Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud. Styrk samarbejdet om børns læring, trivsel og dannelse (13.03.18)

13. april, 2018
Roskilde

Professionelle læringsfællesskaber tilbyder en tilgang til samarbejdet og en måde at samarbejde på, der har vist stærke resultater i form af øget læring og udvikling for børnene.

Introduktion
Der er i øjeblikket stort fokus på at styrke kvaliteten i daginstitutionerne. Den styrkede pædagogiske læreplan ventes at træde i kraft til august 2018, og med den vil der følge et fokus på, hvordan ledelsen kan organisere og udvikle det pædagogiske arbejde og derved støtte det professionelle samarbejde om børns læring, trivsel og dannelse. 

Her tilbyder professionelle læringsfællesskaber (PLF) en tilgang til samarbejdet og en måde at samarbejde på, der har vist gode resultater i form af øget læring og udvikling for børnene. Det handler om at ”lede læring” – både i institutionen sammen med børnene og i  ledelseslagene op til forvaltningen. Tankesættet bag PLF er bygget op om tre store ideer:
1. Størst mulig læring og udvikling for alle børn
2. Styrket professionelt samarbejde om børns læring, trivsel og dannelse
3. Data som grundlag for at forbedre praksis.

Denne konference sætter fokus på, hvordan disse tre ideer kan blive til virkelighed, og hvad der særligt gør sig gældende, når vi har at gøre med et dagtilbudsområde, der står overfor store udviklingsmuligheder, når den styrkede læreplan træder i kraft.

Deltagere på denne konference vil:
• Blive klogere på, hvad et PLF er, og hvad det særligt indebærer på dagtilbudsområdet.
• Få kendskab til noget af den første forskning, der er udført på området, og få input til, hvordan det kan omsættes til en dansk dagtilbudspraksis i forandring.
• Få indblik i, hvad udviklingen af et PLF kræver, og hvordan man sikrer, at disse forandringer kan finde sted.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til ledere i daginstitutioner, pædagogiske konsulenter og ledere på forvaltningsniveau samt andre med interesse for professionel, faglig udvikling på daginstitutionsområdet.


Konferencen afholdes også den 14. marts 2018 i Horsens. 
 

Download detaljeret program her.

Program - 13. marts 2018, Roskilde

08.30 - 09.00

Tjek ind og kaffe/te og morgenmad

09.00 - 09.10

Velkomst og praktiske beskeder 

v. Dafolo

09.10 - 10.30

Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud – hvad ved vi?

v. Ane Qvortrup, lektor og ph.d., Syddansk Universitet.
Professionelle læringsfællesskaber er de seneste år blevet foreslået som en hensigtsmæssig måde at organisere
og udvikle det pædagogiske samarbejde om børns læring, udvikling, trivsel og dannelse i dagtilbud. Med  henvisning til international forskning og med udgangspunkt i egne undersøgelser og udviklingsarbejder i danske dagtilbud vil dette oplæg give et bud på, hvordan professionelle læringsfællesskaber kan organiseres i en dansk kontekst. Oplægget vil diskutere, hvilken forståelse af mål for og data om læring og udvikling, der har vist sig relevant i en dansk sammenhæng, ligesom det vil præsentere de muligheder og barrierer, der kan identificeres i tilknytning til det professionelle samarbejde. Her knytter oplægget an til den styrkede pædagogiske læreplan, og der gives forslag til, hvilke forudsætninger der er nødvendige for at kunne etablere professionelle  læringsfællesskaber i dagtilbud.

10.30 - 11.00

Pause

11.00 - 12.00

Styrk samarbejdet om børns læring og udvikling gennem data

v/Line Skov Hansen, ph.d.-stud., forskningsassistent, Aalborg Universitet
Et professionelt læringsfællesskab sætter børns læring og udvikling i centrum for samarbejdet mellem de fagprofessionelle. En måde at gøre dette er ved at lade dagtilbuddets møder tage udgangspunkt i forskellige former for data. I dette oplæg gives konkrete bud på, hvilke data daginstitutioner kan indhente eller indsamle, samt  eksempler på, hvordan disse data kan bruges til at forbedre den pædagogiske praksis til gavn for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 16.00

To sessionsrunder - der udvælges to sessioner ved tilmeldingen: 

Session 1
Professionelle læringsfællesskaber i praksis – udfordringer og muligheder
v/Lotte Tangaa Tjalve, pædagogisk konsulent i Assens Kommune og Majbritt Skriver Laustsen, konsulent i Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune
I denne session præsenterer vi vores undersøgelser af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud. Vi sætter fokus på, hvad der henholdsvis udfordrer og udvikler professionelle læringsfællesskaber, herunder bl.a. teamsamarbejdet, de kollegiale relationer, videndeling, den faciliterende leder og de fælles forpligtelser, det indebærer at arbejde i et professionelt læringsfællesskab. Sessionen vil også indeholde en procesøvelse, der sætter gang i refleksionerne over, hvordan man kan påbegynde udviklingen af et professionelt læringsfællesskab.

Session 2
Systematisk pædagogisk refleksion i teamet
v/Søren Fisker, konsulent, Udvikling af praksis
I denne session fortælles der om, hvordan man helt konkret kan arbejde med systematisk pædagogisk refleksion i praksis, der både styrker det enkelte barns læring og trivsel og samtidig udvikler professionelle læringsfællesskaber og det pædagogiske samarbejde i teamet. Desuden introduceres der til, hvad man skal være særlig opmærksom på, når man vil udvikle og forankre professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud.

Session 3 (Sessionen er desværre aflyst)
Dokumentation og evaluering i professionelle læringsfællesskaber
v/ Dorthe Filtenborg, pædagogisk udviklingskonsulent 
I denne session præsenteres en definition af dokumentation og evaluering ift. en pædagogisk kontekst og hverdagspraksis i dagtilbuddet. Hvad er (pædagogisk) dokumentation, og hvordan kan man arbejde med det, så det giver mening og har en sammenhæng til evaluering? Hvad er brugbar evaluering, og hvordan opbygger man en evalueringskultur i sit dagtilbud? Der sættes fokus på, hvordan dokumentation og evaluering spiller sammen i det professionelle læringsfællesskab, og betydningen af et godt læringsmiljø for en god dokumenterende og evaluerende praksis vil også blive belyst.

Session 4
Gode læringsmål i pædagogisk praksis – hvad er det, og hvordan gør man?
v/ Søren Smidt, chefkonsulent og forsker, UCC
I denne session vil vi styrke den intentionelle side af det pædagogiske arbejde. Vi vil kigge nærmere på, hvilke krav til mål og målformulering der lægges op til i den nye pædagogiske læreplan. Vi vil beskæftige os med formulering af gode mål for både børn og voksne og inddrager konkrete eksempler fra praksis og fra udviklings- og forskningsprojekter.

 

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 13. marts 2018, kl. 8.30 - 16.00
Konferencested:Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 9. februar 2018. Fristen er forlænget. Det er stadig muligt, at tilmelde sig.
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk 

Tilmeld dig inden den 19. januar 2018 og få kr. 200,- i rabat!

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.