Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Ledelse af kvalitet i dagtilbud (06.03.18)

06. april, 2018
Lyngby

Vi sætter fokus på den ledelse, der går tæt på børnene, og på den ledelse, der leder læring, trivsel og dannelse.

Introduktion
Der er i øjeblikket stort fokus på at højne kvaliteten i dagtilbuddene, og den nye styrkede pædagogiske læreplan træder forventeligt i kraft til august 2018. Det vil betyde et øget fokus på, hvordan man leder ”på kvalitet”, altså hvordan man sikrer en udvikling af det pædagogiske arbejde og etableringen af læringsmiljøer, der øger børns læring og trivsel.
Debatten om kvalitet i dagtilbud foregår imidlertid på mange niveauer, og nogle gange også meget langt fra hverdagen ude i dagtilbuddene. På denne konference sætter vi fokus på den ledelse, der går tæt på børnene, og på den ledelse, der leder læring, trivsel og dannelse.


Deltagerne på denne konference vil:
• Blive klogere på, hvordan man leder med fokus på den nye styrkede læreplan. 
• Få indblik i den afgørende relation mellem ledelse og pædagogisk kvalitet.
• Blive introduceret til, hvad effektive læringsmiljøer betyder, og hvordan man leder dem.
• Få bud på, hvordan man som leder kan sikre, at de politiske ambitioner for dagtilbudsområdet bliver indlejret i praksis.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til ledere i daginstitutioner, pædagogiske konsulenter og ledere på forvaltningsniveau samt alle andre med interesse for professionel, faglig ledelsesudvikling på daginstitutionsområdet.

Konferencen afholdes også i Horsens den 7. marts 2018.

Download detaljeret program her.

Program - 6. marts 2018, Lyngby

08.30 - 09.00

Tjek ind samt kaffe/te om morgenmad

09.00 - 09.05

Velkomst og praktiske beskeder

v/Dafolo

09.05 - 10.05

Ledelse af kvalitet - evidens fra EPPSE-forskningen


v/Brenda Taggart, seniorforsker ved Institute of Education, University College London Denne første del af formiddagens oplæg vil præsentere EPPSE-projektets baggrund og diskutere den meget afgørende relation mellem ledelse og kvalitet. Oplæggets pointer baserer sig på fund fra projektet “The Effective Pre-school, Primary and Secondary Education project (EPPSE 1997-2014)”, som var Europas største længdesnitsstudie, der har fulgt over 3000 børn med det formål at undersøge de positive effekter af dagtilbud af høj kvalitet på børnenes udbytte på lang sigt.

10.05 - 10.30

Pause med frugt 

10.30 - 11.30

Ledelse af kvalitet – evidens fra EPPSE-forskningen, del 2

v/Brenda Taggart, seniorforsker ved Institute of Education, University College London I oplæggets anden del undersøges det, hvad mange års forskning viser om børnenes udbytte af effektive læringsmiljøer, og hvad effektiv ledelse er. Også her trækkes der bl.a. på fund fra EPPSE-projektet, og selvom ledelse ikke var det primære fokus i projektet, viser analyse af data fra projektet med al tydelighed, at ledelse spiller en meget afgørende rolle i udviklingen af dagtilbud af høj kvalitet. 

11.30 - 12.30

Frokost

12.30 - 13.45

Ledelse af kvalitet i praksis - med den styrkede læreplan som fælles retning

v/Stine Elverkilde, udviklingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune på 0-18-årsområdet Den styrkede læreplan skal sikre, at det bliver tydeligt, hvilket pædagogisk fundament alle dagtilbud skal bygge på for at skabe en tryg og udviklende hverdag for alle børn. Men hvordan kan arbejdet med at implementere den nye læreplan i den enkelte daginstitution bidrage til at omsætte viden om pædagogisk kvalitet til pædagogisk praksis? Det vil dette oplæg forsøge at give en række svar på.

13.45 - 14.15

Pause

14.15 - 15.30

Børnecentreret dagtilbudsledelse

v/Margrethe Andersen, chefkonsulent og lektor, UCC
Ledelse af dagtilbud har stor betydning for, om børnene opnår den trivsel, udvikling og læring, som de har brug for. Ledere i dagtilbud skal være optagede af, hvad børnene skal få ud af at være i dagtilbuddet, og inspireret af blandt andet forskerne Viviane Robinson og Brenda Taggart vil dette oplæg sætte fokus på det børnecentrerede perspektiv i dagtilbudsledelse. Ledelsesopgaven i dagtilbud nu og i fremtiden handler om at lede strategiske læreprocesser i organisationen, og lederne skal sætte rammerne for og lede dagtilbuddets  læringsmiljøer for både børn og voksne. Der vil være lejlighed til refleksion undervejs.

15.30

Tak for i dag

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 6. marts 2018, kl. 8.30 - 15.30
Konferencested: Scandic Lyngby, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby
Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 5. februar 2018. Fristen er forlænget. Det er stadig muligt, at tilmelde sig.
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk 

Tilmeld dig inden den 19. januar 2018 og få kr. 200,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.