Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Mini-konference om Learning pipeline og ledelse af læring, København

21. marts, 2018
København

Når forvaltning, ledere og medarbejdere spiller sammen om kerneopgaven: at udvikle livsglade og livsduelige børn og unge

Til denne konference stiller vi skarpt på, hvordan alle aktører i systemet ved hjælpe af klare roller og feedback kan bidrage til samarbejde og løbende læring. Det er lettere sagt end gjort at få alle til at bidrage til at udvikle kvaliteten af kerneopgaven. Denne konference vil give dig ny viden om og værktøjer til distribueret ledelse, professionelle læringsfællesskaber, feedbackkultur, implementering og evaluering inden for skoleverdenen.

Målgruppe
Konferencen er særligt henvendt til skoleledere, afdelingsledere, pædagogiske konsulenter, forvaltningsledere, chefer og andre skolepraktikere med interesse for, hvordan man bedst udvikler læringskulturer.

Mini-konferencen afholdes også den 22. marts 2018 i Aarhus.

Download detaljeret program her.

Program - 21. marts 2018, København

13.00 - 13.15

Velkommen v. Dafolo og LEAD – enter next level

13.15 - 14.15

Inspirationsoplæg - Hvordan kan Learning Pipeline anvendes i en offentlig kontekst?

v/Martin Østergaard, direktør for skoleforvaltningen i Aalborg Kommune 

Dette spørgsmål bliver der givet to meget forskellige bud på i dette oplæg. Begge bud er velafprøvede i to store kommuner i Danmark. Det første bud fokuserer på anvendelse af Learning Pipeline som rolle og forventningsafstemning. Anvendelsen af Learning Pipeline har understøttet lederens bevidsthed om deres nye roller i en gennemgribende organisationsændring, der har krævet ændret ledelsesadfærd i organisationen. Ledelseslagene er blevet ændret, og et nyt ledelseslag er tilføjet. 

Det andet bud er anvendelse af Learning Pipeline i ledelsesniveauernes arbejde med kerneydelsen. Efter gennemførelsen af en skolereform og politisk vedtagelse af en ny vision er det helt essentielt, at lederen ved, hvad der forventes i funktionen og på lederens ledelsesniveau. Dette eksempel rummer også pointen om, at det at kende rammerne for en succesfuld udfyldning af jobfunktionen både er vigtigt for arbejdsglæden og kan mindske stress. Hensigten er, at det skal være sjovere, nemmere og bedre. 

Begge bud på anvendelsen bliver formidlet ud fra praktiske eksempler, så der let kan hentes inspiration til lignende processer i egen organisation. 

14.15 - 17.05

Sessionsrunde 1 og 2 inkl. pause
(man skal ved tilmeldingen ønske tre sessioner, hvoraf to bliver opfyldt)

Session 1: Når skoleledelse skal måles og vejes
v/Stephanie Bäckström, partner i LEAD
Hvordan ved vi, om eleverne lærer det, de skal? Hvordan ved vi, om ledere understøtter medarbejdere i at skabe læring og trivsel for eleverne? Hvad er værd at måle på, og hvordan gør man det? Evaluering, måling og begavet brug af data er i stigende grad på dagsordenen over hele uddannelsessektoren. Man ønsker at opbygge en dataunderstøttet evalueringskultur på skolerne. Som led heri ses en stigende interesse for at måle på, hvordan ledelse kan underkastes samme analytiske og databaserede blik. I dette inspirationsoplæg får du indblik i erfaringer med evaluering af skoleledelse og argumentationen for, hvorfor det kan give mening at måle skoleledelse på andre måder end anden ledelse. Skoleleder Jakob Holten Olsen fra Skive Kommune fortæller om sine erfaringer med at evaluere skoleledelse uden tal og grafer i dialogbaseret form, og sessionen tilbyder desuden input til forskellige måder at tænke databaseret ledelse. 

Session 2: Distribueret ledelse: Hvad? Hvorfor? Hvordan?
v/Kim Martin Nielsen, partner i LEAD
Med betegnelser som teamkoordinatorer, vejledere eller bare tovholdere påtager et stigende antal medarbejdere sig en opgave, der falder uden for de sædvanlige rollekategorier med skarpe skel mellem ledelse og medarbejdere.
Denne ”hybrid”-rolle forudsætter, at ledelse rent faktisk kan delegeres til disse funktioner og ikke mindst, at resten af kollegerne lader sig lede af disse. Distribueret ledelse er en organiserings- og ledelsesform, hvor man gennem strukturer og kultur bestræber sig på, at udviklingen kommer både nedefra, fra midten og oppefra på én og samme tid. Det betyder i praksis en organisering, hvor arbejdet og råderummet for hverdagens både drift og udvikling i høj grad kan lægges ud til team, projekt- og arbejdsgrupper, udvalg og fora. I denne session undersøges det, hvilke faldgruber der ligger heri, og hvordan man undgår dem.

Session 3: Implementering – hvad enhver leder burde vide om implementeringsprocesser.
Forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis
Udbydes kun i Aarhus
v/Torsten Conrad, partner i LEAD
Beslutningen om, hvilken intervention eller forandring der ønskes, er første skridt mod forandring; men hvis det ikke medfører en ønsket læring forankret i organisationen, kan tid og ressourcer være spildte. Kommunale implementeringsprocesser er yderst komplekse, og de kan ikke reduceres til enkle modeller, hvis vi ønsker helhedsorienterede og bæredygtige implementeringsprocesser. Det kræver dybere indsigt i og overblik over
de komplekse forhold, hvis flere beslutninger skal føre til det intenderede. I denne session gennemgås de almindelige, men komplekse træk i de kommunale implementeringsprocesser, og de forhold, der kan fremme og hæmme processerne, belyses ud fra implementeringsteori, læringsteori og praksis.

Session 4: Skoleudvikling gennem observation og feedback som ledelsespraksis.
Udbydes kun i København
v/Michala Schnoor, Partner og erhvervspsykolog, Organisation ApS.
Professionelle læringsfællesskaber handler om at skabe gode betingelser for børn og unges læring gennem stærkt samarbejde og løbende læring hos medarbejdere og ledere. Det er med andre ord ikke kun eleverne, der skal lære – effektiv undervisning kræver kontinuerlig læring og forbedring i hele skolesystemet. Så hvordan kan man skabe gode betingelser for medarbejdere og lederes løbende læring? I denne session vil vi se nærmere på observation og feedback som en ledelsespraksis, der fremmer faglig kvalitet og læringskapabilitet på alle niveauer i skolesystemet. Hvad kan netop denne ledelsespraksis bidrage med? Og hvordan gør man det helt konkret?

Session 5: Hvordan leder og styrker skoleledelsen professionelle læringsfællesskaber (PLF)?
v/Anne Brøndum Andersen, konsulent i Dafolo A/S, og Rasmus Gorell Mackenhauer, skoleleder i Mariagerfjord
Kommune

Et af de tydeligste resultater af forskningen inden for professionelle læringsfællesskaber er den afgørende rolle, som skolelederen spiller i PLF-processen ude på skolerne. Det kræver engagement, vedholdenhed, energi og
opmærksomhed fra ledelsen. I denne session får du inspiration fra en konsulent og en skoleleder, der har arbejdet
med forandringsprocesser, specifik videreudvikling og implementering af professionelle læringsfællesskaber på skoler. Der svares på, hvordan skoleledelsen leder og styrker de professionelle læringsfællesskaber på skolen
med konkrete eksempler på implementeringsprocesser, arbejde med læringskultur og strategiske ledelsesovervejelser. Sessionen tager udgangspunkt i blandt andet erfaringer fra PLF Nord-projektet, der er støttet af A. P. Møller Fonden (se www.plf-nord.dk).

17.05 - 17.30

Afslutning, netværk og sandwich ud af døren. 

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 21. marts 2018, kl. 13.00-17.30.
Konferencested: Konferencesalen-1.001-Bygning A-1. sal (Hovedbygningen). Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Pris: Kr. 550. Ved tilmelding af tre eller flere personer fra samme institution ydes der 30 % rabat ved deltager nr. tre og opefter (ved samlet tilmelding). Med i prisen er desuden et abonnement på tidsskriftet Ledelse i Morgen (normalpris 800 kr.).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest 15. februar 2018. Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.