Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KOMPETENCEUDVIKLING

Løft kompetencerne i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Efter aftale
Efter aftale

Den styrkede pædagogiske læreplan 

I forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan er der fra Børne- og Socialministeriet udstukket en ramme for den tilhørende kompetenceudvikling målrettet:

 • De pædagogiske ledere
 • Faglige fyrtårne i daginstitutionerne
 • Forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter
 • Dagplejere og dagplejepædagoger

Dafolo vil meget gerne i dialog med jer om denne kompetenceudvikling. Der lægges fra ministeriets side af op til en 20-30-50-struktur, hvor 20 % af læringen skal foregå inden selve læringsdagene, 30 % under og 50 % efter.

Netop denne struktur passer rigtig godt med den måde, som Dafolo arbejder på.

Flere af disse forløb omhandler, at de professionelle omkring barnet arbejder kollektivt og formålsrettet med at skabe og opretholde en udviklings- og læringskultur for børn og voksne. Her er der særligt fokus på at udvikle en kultur, hvor det både er den voksne/professionelle og barnet, der er i den lærende rolle. Der bliver på den måde tale om en vedvarende proces, hvor de professionelle arbejder samarbejdsorienteret i tilbagevendende kredsløb af fælles undersøgelser og aktionslæring med henblik på at sikre børnenes leg, læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Ved at vælge Dafolo som samarbejdspartner til denne kompetenceudvikling får I:

Praksisnær og handlingsorienteret kompetenceudvikling der gør en forskel for børnene i dagligdagen og skaber kvalitet i interaktionen mellem børnene og de voksne.

 • Flipped Learning-forløb – før, under og efter de konkrete læringsdage.
 • Løbende sparringer i den pædagogiske praksis ud fra konkrete aftalte praksishandlinger, jf. aktionslæring.
 • Opbygning af professionelle læringsmiljøer/-fællesskaber som en overordnet og konkret refleksionsramme og understøttende struktur.
 • Inspiration til faglig ledelse og en styrket evalueringskultur (med inddragelse af bl.a. ”small data”)
 • Fokus på, hvordan kompetencer forankres og implementeres i praksis, idet det handler lige så meget om kompetenceforankring som om kompetenceudvikling.
 • Hjælp til at gå fra pædagogiske intentioner til pædagogisk praksis vha. klare mål.
 • Redskaber og metoder til lærende reflekterende samtaler, der også kan bruges i vejledningssammenhænge.
 • Taksonomier – der udarbejdes i samarbejde – for de kompetencer, der ønskes erhvervet.

Vi vil gerne tale med jer om, hvordan ovenstående skal se ud i jeres kontekst, så læringsdagene og -forløbene bliver skræddersyet netop til jeres udvikling, behov og ønsker.

Her kan du finde yderligere information om mulighederne for kompetenceudvikling i relation til den styrkede læreplan.

Få et uforpligtende oplæg
Der kan rekvireres inspirationsoplæg om diverse emner, men længerevarende forløb er klart det mest effektive, hvorfor disse foretrækkes. Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af den styrkede pædagogiske læreplan med udgangspunkt i netop de ønsker og udfordringer, som din skole eller kommune står med.

Kontakt
Salgs- og markedskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail: dk@dafolo.dk

Dafolos konsulenter 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.