Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

UDDANNELSE

Pædagogisk ledelse tæt på praksis - Hold 1

29. august, 2023
Hvidovre

Uddannelsen starter den 29. august 2023 på Scandic Hvidovre (5 moduler frem til 25. januar 2024).
(Uddannelsen afholdes også i Horsens)
 

Pædagogisk ledelse tæt på praksis

Med denne uddannelse lærer du, hvordan du gennem stærk og systematisk faglig ledelse kan tage det pædagogiske lederskab i din organisation og skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og voksne.

Hvorfor pædagogisk ledelse tæt på praksis?

Der er brug for faglig ledelse tæt på praksis, hvis der skal skabes konkrete forbedringer og læring og trivsel for både medarbejdere, børn og unge. Det fordrer facilitering af gode læringsrum med stærke pædagogiske analyser, der bunder i data fra eleverne.

Men det er sværere at udvikle og gennemføre en stærk og vedholdende (vej)lederadfærd, end vi lige tror, selvom vi kan læse os til det meste, og vi ved, hvad der skal til. Det kræver øvelse og træning at udøve faglig ledelse og at ’gå tæt på praksis’. Stærke faciliteringskompetencer, strukturelle modningsprocesser og et eksplicit fokus på arbejdet med psykologisk tryghed i organisationen er vigtige elementer i enhver udvikling. Samarbejdsevnen skal også ledes og trænes. Det er disse ledelsesgreb, vi træner på denne uddannelse.

Dit udbytte

På uddannelsen lærer du som leder eller vejleder at lede og kvalificere de samar­bejdsrum, fx møder, observationer og sparringer, du har med dine kolleger og medarbejdere. Du får gennem fælles træningsbaner og erfaringsudveksling med ligesindede konkrete redskaber til at komme tæt på den pædagogiske praksis. Vi sætter jeres praksis i centrum og kobler det med nyeste viden og forskning på området.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der gennem din vejledning og ledelse skal lykkes med at skabe øget læring og trivsel for børn, unge og voksne i dagtilbud, skole eller ungdomsuddannelse. Du er fx ressourceperson, vejleder, konsulent, afdelingsleder, skoleleder eller rektor.

På uddannelsen arbejder du med:

 • Hvordan du kan styrke en mere læringsfokuseret ledelsespraksis
 • Hvordan du skaber rammerne for læringsrum, der giver grobund for kreativitet og nytænkning af pædagogisk praksis
 • Hvordan du leder din organisations udviklingsprocesser med fokus på fælles redskaber og systematikker, der skaber læring for alle

Du lærer:

 • At anvende viden og redskaber til at komme tættere på pædagogisk praksis
 • At få blik for børnenes eller de unges stemme som vigtigt data i dine valg af fokusområder
 • At skabe og sætte rammen for læringsrum, der bygger på viden og data og forstyrrer praksis på gode måder
 • At styrke den faglig ledelsesopgave tæt på pædagogiske indsatser som co-teaching/sampraksis og professionelle læringsfællesskaber
 • At styrke den psykologiske tryghed i både ledelsesteam, person­alegruppe og læringsmiljøer
 • At træne faciliteringsgreb i mindre, mellemstore og større grupper af kollegaer

Indhold og opbygning

Uddannelsen tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem teori og din konkrete praksis som leder eller vejleder. Du arbejder med egne cases og erfaringer fra hverdagen undervejs i forløbet. Vi sætter sammen handling på den viden og de refleksioner, uddannelsen giver, så både du og din organisation oplever mærkbare konkrete forbedringer, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver.

Uddannelsen er opdelt i fem moduler med konkrete temaer i centrum:

 • Faglig ledelse af co-teaching/sampraksis
 • Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • Faglig ledelse af psykologisk tryghed
 • Faglig ledelse gennem facilitering af lærende møder
 • Faglig ledelse gennem observationer og sparring i og omkring læringsrummet.

Uddannelsen er tilrettelagt, så:

20% foregår inden selve modulerne (tekstlæsning og refleksion over egen praksis)

30% foregår på modulerne (teori, metoder, dialog og refleksion)

50% foregår efter modulerne (ny viden afprøves i praksis gennem aktionslæring).

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

TID

Alle dage kl. 9-15. To af dagene foregår online via TEAMS.

Start 29. august 2023. Derefter 10. oktober (online), 14. november, 19. december (online) og 25. januar 2024.


STED
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre (Vi forbeholder os ret til at ændre uddannelsesstedet).
 

UNDERVISERE
Uddannelsen varetages af pædagogiske konsulenter hos Dafolo.

PRIS
19.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

EARLY BIRD
Ved tilmelding inden den 19. juni 2023 er prisen 17.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

PRISEN INKLUDERER

 • Materialepakke, artikler og kapitler fra bøger, der knytter sig til de enkelte modulers indhold og tema
 • Forplejning på de fysiske moduler
 • Uddannelsesbevis ved deltagelse i alle moduler.

Mulighed for tilkøb af tre læringsunderstøttende online-samtaler: 5.000 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag).

Uddannelsen kan også rekvireres og skræddersyes til kommuner, skoler og institutioner.

 

TILMELDING
Bindende tilmelding/afbestillingsfrist den 4. august 2023. Uddannelsen gennemføres, men der er få ledige pladser. 

 

 

Tilmeld dig her

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.
 
***

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde