Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Praksisfaglighed i skolen – hvorfor og hvordan?

05. marts, 2024
Roskilde

Den 5. marts 2024 i Roskilde kl. 9-15.30
Konferencen afholdes også den 4. marts 2024 i Horsens


Praksisfaglighed er ikke et nyt begreb i skolen, og det har, med folkeskoleudspillet fra oktober, fået fornyet opmærksomhed. Men hvad er det egentlig, og hvorfor skal vi beskæftige os med det?

Velkommen til denne konference om praksisfaglighed i skolen, hvor vi udforsker, diskuterer og deler indsigt om vigtigheden af praktiske færdigheder og deres integration i undervisningen for at skabe mere engagerede og kompetente elever.

Der er ikke nogen entydig definition på praksisfaglighed. Men nogle centrale elementer går igen: et større fokus på en kropslig og aktiv tilgang til undervisningen, problembaserede eller anvendelsesorienterede elementer, fremstilling af produkter eller afvikling af aktiviteter som led i undervisningen samt samarbejde med erhverv og samfund uden for skolen. Alt dette vil være afgørende for, at nogle af de børn og unge, der i dag får for lidt ud af skolen, kommer gennem deres skoleforløb med et højere udbytte og mere motivation.

Konferencen vil kaste et bredt blik på, hvorfor og hvordan vi lykkes med at gøre undervisningen mere praktisk orienteret og mere varieret, så den er til gavn for alle elever.

På konferencen møder du både bidragsydere fra den anmelderroste antologi Praksisfaglighed i skolen og praktikere, som alle vil bidrage med viden og indsigt i begrebet praksisfaglighed ud fra deres ståsted. Alt dette for at inspirere dig til selv at påbegynde arbejdet med praksisfaglighed i din egen organisation.

MÅLGRUPPEN

Konferencen henvender sig til ledere, vejledere, lærere og pædagoger i skoler og til pædagogiske konsulenter og andre på forvaltningsniveau, der er optaget af at udvikle undervisning, der imødekommer alle elever.

Program - 5. marts 2024, Roskilde

9.00 – 9.30

Tjek ind – kaffe/te og brød 

9.30 – 9.45

Velkomst og faglig intro til dagen v/Dafolo

9.45 – 11.45

Fra praksisfaglighed til praksisfagdidaktik – med afsæt i skolens praktisk-musiske fag v/ Karen Wistoft

Praksisfaglighed går i to retninger: Erhvervsorientering og undervisning. Det politiske ideal er klart: praksisfaglighed skal gennemsyre grundskolen, både for at mindske frafaldet og for at styrke et praksisfagligt ungdomsuddannelses- og karrierevalg. Men der mangler fokus på begrebets undervisningsdimension.

I sit oplæg fokuserer Karen Wistoft på praksisfaglighedens didaktik, dvs. refleksioner over de valg af mål, indhold, form og metoder, der træffes i, med og for undervisningen, samt begrundelser for disse valg i forhold til undervisningens rammebetingelser: Hvem er eleverne, jeg underviser? Hvad er deres forudsætninger, og hvilke sociale, fy­siske, institutionelle og kulturelle rammer undervises der i? Karen Wistoft præsenterer med andre ord en praksisfagdidaktik. Inspireret af Kants’ Sapere aude (vov at bruge din forstand) introducerer hun idealet om Artes aude: Hav mod til at bruge dine færdigheder. Vis, hvad du kan. Stol på det, du gør. Vid, hvilke argumenter der er gyldige i hvilke sammenhænge. Vær forpligtet på at vise, hvad du kan på en sådan måde, at du kan dele din kunnen med andre og sammen med dem træffe begrundede valg.

11.45 – 12.00

Afrunding v/Dafolo

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

Praksisfaglighed i sprogfagene v/ Lene Cicilie Storgaard

I sprogfagene lærer man sprog, og samtidig arbejder man altid med tekster. Når man skal lære sprog gennem tekstarbejde, så læser og skriver man, og det er i sig selv en meget abstrakt færdighed at tilegne sig skriftsprogskompetencer. Eleverne øver sig i at bruge fagbegreber, vendinger, forme sætninger og tekstafsnit. Både når man læser og skriver, foregår der såvel et kognitivt som et praktisk arbejde med sprog, og mange vil forstå det at læse og skrive som en boglig akt. Men sprogarbejdet har også en praksisfaglig dimension, og hvordan kan den forstås? 

14.00 - 14.15

Pause

14.15 – 15.15 

Praksisfaglighed ind og ud af skolen-samarbejdet med omverdenen v/Julie Møller Røjgaard

Lærer Julie Møller Røjgaard er, som mange andre praktikere, allertættest på eleverne, når det lykkes med at omsætte og koble begrebet praksisfaglighed til undervisningen. Julie deler ud af sine erfaringer og fortæller bl.a., hvordan hun allerede fra skoleårets start tilrettelægger sin undervisning efter at styrke elevernes praksisfaglighed. Hun fortæller om, hvordan hun helt konkret har forbundet sin faglige undervisning med sit samarbejde med en lokal virksomhed via Relationsnetværket. 

15.15 - 15.30

Tjek ud og tak for i dag

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE

Karen Wistoft er docent og forskningsprogramleder for Forskningsprogrammet for Praksisfaglighedens Didaktik på Københavns Professionshøjskole. Hun har været professor på DPU, Aarhus Universitet, hvor hun har været involveret i mere end 60 forskningsprojekter inden for både det sundhedspædagogiske og smagsdidaktiske område. Sideløbende har hun været professor ved læreruddannelsen på både Grønlands Universitet og Høgskolen på Vestlandet i Norge. Hendes forskning er altid tæt på praksis i skole, dagtilbud eller læreruddannelse.

Lene Cicilie Storgaard er docent i læse- og skrivedidaktik i danskfaget og tidligere leder af Nationalt Videncenter for Læsning. Hun har tidligere forsket i skrivning og skriftlighed og arbejdet som lektor ved Professionshøjskolen UCC. Hun er cand.mag. i dansk og retorik og har en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Julie Møller Røjgaard er professionsbachelor som lærer i folkeskolen fra Jelling Seminarium i 2013 i fagene dansk, samfundsfag, idræt og svømning. Hun har lige siden undervist i alle fag på Petersmindeskolen i Vejle. Derudover har hun i forbindelse med Projekt Edison undervist i innovation i folkeskolen og afholdt workshops for lærere i Vejle Kommune. For nylig blev hun kåret som årets lærer for hendes bidrag og samarbejde i Relationsnetværket.


TIDSPUNKT

5. marts 2024, kl. 9.00-15.30 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.00-9.30)

STED

Roskilde Kongrescenter (Vi forbeholder os ret til at ændre konferencestedet)

PRIS

Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

EARLY BIRD

Tilmeld dig inden 11. januar 2024, og få early bird pris til 1.998 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2024 (bindende tilmelding) TILMELD DIG


KONFERENCETILBUD

Praksisfaglighed i skolen af Andreas Rasch-Christensen (red.)
Pris: 244,80 kr. ekskl. moms (normalpris 288 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde