Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Praksisfaglighed i skolen – hvorfor og hvordan?

04. marts, 2024
Horsens

Den 4. marts 2024 i Horsens kl. 9-15.30
Konferencen afholdes også den 5. marts 2024 i Roskilde


Praksisfaglighed er ikke et nyt begreb i skolen, og det har, med folkeskoleudspillet fra oktober, fået fornyet opmærksomhed. Men hvad er det egentlig, og hvorfor skal vi beskæftige os med det?

Velkommen til denne konference om praksisfaglighed i skolen, hvor vi udforsker, diskuterer og deler indsigt om vigtigheden af praktiske færdigheder og deres integration i undervisningen for at skabe mere engagerede og kompetente elever.

Der er ikke nogen entydig definition på praksisfaglighed. Men nogle centrale elementer går igen: et større fokus på en kropslig og aktiv tilgang til undervisningen, problembaserede eller anvendelsesorienterede elementer, fremstilling af produkter eller afvikling af aktiviteter som led i undervisningen samt samarbejde med erhverv og samfund uden for skolen. Alt dette vil være afgørende for, at nogle af de børn og unge, der i dag får for lidt ud af skolen, kommer gennem deres skoleforløb med et højere udbytte og mere motivation.

Konferencen vil kaste et bredt blik på, hvorfor og hvordan vi lykkes med at gøre undervisningen mere praktisk orienteret og mere varieret, så den er til gavn for alle elever.

På konferencen møder du både bidragsydere fra den anmelderroste antologi Praksisfaglighed i skolen og praktikere, som alle vil bidrage med viden og indsigt i begrebet praksisfaglighed ud fra deres ståsted. Alt dette for at inspirere dig til selv at påbegynde arbejdet med praksisfaglighed i din egen organisation.

MÅLGRUPPEN

Konferencen henvender sig til ledere, vejledere, lærere og pædagoger i skoler og til pædagogiske konsulenter og andre på forvaltningsniveau, der er optaget af at udvikle undervisning, der imødekommer alle elever.

Program - 4. marts 2024, Horsens

9.00 – 9.30

Tjek ind – kaffe/te og brød 

9.30 – 9.45

Velkomst og faglig intro til dagen v/Dafolo

9.45 – 11.45

Praksisfaglighed i skolen v/ Lene Tanggaard

I dette indledende oplæg vil Lene Tanggaard folde praksisfaglighed ud som begreb. Hvad betyder det, og hvad er begrebets udfordringer og muligheder? Hun giver indblik i forskningen på området og giver bud på, hvad vi kan lære af forskningen i praksisfaglighed og praksislæring. Derudover vil hun knytte praksisfaglighed til skolens hverdag ved at forholde sig til spørgsmålene: Hvad kan praksisfaglighed tilbyde skolen, og hvordan kan det udfordre den ’stillesiddende’ skole? Hvordan kan man give flere elever nye muligheder gennem mere varieret undervisning? Hvad er dilemmaerne, udfordringerne og faldgruberne? Hvad betyder praksisfaglighed for evalueringspraksis i skolen?

11.45 – 12.00

Afrunding v/Dafolo

12.00 – 13.00

Frokost

12.15 – 13.00

Praksisfaglighed i sprogfagene v/ Lene Cicilie Storgaard

I sprogfagene lærer man sprog, og samtidig arbejder man altid med tekster. Når man skal lære sprog gennem tekstarbejde, så læser og skriver man, og det er i sig selv en meget abstrakt færdighed at tilegne sig skriftsprogskompetencer. Eleverne øver sig i at bruge fagbegreber, vendinger, forme sætninger og tekstafsnit. Både når man læser og skriver, foregår der såvel et kognitivt som et praktisk arbejde med sprog, og mange vil forstå det at læse og skrive som en boglig akt. Men sprogarbejdet har også en praksisfaglig dimension, og hvordan kan den forstås? 

14.00 – 14.15

Pause

14.15 - 15.15

Praksisfaglighed ind og ud af skolen-samarbejdet med omverdenen v/Julie Møller Røjgaard

Lærer Julie Møller Røjgaard er, som mange andre praktikere, allertættest på eleverne, når det lykkes med at omsætte og koble begrebet praksisfaglighed til undervisningen. Julie deler ud af sine erfaringer og fortæller bl.a., hvordan hun allerede fra skoleårets start tilrettelægger sin undervisning efter at styrke elevernes praksisfaglighed. Hun fortæller om, hvordan hun helt konkret har forbundet sin faglige undervisning med sit samarbejde med en lokal virksomhed via Relationsnetværket. 

15.15  – 15.30

Tjek ud og tak for i dag

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE

Lene Tanggaard er rektor ved Designskolen i Kolding, professor ved Aalborg Universitet og en internationalt anerkendt kreativitets- og erhvervsuddannelsesforsker. Hun har publiceret mere end 100 internationale og nationale fagfællebedømte artikler, tæt ved 50 bøger og antologier, en række fagfællebedømte bogkapitler samt et utal af kronikker, klummer og debatindlæg. Hun er internationalt anerkendt taler ved forskningskonferencer og leder af flere forskningsprojekter med særligt fokus på erhvervsuddannelser, kreativitet og læreprocesser i skole- og uddannelsessystemet

Lene Cicilie Storgaard er docent i læse- og skrivedidaktik i danskfaget og tidligere leder af Nationalt Videncenter for Læsning. Hun har tidligere forsket i skrivning og skriftlighed og arbejdet som lektor ved Professionshøjskolen UCC. Hun er cand.mag. i dansk og retorik og har en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Julie Møller Røjgaard er professionsbachelor som lærer i folkeskolen fra Jelling Seminarium i 2013 i fagene dansk, samfundsfag, idræt og svømning. Hun har lige siden undervist i alle fag på Petersmindeskolen i Vejle. Derudover har hun i forbindelse med Projekt Edison undervist i innovation i folkeskolen og afholdt workshops for lærere i Vejle Kommune. For nylig blev hun kåret som årets lærer for hendes bidrag og samarbejde i Relationsnetværket.


TIDSPUNKT

4. marts 2024, kl. 9.00-15.30 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.00-9.30)

STED

Scandic Opus Horsens (Vi forbeholder os ret til at ændre konferencestedet)

PRIS

Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

EARLY BIRD

Tilmeld dig inden 11. januar 2024, og få early bird pris til 1.998 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag.

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2024 (bindende tilmelding) TILMELD DIG

KONFERENCETILBUD

Praksisfaglighed i skolen af Andreas Rasch-Christensen (red.)
Pris: 244,80 kr. ekskl. moms (normalpris 288 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde