Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KOMPETENCEUDVIKLING

Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber (udsat til efteråret)

Efter aftale
Online via zoomVi taler en hel masse om faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber.

Men det er ikke altid, vi gør det, vi ved, er det rigtige - for at lykkes med vores daglige ledelsesopgave.

På denne webinarrække bliver I klogere på, hvad der skal til.

For at mindske gabet mellem det vi ved og det vi rent faktisk gør, så skal der trænes. Også i ledelse gælder det nemlig, at træning og øvelse gør mester. 

I får som ledelsesteam mulighed for at starte træningsbanen sammen med andre teams, der er i gang med det samme træningspas som jer. Det motiverer i sig selv, er vores erfaring.

Hvad får I med hjem?

I får konkrete værktøjer til jeres faglige ledelsesopgave. Det sker gennem differentierede øvelser og masser af træning.

KURSET består af en basispakke og tre praksisnære webinarer. Webinarerne er alle bygget op efter læringscirklens elementer. Og der sættes spot på, hvordan I faciliterer de processer, der knytter sig til læringscirklen.

Vi er tæt på praksis i alle webinarerne. For eksempel med:

 • Små vidensoplæg med erfaringer og cases fra hverdagen
 • Gennemgang af konkrete redskaber med bl.a. videoeksempler
 • Dialoger og videndeling med afsæt i videomateriale, samtalesaloner, rollespil m.m.
 • En forpligtende afslutning med specifikke prøvehandlinger for eget ledelsesrum.

Basispakke 

Basispakken udgør en vigtig og nødvendig del af det forberedende arbejde. Pakken knytter sig til bogen "Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber", som udgør det centrale vidensfundament for hele tænkningen bag webinarrækken.

Basispakken er et obligatorisk afsæt for jeres deltagelse og består af:

 1. Bogen "Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber"
 2. En læsebrille, der guider jer gennem vigtige teoretiske begreber og redskaber
 3. Videomateriale, der viser eksempler på udvalgte dele af bogens pointer
 4. En læselog, hvor I samler de spørgsmål og opmærksomheder, I møder undervejs
 5. Refleksionskort, der guider jer i en fælles faglig læseoplevelse i jeres ledelsesteam.


Webinarer

I kan vælge at deltage i et, to eller alle tre webinarer:

Webinar 1: 
Professionelle læringsfællesskaber (PLF) – analyse og prioritering

 

Webinar 2:
Professionelle læringsfællesskaber (PLF) – fra data til handling

 

Webinar 3:
Professionelle læringsfællesskaber (PLF) – observation, refleksion og evaluering

 

-----------------------

Opfølgning tæt på jeres praksis

Vi ved, at tæt sparring, egne prøvehandlinger og systematisk opfølgning er nødvendigt for at skabe varige forbedringer i praksis. Derfor tilbyder vi et stærkt for- og efterarbejde. Udover de tre webinarer har I mulighed for at tilkøbe en tæt opfølgning og sparring omkring ledelsesteamets læreprocesser både før og efter jeres deltagelse i webinarrækken.

For deltagere, der er tilmeldt alle tre webinarer, tilbyder vi en gratis sparring. I bestemmer, om sparringen placeres før eller efter jeres deltagelse i webinarrækken:

Sparring FØR jeres deltagelse i webinarrækken:

 • 1 times online eller fysisk sparring på jeres refleksions- og læreprocesser i forbindelse med basispakkens indhold og jeres arbejde med de tilknyttede redskaber.
 • Forventningsafstemning og introduktion til jeres faciliterende arbejde med udgangspunkt i læringscirklen, samt rådgivning om, hvordan I bedst skal håndtere læringsforløbet lokalt.

Sparring EFTER webinarrækken:

 • 1 times online eller fysisk sparring, der tager afsæt i jeres lokale spørgsmål og ståsted efter, I har gennemført webinarrækken og afprøvet forskellige prøvehandlinger i egen praksis.

Der vil for alle deltagere i webinarerne være mulighed for ekstra tilkøb af praksisnær opfølgning lokalt, der matcher jeres næste udviklingstrin. 

Kursusledere

Malene Ringvad, selvstændig skolelederkonsulent og indehaver af konsulentfirmaet Ringvad.

Lene Zacharias, skolelederkonsulent i Roskilde Kommune og konsulent i konsulentfirmaet Ringvad – ledelse og læring.

Pædagogisk konsulent fra Dafolo.

Praktiske oplysninger

Webinarrækken er udsat til efteråret. Nye datoer følger ultimo maj 2021.

Webinar 1: 17. maj 2021, kl. 14.00 - 17.00
Webinar 2: 31. maj 2021, kl. 14.00 - 17.00
Webinar 3: 10. juni 2021, kl. 14.00 - 17.00

Konferenceform: 
Online via Zoom.
Link udsendes senest dagen før til de tilmeldte via oplyst mailadresse.

Pris:
Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og ét valgfrit webinar.

Kr. 4.498,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og alle tre webinarer (hele pakken). I denne pris tilbydes 1 times gratis online eller fysisk ledelsessparring til det samlede ledelsesteam før eller efter webinarrækken.

Ved 3 eller flere tilmeldinger fra samme institution tilbydes 10 % rabat på tilmeldingen (hele pakken).

Tilmelding

Bindende tilmelding senest den 16. april 2021
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Faktura sender vi umiddelbart efter frist for tilmelding.. 

Øvrige betingelser:
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget. Dafolo retter sig efter Sundhedsstyrelses retningslinjer om Covid-19.

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.