Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

WEBINARRÆKKE

Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber

06. oktober, 2021
Online via zoom

Hvad er de vigtigste begrundelser for at arbejde som PLF i skolen? Hvorfor skal skolens professionelle bruge flere kræfter på et systematisk samarbejde? Og hvorfor er det en lederopgave at være med til at udvikle og facilitere selve samarbejdet i PLF?

Det er sværere at samarbejde som et professionelt læringsfællesskab, end vi tror. For de fleste lærere og pædagoger kræver det både træning og en psykologisk såvel som strukturel modning, hvis samarbejdet skal have betydelig effekt på elevernes læring og trivsel.

Samarbejdsopgaven i skolen kalder derfor både på ledernes og på vejledernes facilitering, ligesom den kalder på en ledelsesmæssig opfølgning og løbende feedback. Der er brug for faglig ledelse tæt på praksis, hvis man på skolerne vil opnå stærke kompetencer til fælles planlægning og pædagogiske analyser med brug af data. For samarbejdsevnen skal ledes og trænes på lige fod med undervisningens didaktik.

Webinarrækken henvender sig til ledere og vejledere i skolen, der har brug for at blive klogere på transformationsprocessen fra en undervisningskultur til en læringskultur og de strategier og greb, den kalder på. Målgruppen er ledelsen og de øvrige professionelle, der ønsker at skærpe og træne deres egne kompetencer til den faglige ledelsesopgave helt tæt på samarbejdet om elevernes læring og trivsel.

Webinarrækken indeholder 3 forskellige temaer:

Webinar 1: Transformationen fra undervisningskultur til læringskultur
Webinar 2: De nødvendige samarbejdskompetencer om elevernes læring
Webinar 3: Lederen som træner og facilitator af samarbejdet

 

Hvad får I med hjem?

Webinarrækken består af en basispakke, som I får tilsendt, og tre praksisnære webinarer om at lede skolen mod et professionelt læringsfællesskab. 

Vi er tæt på praksis i alle webinarerne. For eksempel med:

 • Små vidensoplæg med erfaringer og cases fra hverdagen med professionelle læringsfællesskaber.
 • Gennemgang af konkrete redskaber med bl.a. videoeksempler fra lederes praksis.
 • Dialoger og videndeling på tværs med afsæt i videomateriale.
 • Forslag til prøvehandlinger for eget ledelsesrum.

Webinarer

I kan vælge at deltage i et, to eller alle tre webinarer. Basispakken er en del af forløbet uanset, hvor mange webinarer I tilmelder jer.

Basispakken

Basispakken udgør en vigtig del af det forberedende arbejde til deltagelse i webinarrækken. Indholdet knytter sig til bogen "Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber", som udgør det centrale vidensfundament for webinarrækken. Den tager udgangspunkt i den omfattende forskning i forudsætningerne for professionelle læringsfællesskaber og i effekten af samarbejdet, når det lykkes. Ved at arbejde med bogens kapitler kommer I tættere på følgende spørgsmål:

 • Hvilke forventninger skal vi have til udbyttet af de professionelle læringsfællesskaber i skolen? 
 • Hvorfor er det nødvendigt, at lederne involveres i samarbejdet for at sikre, at samarbejdet kommer eleverne til gavn? 
 • Hvilke kompetencer kræver det af medarbejderne – og af lederne?
 • Hvordan skal lederne gribe opgaven an?
 • Hvad fortæller forskningen? 
 • Hvordan kan vi oversætte det til hverdagsbilleder og hverdagsbegreber?

Arbejdet med basispakken vil være et godt afsæt for den indledende dialog i ledelsesteamet og med vejlederne på skolen, og det vil klæde jer godt på til webinarrækkens praksisrettede indhold og fokus.

Basispakken består af:

 1. Bogen "Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber", Dafolo 2020.

 2. Materiale, der hjælper jer til en fælles læseoplevelse.

 3. Videomateriale, hvor ledere og forfattere fortæller om deres arbejde med PLF på skolen.

 4. Refleksionsspørgsmål, hvor I forbereder jeres læreproces.

Kursusledere

Malene Ringvad, selvstændig skolelederkonsulent og indehaver af konsulentfirmaet ’Ringvad – Ledelse og læring’
Lene Zacharias, pædagogisk konsulent, Dafolo.

Praktiske oplysninger

Webinar 1: 6. oktober 2021, kl. 14.00 - 17.00
Webinar 2: 1. november 2021, kl. 14.00 - 17.00
Webinar 3: 1. december 2021, kl. 14.00 - 17.00

Konferenceform: 

Webinar via Zoom.
Link udsendes senest dagen før til de tilmeldte via oplyst mailadresse.
Dafolo står klar til at hjælpe, hvis teknikken eller andet skulle udfordre.

Pris:

Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og ét valgfrit webinar.

Kr. 4.998,- ekskl. moms pr. deltager for basispakken og alle tre webinarer (hele pakken). I denne pris tilbydes 1 times online ledelsessparring til et samlet ledelsesteam og eventuelle vejledere før eller efter webinarrækken.

Ved 3 eller flere tilmeldinger fra samme institution tilbydes 25 % rabat på tilmeldingen (hele pakken).

Tilmelding:

Bindende tilmelding senest den 30. august 2021 (tilmelding efter først til mølle-princippet). Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Faktura fremsendes fra Dafolo efter tilmeldingsfristens udløb. 

Yderligere oplysninger:

Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Øvrige betingelser:

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse webinarrækken ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.