Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Ledelse af kvalitet i dagtilbud

25. oktober, 2017
København

Vi sætter fokus på den ledelse, der går tæt på børnene, og på den ledelse, der ”leder læring”.

Der er i øjeblikket stort fokus på at højne kvaliteten i dagtilbuddene, og arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan afsluttes snart. I halen af den vil følge et fokus på, hvordan man leder ”på kvalitet”, altså hvordan man sikrer en udvikling af det pædagogiske arbejde og etableringen af læringsmiljøer, der øger vores børn læring og trivsel.

Debatten om kvalitet i dagtilbud foregår imidlertid på mange niveauer, og nogle gange også meget langt fra hverdagen ude i dagtilbuddene. På denne konference ønsker vi derfor at sætte fokus på den ledelse, der går tæt på børnene, og på den ledelse, der ”leder læring”.

Konferencen henvender sig til ledere i daginstitutioner, pædagogiske konsulenter og ledere på forvaltningsniveau samt alle andre med interesse for professionel, faglig ledelsesudvikling på daginstitutionsområdet.

Konferencen afholdes også i Kolding den 26. oktober 2017. 
 

Download detaljeret program her.

Program - 25. oktober 2017, København

08.30 - 09.00

Tjek ind samt kaffe/te om morgenmad

09.00 - 09.10

Velkomst og praktiske beskeder

v/Dafolo

09.10 - 10.30

Ledelse af kvalitet - evidens fra EPPSE-forskningen


v/Brenda Taggart, seniorforsker ved Institute of Education, University College London
Dette oplæg vil præsentere EPPSE-projektets baggrund, børnenes udbytte og diskutere den meget afgørende relation mellem ledelse og kvalitet. Vi vil udforske, hvad effektive læringsmiljøer betyder, og hvordan man sikrer en effektiv ledelse af dem. Oplæggets pointer baserer
sig på fund fra projektet “The Effective Pre-school, Primary and Secondary Education project (EPPSE 1997-2014)”, som var Europas største længdesnitsstudie, der har fulgt over 3000 børn med det formål at undersøge de positive effekter af dagtilbud af høj kvalitet på børnenes udbytte på lang sigt.

10.30 - 11.00

Pause med frugt 

11.00 - 12.00

Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis


v/Stine Elverkilde, udviklingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune på 0-18-årsområdet Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet gør en stor forskel på børns videre livsforløb. Men hvordan bliver ny viden til ny handling i praksis? Gennem teoretisk viden om og praksiseksempler på, hvilken ledelsespraksis der fremmer kvalitet, sættes der i dette oplæg fokus på de lledelsesmæssige dilemmaer, der er forbundet med at skabe en professionel kultur, hvor viden bliver til handling i praksis, og hvor barnets udvikling, læring og trivsel er i fokus.

12.00- 13.00

Frokost

13.00 - 14.00

Fælles retning – metoder og systematik som hjælp til at løfte den pædagogiske kvalitet


v/Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg Kommune
I Svendborg Kommune er der sat fælles fokus på systematik og på metoder og retning i forhold til den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. I dette oplæg fortælles der om, hvordan der i Svendborg Kommune arbejdes med tidlig opsporing som en del af arbejdet med at styrke kvaliteten i dagtilbuddene og om samarbejdsprocesserne i den forbindelse. Derudover vil kommunens tanker om og arbejde med læringsledelse og et fælles arbejdsgrundlag blive præsenteret.
Til sidst i oplægget diskuteres det, hvordan data og teori omsættes til en pædagogisk praksis, og hvordan ledelsen bedst faciliterer de processer.

14.00 - 14.30

Pause

14.30 - 15.30

Skaber nye ambitioner for dagtilbud nye ambitioner for ledelse af dagtilbud?


v/Søren Voxted, lektor på Institut for Marketing & Management, SDU
De politiske ambitioner med og opmærksomheden på dagtilbud er aktuelt større end i mange år. Det gør, at området står over for forandringer og tiltag, der vil påvirke sektoren markant og udfordre dens ansatte i væsentligt omfang. Det er ikke nogen selvfølge, at de ansatte ”bare”
kan løfte de nye opgaver. En succesrig udvikling af tilbuddene til vores yngste borgere kræver ledelse. Netop ledelse er omdrejningspunktet for dette oplæg. Her vil der blive sat ord og perspektiver på, hvad det er for opgaver, og hvilken rolle dagtilbudsområdets ledere står overfor,
hvis det skal lykkedes at få de politiske og strategiske mål for området indlejret som en ny praksis blandt sektorens ansatte.

15.30

Tak for i dag

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 25. oktober  2017, kl. 8.30 - 16.00
Konferencested: Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 København
Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 20. september 2017.

Tilmeld dig inden den 15. august 2017 og få kr. 300,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.