Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

FORLØB

Læringsplatform – og hvad så?

01. januar, 0001
Efter aftale

Opbygning af læringskultur omkring den valgte læringsplatform

De fleste kommuner og skoler har nu valgt læringsplatform, og implementering er sket eller er ved at ske.

Uanset hvilken læringsplatform man har valgt, er potentialet i en læringsplatform stort. Succesen afhænger dog ikke alene af selve den valgte læringsplatform, men i lige så høj grad af – og måske endda i højere grad af – om man har eller får opbygget den nødvendige lærings- og videndelingskultur omkring den valgte læringsplatform.

En læringsplatform eller hvilken som helst anden it-ressource for den sags skyld gør det ikke alene. Tværtimod viser forskningen (Datnow og Park 2014), at skal en it-ressource som en læringsplatform og data generelt have en effekt, handler det ofte mere om at have eller udvikle (team)kulturen hertil.  

Kulturen skal være præget af en ånd af og redskaber til samarbejde og videndeling med fokus på endemålet den enkelte elevs udvikling, læring og dannelse. Kulturen skal være præget af at være et professionelt læringsfællesskab.

Men hvordan opbygger og videreudvikler man en sådan læringskultur omkring den valgte læringsplatform? Ja, det vil vi gerne hjælpe med, så kontakt endelig Dafolo for nærmere information.

Download en pdf med folder på Læringsplatform – og hvad så?

 

Få et uforpligtende oplæg
Kontakt os for et inspirationsoplæg til en workshops om "læringsplatform - om hvad så"  med udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole eller kommune står over for. Vi anbefaler længerevarende forløb, fordi det er vores erfaring, at det giver den største positive forandring.

Kontakt
Salgs- og markedskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail: dk@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Forlagsekspedition med omtanke!

I Dafolo har vi truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til at begrænse risikoen for corona-smitte blandt vores medarbejdere. Det betyder, at vi fortsætter ekspeditionen af ordrer på daglig basis, ligesom vi som sædvanlig er tilgængelige på telefon og på mail.