få kr. 300,- i rabat!

HUSK, at du som medlem af ”I Børnehøjde” får 10% rabat på deltagerprisen.

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?

Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.