Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

LÆRINGSDAG

Læringsdag (virtuelt) Ledelse og implementering af co-teaching

03. februar, 2021

Tag med på virtuel og fysisk læringsdag med bl.a. co-teaching-eksperten
Wendy Murawski. Wendy Murawski vil gennem dialog og inspirerende oplæg hjælpe deltagerne med at sætte retning for deres co-teachingarbejde.

  • Virtuel læringsdag den 03.02.2021: Ledelse og implementering af co-teaching 1.0
  • Fysisk læringsdag i Brøndby den 11.05.2021: Ledelse og implementering af co-teaching 2.0 – Tæt på praksis (Læs mere om 2.0 i Brøndby her. OBS: Rabat ved samlet  tilmelding til 1.0 og 2.0). 
  • Fysisk læringsdag i Horsens den 12.05.2021: Ledelse og implementering af co-teaching 2.0 – Tæt på praksis (Læs mere om 2.0 i Horsens her. OBS: Rabat ved samlet  tilmelding til 1.0 og 2.0). 

Målgruppe:

For alle, der er i gang med eller påtænker at gøre co-teaching til en del af deres pædagogiske praksis, både ledere og ressourcepersoner på den enkelte skole, men også som en del af samarbejdet på tværs af skoler, mellem ressourcepersoner og med inddragelse af PPR. Der er ikke krav om at være gået i gang med co-teaching.

 

Virtuel læringsdag den 03.02.2021:

På denne online læringsdag vil Wendy Murawski og Cristina Gulløv co-teache om Ledelse og implementering af co-teaching.

Deltagerne vil få konkrete værktøjer til at lede og implementere co-teaching, herunder:

  • Prioriteringsværktøjer
  • Planlægningsværktøjer
  • Værktøjer til teamsamarbejdet.

I løbet af dagen vil der blive sat fokus på den inkluderende læringstilgang og rationalet bag at samarbejde for at imødekomme mange forskellige behov. Deltagerne vil få øje på, hvordan co-teaching passer ind i deres nuværende praksis, ligesom de vil blive introduceret for en række nøglespørgsmål i relation til at implementere og vedligeholde en co-teaching-ordning.

Derudover vil Wendy Murawski dele tips og ideer til at identificere stærke co-teaching-partnerskaber og skabe en mere inkluderende og samarbejdsorienteret kultur på skolen.

Deltagerne vil blive introduceret for en række nøglekompetencer i co-teaching – hvad skal man som leder kigge efter, lytte efter og spørge om, når man arbejder med co-teaching-teams? Hun vil desuden facilitere en dialog omkring de forskellige måder, man som leder kan give feedback til teams i forbindelse med fælles planlægning og undervisning – med elevernes øgede læring for øje.

Via processer faciliteret af Dafolos konsulenter for deltagerne mulighed for at arbejde med nogle af læringsdagens pointer og redskaber og relaterer det til egen praksis. 

Den online-læringsdag på Zoom vil blive en dynamisk dag præget af de 6 co-teahing tilgange, i en vekslvirkning mellem fælles oplæg i større og mindre grupper, arbejde, refleksionøvelser dialog i små break-out sessioner, løbende polles, videoer og andet.

Dagen er for alle, der er i gang med eller påtænker at gøre co-teaching til en del af deres pædagogiske praksis, både på den enkelte skole, men også som en del af samarbejdet på tværs af skoler, mellem ressourcepersoner og med inddragelse af PPR. Der er ikke krav om at være gået i gang med co-teaching.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.
Vi gør opmærksom på, at Wendy Murawskis oplæg er på engelsk

 

Wendy Murawski:

Wendy Murawski er en af USA’s førende eksperter i co-teaching. Hun er ph.d., har vundet flere nationale priser for sit arbejde med og sine publikationer om co-teaching og ikke mindst er hun en sprudlende oplægsholder. Wendy er Executive Director ved Center for Teaching and Learning på California State University, Northridge (CSUN).

Cristina Gulløv

Cristina Gulløv er lektor ved UC SYD og er lige netop ved at færdiggøre et ph.d.-projekt om Pædagogers arbejde med elevers trivsel og læring i skolen og i samarbejdet med lærerne; herunder i forhold til mulighederne ved co-teaching. 

Før læringsdagen:

  • Før selve dagen udfylder deltagerne et kort spørgeskema, der giver Wendy Murawski og de øvrige oplægsholdere mulighed for at skræddersy læringsdagen til de tilmeldte. 
  • To uger før læringsdagen modtager deltagerne desuden en flipped learning-pakke indeholdende en video samt en artikel.

 

Læringsdag 1.0 afholdes 3. februar 2021 virtuelt. 
 

  • Fysisk læringsdag i Brøndby den 11.05.2021: Ledelse og implementering af co-teaching 2.0 – Tæt på praksis (Læs mere om 2.0 i Brøndby her. OBS: Rabat ved samlet  tilmelding til 1.0 og 2.0). 
  • Fysisk læringsdag i Horsens den 12.05.2021: Ledelse og implementering af co-teaching 2.0 – Tæt på praksis (Læs mere om 2.0 i Horsens her. OBS: Rabat ved samlet  tilmelding til 1.0 og 2.0). 

Download detaljeret indbydelse med program her. 

Program - 3. februar 2021, virtuelt (Ny dato)

08.30 - 08.40

Velkomst

v/Dafolo

08.40 - 09.25

BLOK 1: Om co-teaching som fundament for et inkluderende læringsmiljø

v/Wendy Murawski

I dagens første blok vil Wendy Murawski med fokus på en inkluderende læringstilgang og rationalet bag at samarbejde for at imødekomme mange forskellige behov. Deltagerne vil få øje på, hvordan co-teaching passer ind i deres nuværende praksis, ligesom de vil blive introduceret for en række nøglespørgsmål i relation til at implementere og vedligeholde en co-teaching-ordning.

09.25 - 09.35

Pause

09.35 - 10.35

BLOK 2: Om at skabe stærke co-teaching-teams og give feedback

v/Team Teaching med små refleksionsrum ved Wendy Murawski og Cristina Gulløv

I denne blok vil der blive delt tips og ideer til at identificere stærke co-teaching-partnerskaber og skabe en mere inkluderende og samarbejdsorienteret kultur på skolen. Deltagerne vil blive introduceret for en række nøglekompetencer i co-teaching – hvad skal man som leder kigge efter, lytte efter og spørge om, når man arbejder med co-teaching-teams?

10.35 - 10.45 

Pause

10.45 - 11.45

BLOK 3: De 6 tilgange i praksis

v/Stationsundervisning Wendy Murawski og Cristina Gulløv

I denne blok vil deltagerne blive introduceret for og få mulighed for at dykke ned i de 6 tilgange i co-teachingtilgange.

11.45 - 12.15

Frokostpause

12.15 - 13.00

Faciliterede processer

v/ Dafolo

Hvad tager du med fra formiddagens program og hvad betyder det for jeres arbejde med co-teaching ude på skolerne?


13.00 - 14.45

BLOK 4: Om at opbygge kapacitet og bæredygtighed

v/ Parallel undervisning Wendy Murawski og Cristina Gulløv

I blok 4 sættes fokus på strategier for, hvordan man som leder gennem brugen af dataindsamling og -analyse kan underbygge en bæredygtig co-teaching-ordning.
I denne blok berøres også skemalægning, ligesom deltagerne vil få stillet en række materialer og skabeloner til rådighed til fri afbenyttelse og mulighed for tilpasning til egen praksis.

14.45 - 15.00

Opsamling, evaluering og tak for i dag

v/ Dafolo

 

Vi gør opmærksom på, at Wendy Murawskis oplæg er på engelsk samt dele af  Cristina Gulløvs oplæg. 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om læringsdagen Ledelse og implementering af co-teaching 1.0

Tidspunkt: 3. februar 2021, kl. 08.30 - 15.00. (Ny dato)

Konferenceform: Virtuel læringsdag. Link udsendes dagen før læringsdagen til de tilmeldte via oplyst mail-adresse. 

Konferencesprog: Engelsk og dansk.

Pris: 1.500,- kr. ekskl. moms pr. deltager. 
Prisen er inkl. en OVERRASKELSE, som fremsendes inden afholdelse samt bogen "Ledelse af co-teaching" af Wendy Murawski (udkommer ca. januar 2021).

Pakkepris
Tilmeldes den online læringsdag den 3. februar 2021 samt den fysisk læringsdag vedr. co-teaching i enten Horsens den 11. maj 2021 eller Brøndby den 12. maj 2021 er prisen kr. 3.298,- ekskl. moms pr. deltager. 

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 15 . januar 2021. (Tilmelding efter først til mølle-princippet). 
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Faktura fremsendes fra Dafolo efter tilmeldingsfristens udløb. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.