Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Masterclass om:

Masterclass om: Mod i ledelse

23. januar, 2020
Aarhus

”En modig leder tør være inddragende, selv om det kan være voldsomt besværligt. Man skal turde stå ved sine egne begrænsninger i stedet for at bilde sig ind, at man som leder har overblik og indsigt i hele organisationen, og at man dermed kan træffe kloge beslutninger uden at trække på medarbejdernes kompetencer ... Modet til at inddrage hænger i øvrigt tæt sammen med modet til at fejle.

Det handler om et opgør med idealet om den fejlfri leder og den fejlfri medarbejder. Det er umuligt at løse fremtidens udfordringer uden at arbejde sammen og prøve sig frem undervejs.” – direktør Rane Willerslev i Den modige leder (Dafolo, 2018)

Der er ingen tvivl om, at begrebet mod er en fascinerende størrelse. Mod rummer noget særligt og kan hjælpe os med at få øje på noget nyt, ligesom mod kan inspirere til at handle på nye måder. Mod tilføjes yderligere en interessant dimension, når det sættes i forbindelse med ledelse, for hvordan kan de to begreber forstås sammen, hvad kan mod medvirke til, når vi taler om ledelse, og hvad vil det egentlig sige at være en modig leder?

På denne masterclass får du som leder nye perspektiver på, hvad vil det sige at være en modig leder, og hvordan modig ledelse kan udøves. De tre oplægsholdere, der kommer fra både den offentlige og private sektor, kommer i deres oplæg med konkrete bud på, hvordan mod kan udøves i det komplekse ledelsesfelt, og deler egne erfaringer med og overvejelser over, hvordan ledelse, medarbejdere og samskabelse kan fi nde sted på nye måder.

Dagen slutter på velsmagende vis af med en vinsmagning.

Mod i ledelse henvender sig til ledere, konsulenter og iværksættere inden for private og offentlige organisationer og alle, der interesserer sig for ledelse og personlig udvikling.

Download detaljeret program her.

Program - 23. januar 2020, Aarhus

12.30-13.00

Registrering og sandwich

13.00-13.10

Velkomst

v/Dafolo

13.10-13.40

Introduktion v/ Karsten Mellon, forfatter og ledelseskonsulent

I sit indledende oplæg peger Karsten Mellon på mod som et relevant ledelsesgreb
i moderne ledelse og på nogle mulige årsager til begrebets stigende popularitet.
Oplægget kommer bl.a. ind på, hvorfor mod kan opfattes som hørende
sammen med lederens integritet, ydmyghed og sårbarhed. Modet til at fejle
synes at have et væsentligt potentiale, og oplægget vil komme med eksempler
fra den kommunale scene.

13.40-14.40

Den modige, visionære leder: Vilje og evne til at sætte retning v/ Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

Ledelseskommissionen kræver af alle ledere, at de kan sætte, oversætte og omsætte en retning for (deres del af) organisationen. Men hvad betyder det? Og hvad kræver det? Under oplægger kommer vi ind på, hvordan det kræver mod og troværdighed at sætte en retning, der skaber værdi for borgerne og samfundet og er i overensstemmelse med de målsætninger, de legitimt valgte politikere har vedtaget, samt ens egne ledelsesværdier. I forlængelse heraf diskuteres personlige ledelsesgrundlag som en måde at styrke modet og betingelserne for at handle modigt i en organisatorisk kontekst. Både oplægsholderens og deltagernes egne erfaringer vil blive inddraget.

14.40-15.00

Pause

15.00-16.00

Evigt stigende krav til ledere – og til netop DIG v/ Claus Bretton-Meyer,
tidligere administrerende direktør i DBU

Den moderne leder skal konstant udvikle og transformere sin organisation og i høj grad sig selv. Og det kræver ægte personligt mod. Mere end nogensinde har vi ledere brug for at forstå os selv og en omverden i hastig udvikling, og i
forlængelse heraf har vi brug for at udvikle et stærkt værdigrundlag og stærke principper for at navigere sikkert mod stigende krav fra ledelse og bestyrelse.

I dette oplæg giver Claus Bretton-Meyer et detaljeret indblik i sit arbejde med at genrejse og udvikle DBU (Dansk Boldspil-Union) og i, hvordan man kommer videre fra et millionunderskud og en position som nummer 54 på FIFA’s rangliste for herrelandshold. Det har krævet skarpt fokus på en ny vision, nye strategiske hovedindsatsområder, en passion for ledelse og transformation, konkrete værktøjer – og ikke mindst mod.

16.10-16.30

Spørgsmål og dialog

16.30-17.30

Vinsmagning

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 23. januar 2020, 12.30-17.30.

Konferencested: Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Konferencesprog: Masterclass foregår på dansk

Pris: Kr. 1.298,- ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme organisation (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding fra den 20. december 2020.
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk

Se yderligere betingelser i detaljeret program.

Tilmeld dig inden den 1. december 2019 og få bogen Den kritiske leder uden beregning.

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.